Dhobli mirchi bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

Dhobli mirchi bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ढोबळी मिरची चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (dhobli rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 30 2500 3000 2750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 330 1625 3125 2250
कराड हायब्रीड क्विंटल 12 1500 2000 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 224 1800 2900 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3200 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 2500 3500 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 120 2500 3000 2875
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
29/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 108 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 2500 2250
भुसावळ क्विंटल 1 1000 1000 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 360 1750 2875 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3200 2900
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 361 2000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 28 3000 3500 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 841 3000 4000 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 4500 3500
राहता लोकल क्विंटल 3 2000 3500 2750
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 20 1200 2500 1700
28/04/2022
अकलुज क्विंटल 16 3000 6000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 12 2600 3100 2850
खेड-चाकण क्विंटल 112 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 9 1000 3000 1985
श्रीरामपूर क्विंटल 5 2000 2500 2250
सातारा क्विंटल 10 2500 3500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 250 1875 3125 2500
कराड हायब्रीड क्विंटल 42 3000 3500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2200 2200 2200
पुणे लोकल क्विंटल 300 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 108 1000 3000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 120 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 1361 3000 40000 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 2000 4000 3800
पेन लोकल क्विंटल 72 7000 7200 7000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 21 1000 2500 1800
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
27/04/2022
अकलुज क्विंटल 15 3000 5800 5500
उस्मानाबाद क्विंटल 10 2000 2500 2250
औरंगाबाद क्विंटल 18 1000 2500 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 48 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 69 2000 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 3 2000 3000 2500
पलूस क्विंटल 8 2000 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 423 1875 3125 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 3200 2900
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 3000 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 2100 2300 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
पुणे लोकल क्विंटल 330 2000 3500 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 108 1000 3500 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 1160 3000 4000 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 21 2500 3500 3000
राहता लोकल क्विंटल 5 2300 3500 2900
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
26/04/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 6 1200 3000 2100
औरंगाबाद क्विंटल 13 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 17 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 98 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 10 1000 2800 1950
भुसावळ क्विंटल 1 3000 3000 3000
सातारा क्विंटल 8 2000 3500 2750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 214 2125 3500 2750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3200 2900
कराड हायब्रीड क्विंटल 57 2500 3000 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 2200 3200 2600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2800 3200 3000
पुणे लोकल क्विंटल 366 2000 3500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 42 3000 3500 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3500 3700 3650
मुंबई लोकल क्विंटल 943 3000 4000 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 3600 2600
पेन लोकल क्विंटल 69 6800 7000 6800
राहता लोकल क्विंटल 10 2000 4000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3500 4000 3800
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 8 1500 2500 2000
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
25/04/2022
अकलुज क्विंटल 15 3000 5500 4500
औरंगाबाद क्विंटल 15 2000 2500 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 16 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 7 800 3000 1900
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 1400 1200
सातारा क्विंटल 8 2500 3500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 313 2250 3750 3125
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3200
कराड हायब्रीड क्विंटल 12 3500 4500 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 1500 2700 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2800 3200 3000
पुणे लोकल क्विंटल 280 1500 3500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 45 2500 3500 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 120 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 460 3000 3500 3300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 2000 3500 2800
पेन लोकल क्विंटल 120 7000 8000 7000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 63 2000 3500 2800
24/04/2022
अकलुज क्विंटल 13 3500 5500 5000
उस्मानाबाद क्विंटल 9 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 15 2000 3500 2750
खेड-चाकण क्विंटल 118 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 9 1000 3500 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 233 2500 3750 3125
कराड हायब्रीड क्विंटल 36 2000 3000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2200 3200 2700
पुणे लोकल क्विंटल 346 2000 3500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2200 2200 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 120 3000 3500 3350
राहता लोकल क्विंटल 6 1800 3000 2200
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 7 1000 1500 1200
रामटेक नं. १ क्विंटल 4 4000 5000 4500
23/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 21 2400 3000 2700
खेड-चाकण क्विंटल 119 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 16 2500 3500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 244 1875 4625 3125
कराड हायब्रीड क्विंटल 36 2000 2500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2800 3200 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 120 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 1106 3000 3800 3400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 1800 3000 2800
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 2000 2400 2200

Leave a Comment