Amba bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे आंबा बाजार भाव 2022

Amba bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे आंबा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आंबा चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Amba rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : आंबा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2022
नाशिक क्विंटल 101 10000 20000 18000
जळगाव क्विंटल 40 4000 7000 6000
औरंगाबाद क्विंटल 178 5500 13000 9250
श्रीरामपूर क्विंटल 18 8000 12000 10000
नाशिक हापूस क्विंटल 120 16000 22000 18000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 822 2000 8000 5000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 8430 8500 24000 16250
कल्याण हापूस क्विंटल 3 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 386 4000 7000 6000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 530 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 8000 10000 9000
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1800
सोलापूर नं. १ नग 1825 800 2000 1100
नाशिक पायरी क्विंटल 24 5000 9000 7500
कल्याण तोतापुरी क्विंटल 3 3500 5000 4250
08/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 312 7500 15000 11250
श्रीरामपूर क्विंटल 15 6000 10000 8000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 75 8000 10000 9000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2100
07/05/2022
नाशिक क्विंटल 37 10000 20000 18000
जळगाव क्विंटल 10 4000 6000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 184 5500 16000 10750
नाशिक हापूस क्विंटल 201 16000 22000 18000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 660 3000 9000 6000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 20900 8500 27000 17750
कल्याण हापूस क्विंटल 3 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 148 4000 8000 7000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 490 3200 4200 3700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 34 8000 12000 10000
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 4000 6000 5500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
सोलापूर नं. १ नग 502 1000 2500 1300
सोलापूर नं. १ क्विंटल 89 3500 13000 7000
नाशिक नं. १ क्विंटल 135 4000 8000 6000
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 1182 2500 5000 4375
कल्याण तोतापुरी क्विंटल 3 3500 5000 4250
06/05/2022
नाशिक क्विंटल 102 4000 8000 7000
जळगाव क्विंटल 15 4000 6000 5000
नाशिक हापूस क्विंटल 106 1600 22000 18000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 402 3000 9000 6000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 17962 8800 28300 18550
कल्याण हापूस क्विंटल 3 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 114 4000 8000 6000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 5 3600 8000 5800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 35 4000 15000 9500
नागपूर लोकल क्विंटल 2802 4000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1800
सोलापूर नं. १ नग 572 1000 2800 2000
सोलापूर नं. १ क्विंटल 87 3000 11000 6000
नाशिक नं. १ क्विंटल 65 10000 20000 18000
नाशिक तोतापुरी क्विंटल 16 2200 4000 3200
कल्याण तोतापुरी क्विंटल 3 3500 5000 4250
05/05/2022
नाशिक क्विंटल 80 13000 23000 20000
औरंगाबाद क्विंटल 364 6000 15000 10500
श्रीरामपूर क्विंटल 5 10000 14000 12000
नाशिक हापूस क्विंटल 93 18000 25000 20000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हापूस क्विंटल 240 8000 10000 9000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 291 3000 9000 6000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 14580 9000 28500 18750
कल्याण हापूस क्विंटल 3 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 20 5500 10000 8500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 40 4000 15000 9500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 2000 2400 2200
सोलापूर नं. १ नग 276 1000 2000 1300
सोलापूर नं. १ क्विंटल 77 4000 12000 7000
नाशिक नं. १ क्विंटल 69 5000 9000 7000
नाशिक तोतापुरी क्विंटल 35 2500 5500 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 390 3000 5000 4000
कल्याण तोतापुरी क्विंटल 3 3000 5000 4000
04/05/2022
जळगाव क्विंटल 30 5000 7500 6000
औरंगाबाद क्विंटल 175 6000 13000 9500
श्रीरामपूर क्विंटल 12 8000 14000 11000
नाशिक हापूस क्विंटल 231 18000 25000 20000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 675 3500 9000 6250
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 13565 9000 29500 19000
कल्याण हापूस क्विंटल 3 2000 3000 2600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 127 5000 9000 7000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 390 3000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 1941 4000 5000 4750
रामटेक लोकल क्विंटल 18 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2100
सोलापूर नं. १ क्विंटल 78 3000 12000 8000
नाशिक नं. १ क्विंटल 60 13000 23000 20000
नाशिक नं. २ क्विंटल 171 5500 10000 8500
नाशिक पायरी क्विंटल 68 9000 15000 12000
कल्याण तोतापुरी क्विंटल 3 3000 5000 4000
03/05/2022
नाशिक क्विंटल 54 13000 23000 20000
औरंगाबाद क्विंटल 324 9000 18000 13500
नाशिक हापूस क्विंटल 150 18000 25000 20000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 18516 10000 29500 19750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 209 5500 10000 8500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 8 3000 15500 9250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 50 4000 10000 7000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2100
नाशिक नं. १ क्विंटल 101 5000 9000 7000
02/05/2022
जळगाव क्विंटल 45 5000 8500 7000
औरंगाबाद क्विंटल 238 6500 15000 10750
श्रीरामपूर क्विंटल 17 8000 15000 11500
नाशिक हापूस क्विंटल 28 18000 25000 20000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 750 2000 10000 6000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 4250 9500 29500 19500
कल्याण हापूस क्विंटल 3 2500 3200 2800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 360 5000 9000 7000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 310 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 60 3000 4500 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 68 4000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2100
सोलापूर नं. १ नग 538 1500 4000 2500
सोलापूर नं. १ क्विंटल 191 3000 16000 9000
नाशिक नं. १ क्विंटल 65 13000 23000 20000
नाशिक नं. २ क्विंटल 259 5500 10000 8500
कल्याण पायरी क्विंटल 3 8000 10000 9000
नाशिक तोतापुरी क्विंटल 39 2500 5500 3500

 

Leave a Comment