Aale Bajar Bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे आले बाजार भाव 2022

Aale Bajar Bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे आले बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (aale price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2022
राहता क्विंटल 6 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 632 800 2400 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 65 1000 1500 1250
कराड लोकल क्विंटल 21 2000 2500 2500
26/03/2022
जळगाव क्विंटल 32 1000 1800 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 28 1000 1800 1400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 140 1600 2400 2000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 11 2000 2600 2300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 150 2000 2200 2150
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2000
25/03/2022
जळगाव क्विंटल 65 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 32 1000 2000 1550
राहता क्विंटल 3 2000 2500 2250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 49 1000 2800 2300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 109 1200 2000 1600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 417 900 2450 1680
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 47 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 877 1800 3000 1900
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1800 2200 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
24/03/2022
जळगाव क्विंटल 50 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 223 600 1800 1200
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 97 1300 2500 2000
मंचर क्विंटल 11 1100 2000 1550
श्रीरामपूर क्विंटल 25 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 9 1000 2000 1500
राहता क्विंटल 5 2000 2500 2250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 57 1500 2800 2000
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2400 2200
पुणे लोकल क्विंटल 386 700 2450 1550
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 77 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 670 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 1123 1800 3000 2400
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2000
कराड लोकल क्विंटल 27 1800 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 9 1800 2500 2150
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2100
23/03/2022
जळगाव क्विंटल 45 1200 2000 1500
मंचर क्विंटल 16 1200 2000 1600
श्रीरामपूर क्विंटल 30 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 3 1000 2000 1500
राहता क्विंटल 3 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 3 1200 2000 1600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 28 1500 2700 2100
पुणे लोकल क्विंटल 249 600 2450 1530
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 700 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 1507 1800 3000 2400
कराड लोकल क्विंटल 24 2000 2300 2300
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
22/03/2022
जळगाव क्विंटल 48 1200 1800 1500
औरंगाबाद क्विंटल 46 700 1800 1250
मंचर क्विंटल 8 800 2000 1400
सातारा क्विंटल 9 1000 2000 1500
राहता क्विंटल 3 2000 2500 2250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 109 1200 2200 1700
पुणे लोकल क्विंटल 346 600 2400 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 2000 2000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 1288 1600 2000 1800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 16 2000 2500 2340
कराड लोकल क्विंटल 27 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
21/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 45 1800 2400 2100
जळगाव क्विंटल 65 1000 1800 1500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 157 1500 2500 2000
पाटन क्विंटल 4 800 1800 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 29 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 2 1000 1800 1400
राहता क्विंटल 3 2000 2500 2250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 108 1300 2200 1750
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 25 1200 2500 1850
पुणे लोकल क्विंटल 502 900 2450 1680
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 700 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 1847 1500 2000 1800
कराड लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2300 1900
20/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 58 1800 2500 2150
उस्मानाबाद क्विंटल 4 1700 2700 2200
श्रीरामपूर क्विंटल 29 1000 1700 1350
राहता क्विंटल 6 1500 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 109 1300 2200 1750
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2400 2200
पुणे लोकल क्विंटल 603 800 2400 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 1200 1500 1350
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1500
कराड लोकल क्विंटल 21 2000 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750

Leave a Comment