Aale Bajar Bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे आले बाजार भाव 2022

Aale Bajar Bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे आले बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (aale price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
जळगाव क्विंटल 55 1200 1800 1500
औरंगाबाद क्विंटल 61 600 1300 950
श्रीरामपूर क्विंटल 29 1000 1600 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 130 1000 2000 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 46 1500 2000 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 1000 1500 1250
कराड लोकल क्विंटल 15 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
27/05/2022
जळगाव क्विंटल 45 1000 1800 1400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 65 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 30 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 4 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 90 1100 2500 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 130 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 565 600 2150 1375
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 88 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 1578 2000 3000 2500
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
26/05/2022
जळगाव क्विंटल 55 1000 1600 1200
उस्मानाबाद क्विंटल 7 1000 1600 1300
औरंगाबाद क्विंटल 688 500 1200 850
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 150 2200 2600 2400
मंचर क्विंटल 2 1400 1500 1450
श्रीरामपूर क्विंटल 25 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 25 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 10 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 40 1000 2250 1550
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2400 2200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5 1200 2200 1700
पुणे लोकल क्विंटल 439 650 2150 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 1275 2000 2400 2200
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1700
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
25/05/2022
जळगाव क्विंटल 30 1000 1600 1300
औरंगाबाद क्विंटल 37 1200 1600 1400
राहूरी क्विंटल 2 1600 2200 1900
मंचर क्विंटल 6 1500 2000 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 30 1000 1500 1250
वडगाव पेठ क्विंटल 60 1500 2000 1600
सातारा क्विंटल 9 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 8 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 45 1200 2300 1525
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 140 1000 2000 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1200 2200 1700
पुणे लोकल क्विंटल 315 700 2200 1450
मुंबई लोकल क्विंटल 1365 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 12 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
24/05/2022
जळगाव क्विंटल 50 1000 1600 1300
उस्मानाबाद क्विंटल 11 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 5 1500 2300 1900
वडगाव पेठ क्विंटल 65 1200 2000 1600
सातारा क्विंटल 3 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 5 1800 2500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 41 1100 2100 1550
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 110 1000 2000 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5 1200 2200 1700
पुणे लोकल क्विंटल 451 600 2150 1375
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 1580 2000 3000 2500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2350
कराड लोकल क्विंटल 21 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 1500 1500 1500
पलूस लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2200
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
23/05/2022
जळगाव क्विंटल 44 1000 1600 1200
औरंगाबाद क्विंटल 64 800 1100 950
पाटन क्विंटल 12 1200 1400 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 29 1000 1800 1400
वडगाव पेठ क्विंटल 55 1000 2200 1600
सातारा क्विंटल 9 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3 1500 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 1200 2200 1700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 22 1200 2000 1600
पुणे लोकल क्विंटल 430 600 2150 1375
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 52 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 679 1600 2600 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 1800 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 2200 2200
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 52 2000 3000 2500
22/05/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1000 2500 1700
औरंगाबाद क्विंटल 727 400 1200 800
मंचर क्विंटल 9 1300 2000 1650
श्रीरामपूर क्विंटल 35 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 8 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3 2000 2500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 46 1500 2500 2100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 140 1400 2200 1800
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2400 2200
पुणे लोकल क्विंटल 627 600 2150 1375
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 1000 1500 1250
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 1000 1500 1300
कराड लोकल क्विंटल 12 1500 2200 2200
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
21/05/2022
जळगाव क्विंटल 55 1000 1600 1200
औरंगाबाद क्विंटल 33 500 1200 850
पाटन क्विंटल 6 1000 1500 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 29 1000 1800 1400
वडगाव पेठ क्विंटल 30 1000 2000 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 35 1500 2500 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 130 1200 2200 1700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 200 1200 2100 1650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 37 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 704 1600 2600 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 909 2000 3200 2600
कराड लोकल क्विंटल 12 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 1800 1700