Amba bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे आंबा बाजार भाव 2022

Amba bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे आंबा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आंबा चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Amba rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : आंबा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2022
नाशिक क्विंटल 209 7000 22000 18000
औरंगाबाद क्विंटल 112 7000 22000 14500
नाशिक हापूस क्विंटल 233 18000 25000 22000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 411 2500 10000 6250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 160 7500 13000 10000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 350 3000 6000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 38 3000 10000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 1358 4000 5000 4750
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2100
सोलापूर नं. १ नग 155 1000 3200 1800
सोलापूर नं. १ क्विंटल 88 3000 15500 7000
नाशिक पायरी क्विंटल 72 12000 19000 16000
29/04/2022
नाशिक क्विंटल 130 7500 13000 10000
जळगाव क्विंटल 120 5000 8000 6500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 10000 15000 12500
नाशिक हापूस क्विंटल 166 18000 25000 22000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 147 3000 9000 6000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 7369 20200 30200 25200
कल्याण हापूस क्विंटल 3 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 80 7000 18000 9000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 54 8000 10000 9000
नागपूर लोकल क्विंटल 3649 4000 5000 4750
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2100
सोलापूर नं. १ नग 116 1500 3800 2200
सोलापूर नं. १ क्विंटल 45 3000 15000 10000
नाशिक नं. १ क्विंटल 43 12000 19000 16000
नाशिक पायरी क्विंटल 40 9000 15000 12000
कल्याण पायरी क्विंटल 3 6000 8000 7000
28/04/2022
जळगाव क्विंटल 5 6000 6000 6000
औरंगाबाद क्विंटल 67 8000 22000 15000
श्रीरामपूर क्विंटल 6 10000 15000 12500
नाशिक हापूस क्विंटल 190 18000 25000 22000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 95 3000 10000 6500
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 18088 20500 30500 25500
कल्याण हापूस क्विंटल 3 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 208 12000 19000 16000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 340 4000 5000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 73 3500 10000 6750
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2100
सोलापूर नं. १ नग 186 1000 2800 1800
सोलापूर नं. १ क्विंटल 40 3000 15000 7000
नाशिक नं. १ क्विंटल 485 7000 12000 9000
नाशिक नं. २ क्विंटल 371 7500 13000 10000
नाशिक पायरी क्विंटल 156 9000 15000 12000
कल्याण पायरी क्विंटल 3 6000 8000 7000
27/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 57 6000 18000 12000
नाशिक हापूस क्विंटल 128 15000 25000 20000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 257 4000 11000 7500
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 17123 21500 31500 26500
कल्याण हापूस क्विंटल 3 4000 6000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 215 8000 12000 10000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 320 4000 6000 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 2395 4000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2100
सोलापूर नं. १ नग 99 1000 3200 1600
सोलापूर नं. १ क्विंटल 33 3500 16000 8500
नाशिक नं. १ क्विंटल 498 6000 9500 7500
नाशिक नं. २ क्विंटल 138 8000 17000 14000
नाशिक पायरी क्विंटल 95 9000 15000 13000
कल्याण पायरी क्विंटल 3 6000 8000 7000
नाशिक तोतापुरी क्विंटल 102 4000 7000 5500
26/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 72 6500 20000 13250
नाशिक हापूस क्विंटल 134 15000 25000 20000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 31 4000 9000 6500
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 14086 21000 31000 26000
कल्याण हापूस क्विंटल 3 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 397 8000 12000 10000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 320 4000 6000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 8000 10000 9000
सोलापूर नं. १ नग 145 1000 3000 1500
सोलापूर नं. १ क्विंटल 27 3000 16000 9000
नाशिक नं. १ क्विंटल 627 6000 9500 7500
नाशिक नं. २ क्विंटल 14 8000 17000 14000
कल्याण पायरी क्विंटल 3 6000 8000 7000
नाशिक तोतापुरी क्विंटल 156 4000 7000 5500
25/04/2022
जळगाव क्विंटल 25 4000 6000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 124 7000 13000 10000
नाशिक हापूस क्विंटल 20 15000 25000 20000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 191 4000 10000 7000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 6527 21000 31500 26250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 116 8000 12000 10000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 390 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 50 8000 10000 9000
नागपूर लोकल क्विंटल 3215 4000 6000 5500
सोलापूर नं. १ नग 123 1500 4400 2500
सोलापूर नं. १ क्विंटल 32 3000 15000 10000
नाशिक नं. १ क्विंटल 325 6000 9500 7500
नाशिक नं. २ क्विंटल 9 8000 17000 14000
नाशिक तोतापुरी क्विंटल 20 4000 7000 5500
24/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 32 7000 12000 9500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 470 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 8000 10000 9000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
23/04/2022
जळगाव क्विंटल 30 4000 6000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 27 7500 15000 11250
नाशिक हापूस क्विंटल 75 15000 25000 20000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 8685 21000 31000 26000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 5 8000 17000 14000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 430 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 38 4000 10000 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 6 4000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
सोलापूर नं. १ नग 67 2000 4400 2800
नाशिक नं. १ क्विंटल 126 6000 9500 7500
नाशिक पायरी क्विंटल 25 8000 12000 10000
नाशिक तोतापुरी क्विंटल 22 4000 7000 5500

Leave a Comment