Aale Bajar Bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे आले बाजार भाव 2022

Aale Bajar Bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे आले बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (aale price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 
शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 12 2800 4500 3650
जळगाव क्विंटल 33 2000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 29 2000 2500 2250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 3000 4000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 12 2500 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
29/07/2022
जळगाव क्विंटल 32 2000 4000 3200
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 6 2500 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 40 1500 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 130 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 442 1000 3800 2400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 63 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 1112 3200 4400 3800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 3000 4500 3700
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 54 4000 5000 4500
28/07/2022
जळगाव क्विंटल 38 1800 4000 3000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 11 1200 4100 3500
औरंगाबाद क्विंटल 136 1000 2500 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 100 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 17 1600 4200 2900
श्रीरामपूर क्विंटल 27 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 17 2000 3500 2750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 130 3500 4500 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2400 2200
पुणे लोकल क्विंटल 425 1000 3750 2380
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 39 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 600 3400 3600 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 1035 2800 4200 3500
कराड लोकल क्विंटल 12 2500 3000 3000
वाई लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2250
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2800
27/07/2022
जळगाव क्विंटल 38 1600 4000 3000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 14 550 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 1120 1400 2000 1700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 342 1500 2000 1600
पाटन क्विंटल 3 1500 2000 1750
मंचर क्विंटल 8 2500 5000 3750
श्रीरामपूर क्विंटल 31 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 400 400 400
सातारा क्विंटल 9 1000 3500 2250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 390 800 3750 2280
नागपूर लोकल क्विंटल 620 3400 3600 3550
मुंबई लोकल क्विंटल 921 2800 4200 3500
कराड लोकल क्विंटल 27 3500 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 9 2500 3000 2750
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
26/07/2022
जळगाव क्विंटल 40 1500 4000 3000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 15 2700 4300 3500
औरंगाबाद क्विंटल 34 2500 3500 3000
पाटन क्विंटल 4 1500 2000 1750
मंचर क्विंटल 10 1500 4300 2900
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 300 400 350
सातारा क्विंटल 16 1000 3500 2250
पलूस क्विंटल 5 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 110 3500 5400 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 140 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 441 800 3700 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 760 3400 3600 3550
मुंबई लोकल क्विंटल 1028 3400 4200 3800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 3000 4250 3600
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3250
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
25/07/2022
जळगाव क्विंटल 33 1500 4000 3000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 9 4000 4300 4200
औरंगाबाद क्विंटल 14 2500 3500 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 154 3000 4000 3500
पाटन क्विंटल 3 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 7 1500 4210 2855
श्रीरामपूर क्विंटल 26 1000 2200 1600
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 15 250 400 300
सातारा क्विंटल 4 1000 3500 2250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 398 1000 3800 2400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 720 3600 4000 3900
मुंबई लोकल क्विंटल 1444 3400 4200 3800
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
वाई लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3500 3000
24/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 37 1900 4115 3005
औरंगाबाद क्विंटल 136 1000 3600 2300
मंचर क्विंटल 6 1600 4000 2800
श्रीरामपूर क्विंटल 38 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 250 400 300
सातारा क्विंटल 28 1000 3500 2250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 70 4000 5500 4750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 190 3000 4000 3500
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2400 2200
पुणे लोकल क्विंटल 870 1000 3800 2400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 53 1800 2000 1900
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 3000 4200 3650
कराड लोकल क्विंटल 18 2500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
23/07/2022
जळगाव क्विंटल 35 1500 3500 2500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 16 3800 4000 3900
औरंगाबाद क्विंटल 27 2500 4500 3500
पाटन क्विंटल 3 2000 3500 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 31 1500 2800 2150
वडगाव पेठ क्विंटल 55 3000 6000 4500
सातारा क्विंटल 26 1000 3500 2250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 120 2500 5500 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 130 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3600 4200 3900
मुंबई लोकल क्विंटल 1479 3000 4600 3800
कराड लोकल क्विंटल 12 2500 3000 3000
वाई लोकल क्विंटल 9 2500 3000 2750