Aale Bajar Bhav : 20 ते 25 जून पर्यंतचे आले बाजार भाव 2022

Aale Bajar Bhav : 20 ते 25 जून पर्यंतचे आले बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (aale price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/06/2022
श्रीरामपूर क्विंटल 28 1000 1800 1400
राहता क्विंटल 3 1500 2000 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 52 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2400 2700 2625
कराड लोकल क्विंटल 12 1500 2000 2000
24/06/2022
पाटन क्विंटल 4 1500 2000 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 32 1000 2000 1550
पलूस क्विंटल 4 2000 2500 2200
राहता क्विंटल 3 2000 2500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 41 2000 3600 2800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 130 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 523 800 2800 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 1000 2000 1500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 3 1200 1500 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 866 2200 3000 2600
वाई लोकल क्विंटल 9 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2800
23/06/2022
जळगाव क्विंटल 35 1000 2000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 145 550 3100 1825
मंचर क्विंटल 1 2000 2000 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 28 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 13 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 55 3200 4000 3550
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2400 2200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 11 1200 2500 1850
पुणे लोकल क्विंटल 345 800 2200 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 48 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 1011 2400 3600 3000
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 1700 1700
वाई लोकल क्विंटल 6 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
22/06/2022
जळगाव क्विंटल 40 1000 2000 1500
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1000 2700 1800
औरंगाबाद क्विंटल 28 800 2000 1400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 6 1500 2000 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 31 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 9 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 55 2500 3500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 110 1400 2400 1900
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 13 1200 2600 1900
पुणे लोकल क्विंटल 404 700 2450 1575
नागपूर लोकल क्विंटल 620 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 1190 2400 3600 3000
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1800 2200 2000
21/06/2022
जळगाव क्विंटल 40 1000 2000 1600
पाटन क्विंटल 4 1500 2000 1750
मंचर क्विंटल 1 1400 1400 1400
वडगाव पेठ क्विंटल 55 1400 2200 1800
सातारा क्विंटल 10 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3 1500 2000 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 35 2000 3200 2600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 140 1500 2500 2000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5 1200 2800 2000
पुणे लोकल क्विंटल 463 700 2400 1550
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 150 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 740 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 1127 2400 3600 3000
कराड लोकल क्विंटल 12 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1800 2200 2000
20/06/2022
जळगाव क्विंटल 40 1000 2000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 31 600 2000 1300
पाटन क्विंटल 7 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 2 1000 1500 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 37 1000 1800 1400
वडगाव पेठ क्विंटल 75 1400 2200 1800
सातारा क्विंटल 10 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 50 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 1500 2500 2000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 35 1200 2600 1900
पुणे लोकल क्विंटल 522 700 2400 1550
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 73 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 860 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 1352 2000 3600 2800
कराड लोकल क्विंटल 12 1500 1700 1700
वाई लोकल क्विंटल 9 1800 2200 2000
19/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 47 1200 2500 1850
औरंगाबाद क्विंटल 94 300 2000 1150
मंचर क्विंटल 2 1000 1000 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 36 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 12 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 77 2000 3400 2800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 1600 2400 2000
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 7 2000 2400 2200
पुणे लोकल क्विंटल 563 800 2350 1575
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 1500 2000 1750
कराड लोकल क्विंटल 9 1800 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1800 2200 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
18/06/2022
जळगाव क्विंटल 42 1000 2000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 28 800 2000 1400
पाटन क्विंटल 4 1000 1500 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 34 800 1200 1000
वडगाव पेठ क्विंटल 55 1500 2000 1800
सातारा क्विंटल 8 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3 1000 2000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 110 1600 2200 1900
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 19 1100 2700 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 1200 1500 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 1185 1800 2800 2300
कराड लोकल क्विंटल 18 1200 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1800 2200 2120