Amba bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे आंबा बाजार भाव

Amba bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे आंबा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आंबा चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Amba rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती

(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )

शेतमाल : आंबा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/06/2022
नाशिक क्विंटल 320 8500 14000 12000
जळगाव क्विंटल 10 6000 9000 7500
औरंगाबाद क्विंटल 379 5500 9000 7250
श्रीरामपूर क्विंटल 29 5000 10000 7500
नाशिक हापूस क्विंटल 71 9000 18000 14000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 208 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 4000 9000 6500
कामठी लोकल क्विंटल 5 2500 3000 2800
जळगाव मद्रास क्विंटल 11 4000 6000 5000
सोलापूर नं. १ नग 155 600 1300 900
सोलापूर नं. १ क्विंटल 213 2500 6000 3500
नाशिक नं. १ क्विंटल 394 2500 5500 4000
नाशिक नं. २ क्विंटल 161 2500 6000 4500
03/06/2022
नाशिक क्विंटल 280 8000 14000 11000
जळगाव क्विंटल 15 5000 9000 7000
श्रीरामपूर क्विंटल 30 5000 12000 8500
नाशिक हापूस क्विंटल 57 9000 18000 14000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 257 2000 7000 4500
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 9287 5000 14300 9650
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 133 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 6000 9000 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 4000 4000 5000 4750
जळगाव मद्रास क्विंटल 20 4000 6000 5500
सोलापूर नं. १ क्विंटल 232 2000 6000 3500
नाशिक नं. १ क्विंटल 164 3000 6000 4500
नाशिक नं. २ क्विंटल 43 1200 3500 2500
नाशिक तोतापुरी क्विंटल 60 2000 4500 3500
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 2837 1800 2500 1950
02/06/2022
नाशिक क्विंटल 306 8000 14000 11000
जळगाव क्विंटल 10 4000 6000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 634 5000 11000 8000
श्रीरामपूर क्विंटल 29 8000 12000 10000
नाशिक हापूस क्विंटल 59 9000 18000 16000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 164 2000 8000 5000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 27115 5000 14000 9500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 152 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 111 3000 10000 6500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
जळगाव मद्रास क्विंटल 9 4000 9000 6500
सोलापूर नं. १ नग 341 800 1400 1000
सोलापूर नं. १ क्विंटल 136 2000 7000 5000
नाशिक नं. १ क्विंटल 284 3000 6000 4500
नाशिक नं. २ क्विंटल 129 3000 5000 4000
नाशिक तोतापुरी क्विंटल 83 1500 3500 2500
01/06/2022
नाशिक क्विंटल 453 8000 14000 11000
जळगाव क्विंटल 10 4000 6000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 469 3500 9500 6500
श्रीरामपूर क्विंटल 40 6000 10000 8000
नाशिक हापूस क्विंटल 77 9000 18000 16000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 405 2000 7000 4500
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 37681 5000 14200 9600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 315 3000 6000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 3000 4000 5000 4750
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 2200 1900
जळगाव मद्रास क्विंटल 9 4000 8000 6000
सोलापूर नं. १ नग 132 800 1500 1200
सोलापूर नं. १ क्विंटल 186 3000 7000 5000
नाशिक नं. १ क्विंटल 82 2000 4500 3000
नाशिक नं. २ क्विंटल 144 3000 5000 4000
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 2000 1800 2500 2325
31/05/2022
जळगाव क्विंटल 15 4000 6000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 450 5000 11000 8000
नाशिक हापूस क्विंटल 96 10000 20000 17000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हापूस क्विंटल 240 8000 10000 9000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 261 2000 7000 4500
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 40017 5000 14500 9750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 150 3000 5000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला कलमी क्विंटल 310 3000 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 450 3000 4000 3500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 9 1500 8000 4750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 51 4000 8000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 3000 4000 5000 4750
रामटेक लोकल क्विंटल 12 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1800 1600
सोलापूर नं. १ नग 240 1000 1600 1200
सोलापूर नं. १ क्विंटल 104 2500 8000 5000
नाशिक नं. १ क्विंटल 460 7500 13000 11000
नाशिक नं. २ क्विंटल 396 2000 4500 3500
नाशिक नं. ३ क्विंटल 421 3000 6000 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 230 2000 2500 2250
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 2300 4000 5000 4750
30/05/2022
नाशिक क्विंटल 503 7500 13000 11000
जळगाव क्विंटल 10 5000 8000 6000
औरंगाबाद क्विंटल 130 4500 13000 8750
श्रीरामपूर क्विंटल 40 6000 12000 9000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हापूस क्विंटल 320 8000 10000 9000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 562 2000 6000 4000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 12219 5000 14500 7500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 100 2000 4500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला कलमी क्विंटल 370 3000 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 270 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 41 2000 8000 5000
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1800
जळगाव मद्रास क्विंटल 10 5000 8000 6000
सोलापूर नं. १ नग 315 1000 1600 1200
सोलापूर नं. १ क्विंटल 159 3000 8000 6000
नाशिक नं. १ क्विंटल 299 3000 6000 5000
नाशिक नं. २ क्विंटल 120 3000 5000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 170 2000 2600 2300
29/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 1354 3200 12000 7600
श्रीरामपूर क्विंटल 44 5000 10000 7500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला कलमी क्विंटल 210 3000 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 380 3000 4000 3500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 21 2000 7100 4550
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 66 4000 10000 7000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 7 1500 2000 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला मद्रास क्विंटल 420 3000 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 170 2000 2500 2250