Aale Bajar Bhav : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे आले बाजार भाव

Aale Bajar Bhav : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे आले बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (aale price today in maharashtra)

शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 137 1000 2500 2000
राहता क्विंटल 3 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 314 900 2050 1480
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 43 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 940 1500 2100 2025
मुंबई लोकल क्विंटल 1855 1400 2200 1800
06/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 207 500 1400 950
मंचर क्विंटल 6 700 1600 1150
सातारा क्विंटल 6 1000 1800 1400
राहता क्विंटल 4 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 843 600 2100 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 57 1500 2000 1750
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
05/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 91 500 1300 900
राहूरी क्विंटल 2 400 2000 1200
सातारा क्विंटल 5 1000 4000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 80 1200 1800 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 25 1500 2400 1950
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 60 1500 2100 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 2369 1400 2200 1800
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1200 1500 1350
04/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 5 800 1000 900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 100 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 4 800 1500 1150
राहता क्विंटल 4 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 80 1000 2200 1600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 1000 1800 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5 1400 2300 1850
पुणे लोकल क्विंटल 445 500 2050 1280
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 50 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 1793 1600 2200 1900
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
पलूस लोकल क्विंटल 5 1500 2000 1800
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 45 1500 2000 1800
03/02/2022
जळगाव क्विंटल 38 1000 1800 1300
उस्मानाबाद क्विंटल 4 800 1200 1000
औरंगाबाद क्विंटल 88 400 1200 800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 100 2000 2500 2200
राहूरी क्विंटल 3 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 5 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 6 1000 1800 1400
राहता क्विंटल 6 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 70 1000 2200 1800
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 4 2000 2400 2200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1100 1800 1450
पुणे लोकल क्विंटल 494 700 2050 1375
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 95 800 1500 1150
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1500 2000 1875
कराड लोकल क्विंटल 18 1500 1800 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2200 1850
02/02/2022
जळगाव क्विंटल 52 1000 1600 1300
उस्मानाबाद क्विंटल 4 800 1000 900
औरंगाबाद क्विंटल 81 500 1400 950
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 95 1000 2500 2000
मंचर क्विंटल 14 1000 1500 1325
राहता क्विंटल 9 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 85 1000 2200 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 110 1000 1800 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1100 2800 1950
पुणे लोकल क्विंटल 448 600 2100 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 1326 1400 2200 1800
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1800 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1600 1600 1600
वाई लोकल क्विंटल 9 1300 1700 1500
01/02/2022
जळगाव क्विंटल 48 1000 1500 1300
उस्मानाबाद क्विंटल 4 800 800 800
औरंगाबाद क्विंटल 55 600 1700 1150
वडगाव पेठ क्विंटल 26 1200 1600 1300
पलूस क्विंटल 7 1500 2000 1800
राहता क्विंटल 6 1000 1500 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 130 1000 1800 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 1186 1400 2000 1700
कराड लोकल क्विंटल 12 1300 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 9 1200 1600 1400
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2100
31/01/2022
जळगाव क्विंटल 45 1000 1500 1200
औरंगाबाद क्विंटल 69 500 1700 1100
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 100 2000 2500 2200
पाटन क्विंटल 9 500 1500 1000
सातारा क्विंटल 4 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 7 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 270 1500 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 1400 1800 1600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 49 2100 2500 2300
पुणे लोकल क्विंटल 480 600 2150 1380
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 54 1500 1700 1600
मुंबई लोकल क्विंटल 1544 1400 2000 1700
कराड लोकल क्विंटल 21 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 1800 1650

 

Leave a Comment