Aale Bajar Bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे आले बाजार भाव 2022

Aale Bajar Bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे आले बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (aale price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 34 600 1400 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 160 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 1000 1500 1250
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2200 1850
13/05/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 168 2200 2600 2400
श्रीरामपूर क्विंटल 25 1000 1400 1200
राहता क्विंटल 4 2000 2500 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 110 1000 2000 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1000 2100 1550
पुणे लोकल क्विंटल 397 600 2150 1375
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 57 1500 1600 1550
मुंबई लोकल क्विंटल 925 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2800
12/05/2022
जळगाव क्विंटल 55 1000 2000 1600
उस्मानाबाद क्विंटल 5 800 1000 900
औरंगाबाद क्विंटल 577 400 1100 750
श्रीरामपूर क्विंटल 22 1000 1500 1250
वडगाव पेठ क्विंटल 35 1500 2200 1800
सातारा क्विंटल 15 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 4 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 14 1400 2600 2000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 47 1100 2200 1650
पुणे लोकल क्विंटल 319 700 2150 1425
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1800 1800 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 55 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 940 1200 2000 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 1258 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 18 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
11/05/2022
जळगाव क्विंटल 28 400 600 500
श्रीरामपूर क्विंटल 24 1000 2000 1550
वडगाव पेठ क्विंटल 55 1000 2000 1600
सातारा क्विंटल 4 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 4 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 35 1500 2700 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 110 1000 2000 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1100 2200 1650
पुणे लोकल क्विंटल 399 800 2150 1475
नागपूर लोकल क्विंटल 956 1400 2600 2300
मुंबई लोकल क्विंटल 1144 2000 3400 2700
कराड लोकल क्विंटल 18 1000 1800 1800
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
10/05/2022
जळगाव क्विंटल 48 1200 1800 1500
उस्मानाबाद क्विंटल 4 500 2000 1250
औरंगाबाद क्विंटल 16 600 1200 900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 67 2200 2800 2500
मंचर क्विंटल 7 1000 1800 1400
वडगाव पेठ क्विंटल 45 1800 2500 1900
सातारा क्विंटल 14 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 4 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 42 1200 2300 1650
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 140 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 365 800 2150 1475
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 1429 1400 2600 2300
मुंबई लोकल क्विंटल 10 10000 18000 14000
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 2000 2000
09/05/2022
जळगाव क्विंटल 38 1200 1600 1400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 192 1500 2000 1700
मंचर क्विंटल 8 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 29 1000 1800 1400
वडगाव पेठ क्विंटल 21 1800 2200 2000
सातारा क्विंटल 2 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3 2000 2500 2200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1200 2200 1700
पुणे लोकल क्विंटल 359 700 2150 1430
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 655 1800 3000 2400
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
08/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 11 1600 1800 1700
उस्मानाबाद क्विंटल 8 1200 2500 1850
औरंगाबाद क्विंटल 313 500 1300 900
मंचर क्विंटल 19 800 1800 1325
श्रीरामपूर क्विंटल 29 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 24 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3 1500 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 170 1000 2000 1500
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2400 2200
पुणे लोकल क्विंटल 658 600 2250 1425
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 1000 1500 1250
कराड लोकल क्विंटल 21 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2200 1850
07/05/2022
जळगाव क्विंटल 35 500 1000 700
उस्मानाबाद क्विंटल 3 700 700 700
औरंगाबाद क्विंटल 28 700 2000 1350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 6 2200 2800 2500
पाटन क्विंटल 6 1500 2500 2000
वडगाव पेठ क्विंटल 33 1600 2500 1800
सातारा क्विंटल 4 1000 1500 1250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 210 1000 2000 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 55 1200 2200 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 50 1500 2000 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 655 1800 3000 2400
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 2200 2200
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2200 1850