Aale Bajar Bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे आले बाजार भाव 2022

Aale Bajar Bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे आले बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (aale price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
जळगाव क्विंटल 55 1000 1600 1200
औरंगाबाद क्विंटल 33 500 1200 850
पाटन क्विंटल 6 1000 1500 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 29 1000 1800 1400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 130 1200 2200 1700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 200 1200 2100 1650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 37 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 704 1600 2600 2350
कराड लोकल क्विंटल 12 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 1800 1700
20/05/2022
जळगाव क्विंटल 45 1000 1600 1200
पाटन क्विंटल 12 1000 1500 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 28 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 5 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 38 1000 1600 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 140 1000 2000 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 210 1200 2000 1600
पुणे लोकल क्विंटल 448 600 2100 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 42 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 1419 2000 3200 2600
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
पलूस लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2200
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2800
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 48 2000 3000 2500
19/05/2022
जळगाव क्विंटल 20 1000 1600 1300
औरंगाबाद क्विंटल 693 400 1200 800
मंचर क्विंटल 11 800 1500 1150
श्रीरामपूर क्विंटल 23 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 11 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 7 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 65 1400 2400 1900
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2400 2200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 25 2100 2800 2450
पुणे लोकल क्विंटल 349 500 2050 1280
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 1200 2000 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 940 1600 2000 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 1280 2000 2600 2300
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2800
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 35 2000 3000 2500
18/05/2022
जळगाव क्विंटल 25 1000 1600 1300
राहूरी क्विंटल 2 2000 2200 2100
पाटन क्विंटल 7 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 9 600 1500 1050
श्रीरामपूर क्विंटल 29 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 9 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3 1500 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 110 1200 2200 1700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 32 2100 2700 2400
पुणे लोकल क्विंटल 392 600 2000 1300
नागपूर लोकल क्विंटल 1800 1600 2000 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 1 10000 18000 14000
कराड लोकल क्विंटल 15 1500 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
कामठी लोकल क्विंटल 2 2500 3000 2800
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 54 2000 3000 2500
17/05/2022
जळगाव क्विंटल 35 1000 1600 1100
उस्मानाबाद क्विंटल 3 800 2500 1650
औरंगाबाद क्विंटल 32 600 1400 1000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 159 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 4 725 1500 1110
सातारा क्विंटल 4 1000 1500 1250
पलूस क्विंटल 6 2000 2500 2200
राहता क्विंटल 6 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 62 1000 2100 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 130 1000 2000 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 35 2200 2800 2500
पुणे लोकल क्विंटल 349 800 2150 1450
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 840 1600 2000 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 869 2000 2800 2400
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 11 1500 2500 2000
कराड लोकल क्विंटल 12 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 1800 1650
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
16/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 55 400 1200 800
मंचर क्विंटल 9 750 1800 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 23 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 8 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 70 1400 2200 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 1200 2000 1600
पुणे लोकल क्विंटल 529 600 2100 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 36 1000 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 928 1800 2800 2300
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 63 2000 3000 2500
15/05/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 5 1000 1500 1250
औरंगाबाद क्विंटल 543 400 1300 850
मंचर क्विंटल 12 500 1600 1050
श्रीरामपूर क्विंटल 28 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 16 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 1 2500 2500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 65 1000 2000 1450
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 140 1000 2000 1500
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2400 2200
पुणे लोकल क्विंटल 609 600 2150 1375
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 71 1000 2000 1500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 11 1500 2000 1750
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 2000 2000
14/05/2022
जळगाव क्विंटल 45 1000 1600 1200
औरंगाबाद क्विंटल 34 600 1400 1000
पाटन क्विंटल 4 1500 2000 1750
वडगाव पेठ क्विंटल 45 1600 2200 1800
सातारा क्विंटल 10 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 20 1200 2500 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 160 1000 2000 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5 1800 2100 1950
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 1230 2000 2600 2300
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2200 1850