Amba bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे आंबा बाजार भाव 2022

Amba bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे आंबा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आंबा चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Amba rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : आंबा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
श्रीरामपूर क्विंटल 30 6000 9000 7500
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 205 1000 5000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 38 600 600 600
नागपूर लोकल क्विंटल 2200 4000 5000 4750
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 1000 1800 2500 2325
10/06/2022
नाशिक क्विंटल 216 8000 13000 11000
जळगाव क्विंटल 8 7000 11000 9000
श्रीरामपूर क्विंटल 48 5000 10000 7500
नाशिक हापूस क्विंटल 17 9000 18000 15000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 52 2000 5000 3500
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 9111 6000 18000 12000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 86 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 81 8000 10000 9000
नागपूर लोकल क्विंटल 3000 4000 5000 4750
जळगाव मद्रास क्विंटल 10 3500 5500 4000
सोलापूर नं. १ नग 94 900 1700 1200
सोलापूर नं. १ क्विंटल 68 3000 6000 4500
नाशिक नं. १ क्विंटल 552 2500 5000 4000
नाशिक नं. २ क्विंटल 216 2500 5000 4000
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 2500 1800 2500 2350
09/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 124 1500 6500 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 29 5000 9000 7000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 25 2000 5000 3500
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 9196 6000 18000 12000
कल्याण हापूस क्विंटल 3 1100 1600 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 115 3000 10000 6500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
सोलापूर नं. १ क्विंटल 109 2500 7000 5000
कल्याण पायरी क्विंटल 3 4000 5000 4500
कल्याण तोतापुरी क्विंटल 3 2000 3000 2500
08/06/2022
नाशिक क्विंटल 406 8000 13000 11500
जळगाव क्विंटल 20 7000 11000 8000
औरंगाबाद क्विंटल 370 2500 8000 5250
श्रीरामपूर क्विंटल 41 5000 10000 7500
नाशिक हापूस क्विंटल 13 9000 18000 15000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 142 2000 6000 4000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 8788 6000 15000 10500
कल्याण हापूस क्विंटल 3 1200 1500 1300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 86 2000 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 410 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 2486 4000 5000 4750
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2800
जळगाव मद्रास क्विंटल 15 3500 5500 4000
सोलापूर नं. १ नग 263 1000 1300 1100
सोलापूर नं. १ क्विंटल 157 2000 6500 4000
नाशिक नं. १ क्विंटल 217 2500 5000 4000
नाशिक नं. २ क्विंटल 115 2500 5500 4000
कल्याण पायरी क्विंटल 3 4000 5000 4500
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 3000 1800 2500 2325
कल्याण तोतापुरी क्विंटल 3 2000 3000 2500
07/06/2022
नाशिक क्विंटल 46 8500 14000 12500
जळगाव क्विंटल 22 6000 9000 7500
औरंगाबाद क्विंटल 360 2500 7200 4850
नाशिक हापूस क्विंटल 27 9000 18000 14000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 35 2000 5000 3500
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 9485 12500 14500 13500
कल्याण हापूस क्विंटल 3 1200 1500 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 510 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 3000 10000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 3000 4000 5000 4750
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1800 2000 1900
जळगाव मद्रास क्विंटल 18 4000 5000 4500
सोलापूर नं. १ नग 225 1000 1400 1100
सोलापूर नं. १ क्विंटल 106 2500 6000 4000
नाशिक नं. १ क्विंटल 244 2000 4000 3000
नाशिक नं. २ क्विंटल 61 2500 6000 4500
कल्याण पायरी क्विंटल 3 4000 5000 4500
नाशिक तोतापुरी क्विंटल 197 2000 4500 3500
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 2277 1800 2500 2325
06/06/2022
नाशिक क्विंटल 297 8000 14000 12500
जळगाव क्विंटल 20 4000 6000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 702 3500 8500 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 39 6000 10000 8000
नाशिक हापूस क्विंटल 42 9000 18000 14000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 172 2000 5000 3500
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 3648 13000 15000 14000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 65 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 5000 10000 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 2423 4000 5000 4750
जळगाव मद्रास क्विंटल 15 6000 9000 7000
सोलापूर नं. १ नग 44 1000 1600 1200
नाशिक नं. १ क्विंटल 181 2500 5500 4000
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 3000 1800 2500 2325
05/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 531 2500 9500 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 39 5000 11000 8000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 90 5000 15000 10000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
04/06/2022
नाशिक क्विंटल 320 8500 14000 12000
जळगाव क्विंटल 10 6000 9000 7500
औरंगाबाद क्विंटल 379 5500 9000 7250
श्रीरामपूर क्विंटल 29 5000 10000 7500
नाशिक हापूस क्विंटल 71 9000 18000 14000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 268 2000 7000 4500
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 10655 12000 14000 13000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 208 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 4000 9000 6500
कामठी लोकल क्विंटल 5 2500 3000 2800
जळगाव मद्रास क्विंटल 11 4000 6000 5000
सोलापूर नं. १ नग 155 600 1300 900
सोलापूर नं. १ क्विंटल 213 2500 6000 3500
नाशिक नं. १ क्विंटल 394 2500 5500 4000
नाशिक नं. २ क्विंटल 161 2500 6000 4500