Amba bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे आंबा बाजार भाव 2022

Amba bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे आंबा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आंबा चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Amba rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : आंबा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022 
नाशिक क्विंटल 176 9500 15000 12000
जळगाव क्विंटल 25 4500 6500 5500
औरंगाबाद क्विंटल 690 3500 9000 6250
श्रीरामपूर क्विंटल 27 8000 11000 9500
नाशिक हापूस क्विंटल 144 12000 23000 20000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 733 2000 8000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 31 2000 5000 3500
नागपूर कलमी क्विंटल 500 4000 5000 4750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 50 4000 8000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 1300 4000 5000 4750
जळगाव मद्रास क्विंटल 20 4000 8000 6000
नाशिक नं. १ क्विंटल 144 2500 6500 5000
नाशिक नं. २ क्विंटल 61 4000 8000 5500
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 1000 1800 2500 2325
20/05/2022
नाशिक क्विंटल 60 2000 6500 4500
जळगाव क्विंटल 20 4000 6500 5500
श्रीरामपूर क्विंटल 23 6000 8000 7000
भुसावळ क्विंटल 1 5000 5000 5000
नाशिक हापूस क्विंटल 119 15000 25000 21000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 620 2000 8000 5000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 14886 6500 16000 11250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 141 3000 7000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 46 3000 11000 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 6000 4000 5000 4750
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 1800 1600
जळगाव मद्रास क्विंटल 18 4000 6000 5000
सोलापूर नं. १ नग 555 1000 1800 1100
सोलापूर नं. १ क्विंटल 71 2500 9000 6000
नाशिक नं. १ क्विंटल 231 8000 15000 13000
नाशिक नं. २ क्विंटल 13 3500 7500 5000
नाशिक तोतापुरी क्विंटल 12 2500 5000 3000
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 2882 1800 2500 2325
19/05/2022
नाशिक क्विंटल 221 8000 15000 13000
जळगाव क्विंटल 3 2500 2500 2500
औरंगाबाद क्विंटल 804 3500 7500 5500
श्रीरामपूर क्विंटल 20 8000 12000 11000
नाशिक हापूस क्विंटल 212 15000 25000 21000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 351 3000 9000 6000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 16460 6500 18000 12250
कल्याण हापूस क्विंटल 3 1000 1300 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 92 2000 6500 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 320 3500 4500 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 108 6000 10000 8000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1200 2200 2100
सोलापूर नं. १ नग 480 1000 1600 1100
सोलापूर नं. १ क्विंटल 139 2500 9000 4500
नाशिक नं. १ क्विंटल 260 3000 7000 5000
नाशिक नं. २ क्विंटल 17 3500 7500 5000
नाशिक पायरी क्विंटल 31 4000 8000 5500
कल्याण पायरी क्विंटल 3 3000 4000 3500
कल्याण तोतापुरी क्विंटल 3 2000 3000 2500
18/05/2022
नाशिक क्विंटल 298 10000 20000 15000
जळगाव क्विंटल 12 4000 8000 6500
औरंगाबाद क्विंटल 472 3500 8000 5750
श्रीरामपूर क्विंटल 31 6000 10000 8000
नाशिक हापूस क्विंटल 201 16000 28000 24000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 637 3000 9000 6000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 11804 6000 19000 12500
कल्याण हापूस क्विंटल 3 1000 1600 1300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 194 3000 5000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 470 3500 4500 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 7 6500 9500 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 3000 4000 6000 5500
सोलापूर नं. १ नग 308 800 1600 1100
सोलापूर नं. १ क्विंटल 121 3000 8000 5000
नाशिक नं. १ क्विंटल 431 3500 7000 5000
नाशिक नं. २ क्विंटल 50 3000 7000 5000
नाशिक पायरी क्विंटल 48 3000 7000 5000
कल्याण पायरी क्विंटल 3 4000 5000 4500
नाशिक तोतापुरी क्विंटल 24 2500 5000 3500
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 1776 2400 3000 2850
17/05/2022
नाशिक क्विंटल 184 10000 20000 15000
जळगाव क्विंटल 5 2000 2000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 64 4000 8500 6250
नाशिक हापूस क्विंटल 311 16000 28000 24000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 1171 3000 9000 6000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 17191 6500 19500 13000
कल्याण हापूस क्विंटल 3 1000 1600 1300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 306 3500 7000 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 390 3000 5000 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 3 3000 10000 6500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 6000 10000 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 2800 1800 2500 2325
रामटेक लोकल क्विंटल 7 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1600 1400
सोलापूर नं. १ नग 308 1000 1600 1100
सोलापूर नं. १ क्विंटल 107 2500 10000 8000
नाशिक नं. १ क्विंटल 399 3000 5000 4000
नाशिक नं. २ क्विंटल 33 4000 9000 7500
नाशिक पायरी क्विंटल 55 3000 7000 5000
कल्याण पायरी क्विंटल 3 4000 5000 4500
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 2000 4000 6000 5500
16/05/2022
नाशिक क्विंटल 92 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 370 4000 9500 6750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 57 2200 2600 2400
श्रीरामपूर क्विंटल 22 8000 12000 11000
नाशिक हापूस क्विंटल 84 16000 28000 24000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 2003 7000 20000 13500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 27 4000 9000 7500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 320 3000 5000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1600 1400
नाशिक नं. १ क्विंटल 287 10000 20000 15000
नाशिक पायरी क्विंटल 27 3000 7000 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 340 3200 5200 4200
15/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 733 6000 9000 7500
श्रीरामपूर क्विंटल 27 6000 11000 8500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 270 3000 5000 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 3 3500 10300 6900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 68 6000 8000 7000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 9 1000 1600 1400
14/05/2022
नाशिक क्विंटल 228 9000 15000 13000
जळगाव क्विंटल 22 4000 7000 6000
औरंगाबाद क्विंटल 492 4500 8000 6250
श्रीरामपूर क्विंटल 16 8000 11000 9500
नाशिक हापूस क्विंटल 205 14000 25000 20000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 814 3000 9000 6000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 5578 7000 20500 13750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 308 3500 6000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला कलमी क्विंटल 310 2200 4200 3200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 610 3000 6000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 50 4500 6000 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 1523 4000 6000 5500
सोलापूर नं. १ नग 294 1000 1500 1200
सोलापूर नं. १ क्विंटल 294 1000 1500 1200
नाशिक नं. १ क्विंटल 192 2500 5000 3500
नाशिक पायरी क्विंटल 69 5000 9000 7500
नाशिक तोतापुरी क्विंटल 62 3000 4500 4000