Aale Bajar Bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे आले बाजार भाव 2022

Aale Bajar Bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे आले बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (aale price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
औरंगाबाद क्विंटल 27 2500 4500 3500
वडगाव पेठ क्विंटल 55 3000 6000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 130 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3600 4200 3900
कराड लोकल क्विंटल 12 2500 3000 3000
वाई लोकल क्विंटल 9 2500 3000 2750
22/07/2022
जळगाव क्विंटल 38 2000 4000 3000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 12 3000 4000 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 134 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 30 2000 2500 2250
वडगाव पेठ क्विंटल 55 3500 4500 4000
पलूस क्विंटल 6 3500 4000 3800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 118 2500 3500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 110 3500 4500 4000
पुणे लोकल क्विंटल 550 800 4000 2400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 1500 3000 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 2205 3800 4600 4200
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 40 4000 5000 4500
21/07/2022
जळगाव क्विंटल 35 1500 4500 3000
औरंगाबाद क्विंटल 159 1000 3500 2250
मंचर क्विंटल 4 1500 4500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 24 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 400 450 400
सातारा क्विंटल 14 2000 3500 2750
राहता क्विंटल 10 3000 5000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 85 2500 5300 4000
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 10 2000 2400 2200
पुणे लोकल क्विंटल 314 900 4050 2480
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 18 1000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 740 3600 4200 4050
मुंबई लोकल क्विंटल 11 15000 22000 18500
कराड लोकल क्विंटल 15 3000 3500 3500
वाई लोकल क्विंटल 8 2500 3000 2750
कामठी लोकल क्विंटल 1 3000 3500 3400
20/07/2022
जळगाव क्विंटल 40 1500 4000 2500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 15 3900 4100 4000
औरंगाबाद क्विंटल 22 2400 5000 3700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 6 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 28 2000 3000 2550
वडगाव पेठ क्विंटल 55 2800 4000 3500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 14 300 450 380
सातारा क्विंटल 20 2000 3500 2750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 75 4000 6500 5200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 2500 4500 3500
पुणे लोकल क्विंटल 192 1000 4250 2620
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 820 3600 4200 4050
मुंबई लोकल क्विंटल 1079 3600 4500 4050
कराड लोकल क्विंटल 18 2500 3000 3000
वाई लोकल क्विंटल 9 2500 3500 3000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3400
19/07/2022
जळगाव क्विंटल 30 1500 4000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 14 2500 4800 3650
पाटन क्विंटल 6 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 4 2000 4600 3300
वडगाव पेठ क्विंटल 21 1400 2000 1800
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 300 500 400
सातारा क्विंटल 17 1000 3000 2000
पलूस क्विंटल 6 2500 3000 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 110 4000 8000 6000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 3 2000 5000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 601 1000 4400 2700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 840 3800 4200 4100
मुंबई लोकल क्विंटल 1475 3600 5000 4300
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 12 2000 4500 3200
कराड लोकल क्विंटल 15 3000 3500 3500
18/07/2022
जळगाव क्विंटल 60 1500 4000 2500
पाटन क्विंटल 4 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 1 1500 1500 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 28 1500 2500 2000
वडगाव पेठ क्विंटल 50 3000 4500 3800
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 250 350 300
सातारा क्विंटल 3 1000 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 72 3500 6000 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 130 2500 3500 3000
पुणे लोकल क्विंटल 444 800 4400 2600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 1600 2000 1800
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 12 2000 4500 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 600 3000 3500 3375
मुंबई लोकल क्विंटल 1608 3800 4600 4200
कराड लोकल क्विंटल 12 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 40 4500 5000 4800
17/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 47 2500 4000 3350
औरंगाबाद क्विंटल 48 1200 4500 2850
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 64 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 3 1500 4700 3100
श्रीरामपूर क्विंटल 28 2000 2500 2250
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 300 400 350
पलूस क्विंटल 5 2500 4000 3000
राहता क्विंटल 6 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 55 3500 7000 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 130 2500 3500 3000
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 10 2000 2400 2200
पुणे लोकल क्विंटल 850 1200 4500 2850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 55 2000 2500 2250
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3300
कराड लोकल क्विंटल 12 1500 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 9 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
16/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 49 2500 4200 3350
जळगाव क्विंटल 35 1200 2200 1600
औरंगाबाद क्विंटल 12 3000 4500 3750
पाटन क्विंटल 4 1500 2000 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 25 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 8 1000 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 85 3500 7000 5500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 140 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 1500 2500 2000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 4 3000 4500 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 671 3000 3500 3375
मुंबई लोकल क्विंटल 1225 4000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 21 1500 2300 2300
वाई लोकल क्विंटल 9 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800