Aale Bajar Bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे आले बाजार भाव 2022

Aale Bajar Bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे आले बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (aale price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/06/2022
जळगाव क्विंटल 33 1000 2000 1500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 72 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 9 1100 1300 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 32 1000 1500 1250
पलूस क्विंटल 2 2000 2500 2200
राहता क्विंटल 4 1000 2000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 110 1800 2400 2100
पुणे लोकल क्विंटल 498 600 2150 1375
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 66 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 784 1800 2800 2300
वाई लोकल क्विंटल 9 1800 2200 2000
16/06/2022
जळगाव क्विंटल 30 1000 2000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 147 500 2000 1250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 78 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 1 1000 2210 1605
श्रीरामपूर क्विंटल 29 1000 1400 1200
वडगाव पेठ क्विंटल 45 1200 2100 1600
सातारा क्विंटल 7 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 45 1500 2700 2400
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2400 2200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 12 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 447 700 2100 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 38 1600 2000 1800
नागपूर लोकल क्विंटल 720 1600 2000 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 996 2000 2800 2400
कराड लोकल क्विंटल 15 1800 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1800 2200 2000
15/06/2022
जळगाव क्विंटल 35 1000 2000 1600
राहूरी क्विंटल 3 1000 2000 1500
पाटन क्विंटल 7 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 7 1000 2500 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 40 1000 1400 1200
वडगाव पेठ क्विंटल 45 1200 2000 1600
सातारा क्विंटल 9 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 4 1000 2000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 1000 2000 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 24 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 279 700 2050 1375
नागपूर लोकल क्विंटल 720 1600 2000 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 1167 1800 3000 2400
कराड लोकल क्विंटल 54 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
14/06/2022
जळगाव क्विंटल 35 1200 2000 1500
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 62 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 9 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 1 1500 1500 1500
वडगाव पेठ क्विंटल 55 1200 1800 1600
सातारा क्विंटल 15 1000 1500 1250
पलूस क्विंटल 7 1800 2200 2000
राहता क्विंटल 4 1500 2000 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 107 1500 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 110 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 359 600 2050 1325
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 39 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 480 1600 2000 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 1356 1800 2400 2100
कराड लोकल क्विंटल 6 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1800 2200 2000
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2800
13/06/2022
जळगाव क्विंटल 32 1200 2000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 29 400 1000 770
पाटन क्विंटल 7 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 1 1000 1500 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 37 1000 1200 1100
सातारा क्विंटल 18 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 65 1500 3000 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 1000 2000 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 15 1200 2300 1750
पुणे लोकल क्विंटल 483 700 2050 1375
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 860 1600 2000 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 1216 1800 2800 2300
कराड लोकल क्विंटल 12 1300 1800 1800
वाई लोकल क्विंटल 9 1800 2300 2050
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
12/06/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 5 700 2500 1600
औरंगाबाद क्विंटल 381 300 1200 750
राहूरी क्विंटल 2 1000 1800 1400
मंचर क्विंटल 3 1200 1200 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 37 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 12 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 4 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 59 1200 2300 1800
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2400 2200
पुणे लोकल क्विंटल 686 600 2050 1325
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 720 1600 2000 1925
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 1800 1800
वाई लोकल क्विंटल 10 1800 2500 2150
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
11/06/2022
जळगाव क्विंटल 45 1000 1600 1200
औरंगाबाद क्विंटल 20 1000 1700 1350
पाटन क्विंटल 7 1000 1500 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 28 1000 1400 1200
वडगाव पेठ क्विंटल 50 1200 2000 1600
सातारा क्विंटल 3 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 25 1500 2500 2000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1500 2000 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1600 2000 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 1311 2000 2200 2100
कराड लोकल क्विंटल 21 2000 2200 2200
वाई लोकल क्विंटल 9 1800 2500 2150
10/06/2022
जळगाव क्विंटल 35 1000 1500 1200
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 35 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 7 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 10 1000 1500 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 29 1000 1500 1250
वडगाव पेठ क्विंटल 60 1200 1800 1600
पलूस क्विंटल 5 1500 2000 1800
राहता क्विंटल 3 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 40 1500 2500 2000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 12 1200 2300 1750
पुणे लोकल क्विंटल 536 700 2050 1380
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 39 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 939 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 10 3000 3500 3400
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 28 2000 2500 2200