Aale Bajar Bhav today : आजचे आले बाजार भाव 2022

Aale Bajar Bhav today : आजचे आले बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (aale price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/07/2022
जळगाव क्विंटल 45 1200 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 23 1000 2000 1550
राहता क्विंटल 3 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 63 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 50 3000 3300 3225
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 2000 2000
01/07/2022
जळगाव क्विंटल 45 1000 2000 1500
पाटन क्विंटल 4 1500 2000 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 29 1000 2000 1550
पलूस क्विंटल 3 2500 3000 2500
राहता क्विंटल 4 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 55 3000 4500 3700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 693 1000 3350 2180
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 968 2800 4000 3400
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2400
वाई लोकल क्विंटल 9 1800 2200 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
30/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 33 1000 3500 2250
जळगाव क्विंटल 38 1000 2000 1500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 6 2000 2000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 216 500 3600 2050
श्रीरामपूर क्विंटल 32 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 9 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 3 2000 4000 3000
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2400 2200
पुणे लोकल क्विंटल 349 1000 3200 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 46 1700 2500 2100
नागपूर लोकल क्विंटल 600 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 1539 2600 3800 3200
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1800
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 8 1800 2500 2150
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
29/06/2022
जळगाव क्विंटल 32 1200 2200 1800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 15 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 4 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 31 1000 2000 1550
वडगाव पेठ क्विंटल 45 1300 2200 1600
सातारा क्विंटल 2 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 3 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 55 3000 4400 3700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 140 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 348 1000 3200 2100
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 3 2000 2200 2100
नागपूर लोकल क्विंटल 720 3000 3500 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 959 2600 3600 3100
कराड लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2250
28/06/2022
जळगाव क्विंटल 35 1200 2000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 13 2000 3200 2600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 4 2000 3000 2500
वडगाव पेठ क्विंटल 45 1300 2200 1700
सातारा क्विंटल 20 1000 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 70 3000 5000 4200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 406 800 3200 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 1600 2000 1800
नागपूर लोकल क्विंटल 720 3000 3500 3375
मुंबई लोकल क्विंटल 1820 2800 4200 3500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 8 1000 2500 1700
कराड लोकल क्विंटल 15 2000 2700 2700
वाई लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2250
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2800
27/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 69 1500 3000 2250
जळगाव क्विंटल 42 1000 2200 1600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 152 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 4 1500 2000 1750
मंचर क्विंटल 2 1000 1600 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 29 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 2 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 45 4000 5000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 130 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 368 800 3400 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 1500 2000 1750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 4 800 1500 1100
नागपूर लोकल क्विंटल 1500 3000 3500 3375
मुंबई लोकल क्विंटल 1005 2400 3200 2800
कराड लोकल क्विंटल 18 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 9 1800 2500 2150
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 45 3000 3500 3200
26/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 259 500 3000 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 2 1000 1500 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 39 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 14 1000 2000 1500
राहता क्विंटल 3 1500 2000 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 2000 3000 2500
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2400 2200
पुणे लोकल क्विंटल 552 1200 3050 2130
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 41 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 720 2400 2700 2650
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 1000 2500 1650
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 2700 2700
वाई लोकल क्विंटल 9 1800 2200 2000
25/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 14 1000 3000 2000
पाटन क्विंटल 6 1500 2000 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 28 1000 1800 1400
वडगाव पेठ क्विंटल 45 1300 2000 1700
सातारा क्विंटल 24 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 3 1500 2000 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 45 2000 2600 2300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 110 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 52 1000 2000 1500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 10 1000 1500 1300
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2400 2700 2625
मुंबई लोकल क्विंटल 823 2400 3200 2800
कराड लोकल क्विंटल 12 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 8 1800 2200 2000