बाजरी बाजार भाव

Bajari bajar bhav : 13-ते-18 जून पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

Bajari bajar bhav : 13-ते-18 जून पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बाजरी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajri rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/06/2022
वैजापूर क्विंटल 32 1900 2140 1985
जालना हिरवी क्विंटल 176 1800 2345 2150
पैठण हिरवी क्विंटल 30 1760 2150 2037
गंगापूर हिरवी क्विंटल 37 1978 2245 2136
धुळे हायब्रीड क्विंटल 91 2125 2250 2200
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1600 2225 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 28 1701 3601 2212
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 7 2000 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 18 1700 2000 2000
इंदापूर -निमगाव केतकी हायब्रीड क्विंटल 1 2351 2351 2351
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 6 1651 1985 1800
सांगली लोकल क्विंटल 55 2350 2600 2475
कोपरगाव लोकल क्विंटल 3 2324 2324 2324
पुणे महिको क्विंटल 330 2700 3000 2850
17/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 98 1900 2200 2050
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
शहादा क्विंटल 8 2240 2240 2240
दोंडाईचा क्विंटल 25 1600 2112 2000
औरंगाबाद क्विंटल 7 1850 1981 1915
कळवण क्विंटल 3 2200 2200 2200
संगमनेर क्विंटल 10 2751 2751 2751
लासूर स्टेशन क्विंटल 207 2075 2570 2150
वैजापूर क्विंटल 25 1910 2110 2000
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 52 2000 2911 2301
जालना हिरवी क्विंटल 273 1850 2302 2100
चोपडा हिरवी क्विंटल 4 2247 2247 2247
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 55 1701 2222 1911
दौंड-यवत हिरवी क्विंटल 14 2000 2450 2350
गंगापूर हिरवी क्विंटल 9 2020 2250 2156
देवळा हिरवी क्विंटल 20 1925 2340 2135
येवला हायब्रीड क्विंटल 8 1900 2150 1950
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 24 1900 2300 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 91 1800 3899 2289
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 6 1918 2194 1949
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 12 2050 2100 2050
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 7 2000 2100 2100
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 39 2000 2329 2175
लासलगाव लोकल क्विंटल 60 1740 2270 2001
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2100 2100 2100
सांगली लोकल क्विंटल 150 2350 2600 2475
मुंबई लोकल क्विंटल 603 2200 2700 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 380 1800 2226 2226
कोपरगाव लोकल क्विंटल 4 1450 2080 1875
पुणे महिको क्विंटल 332 2700 3100 2900
16/06/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 1950 1875
दोंडाईचा क्विंटल 44 1900 2101 2000
औरंगाबाद क्विंटल 35 1900 2250 2075
नंदूरबार क्विंटल 12 2075 2075 2075
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 1500 2375 2300
कळवण क्विंटल 20 2100 2161 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 184 2075 2544 2150
कन्न्ड क्विंटल 38 1850 2200 1950
वैजापूर क्विंटल 41 1900 2295 2050
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 53 1900 2525 2280
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 45 2017 2767 2251
जालना हिरवी क्विंटल 177 1700 2200 2100
चोपडा हिरवी क्विंटल 60 2000 2281 2166
पैठण हिरवी क्विंटल 25 1670 2131 2021
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 60 1801 2141 1900
दौंड हिरवी क्विंटल 1 2652 2652 2652
गंगापूर हिरवी क्विंटल 15 1780 2221 2022
देवळा हिरवी क्विंटल 15 1915 2200 2035
बारामती हायब्रीड क्विंटल 50 1961 2351 2200
येवला हायब्रीड क्विंटल 16 1950 1971 1961
धुळे हायब्रीड क्विंटल 156 1800 2300 2150
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 22 1791 2525 2251
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 39 1902 2702 2450
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 8 1900 2000 1900
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 11 2312 2315 2315
इंदापूर हायब्रीड क्विंटल 21 1800 2321 1811
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 28 1775 2300 2150
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 25 1700 1955 1850
लासलगाव लोकल क्विंटल 24 1700 2752 2157
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
सांगली लोकल क्विंटल 50 2350 2500 2425
मुंबई लोकल क्विंटल 50 2200 2700 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 300 1900 2181 2181
पाथरी लोकल क्विंटल 2 2201 2201 2201
बारामती महिको क्विंटल 34 2300 3041 2400
पुणे महिको क्विंटल 334 2800 3200 3000
15/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 53 2000 2200 2100
शहादा क्विंटल 19 2260 2291 2279
दोंडाईचा क्विंटल 83 1800 2171 2001
नंदूरबार क्विंटल 14 1900 2200 2050
लासूर स्टेशन क्विंटल 285 2025 2426 2120
परळी-वैजनाथ क्विंटल 3 2100 2100 2100
कन्न्ड क्विंटल 49 2000 2151 2075
वैजापूर क्विंटल 30 1900 2165 2000
वडवणी क्विंटल 15 1400 4100 2201
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 72 1920 2525 2341
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 47 1994 2621 2201
जालना हिरवी क्विंटल 299 1900 2340 2135
चोपडा हिरवी क्विंटल 14 2051 2220 2200
पैठण हिरवी क्विंटल 26 1750 2145 2000
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 45 1700 2222 1900
गंगापूर हिरवी क्विंटल 15 1600 2197 1966
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 2 970 970 970
देवळा हिरवी क्विंटल 24 1895 2305 2135
येवला हायब्रीड क्विंटल 20 1926 2101 1960
धुळे हायब्रीड क्विंटल 72 1800 2300 2160
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 26 1800 2525 2300
बीड हायब्रीड क्विंटल 77 1831 2535 2305
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 9 1940 2200 2142
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 48 1915 2750 2750
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1900 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 31 1700 1800 1700
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 15 2281 2325 2315
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 74 1850 2400 2150
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 2 1700 2012 2012
लासलगाव लोकल क्विंटल 23 1700 2400 1952
सांगली लोकल क्विंटल 50 2350 2400 2375
मुंबई लोकल क्विंटल 240 2200 2700 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 200 1800 2150 2150
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 1916 1916 1916
पुणे महिको क्विंटल 332 2800 3100 2950
पाथर्डी महिको क्विंटल 50 1600 2200 2000
14/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 64 1800 2330 2065
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
शहादा क्विंटल 14 2152 2267 2260
दोंडाईचा क्विंटल 35 1651 2192 2086
औरंगाबाद क्विंटल 11 1700 2000 1850
नंदूरबार क्विंटल 18 1905 1905 1905
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 1801 2326 2326
कळवण क्विंटल 30 1851 2152 1900
लासूर स्टेशन क्विंटल 213 2050 2300 2100
शिरुर क्विंटल 6 2150 2200 2200
कन्न्ड क्विंटल 12 1900 2200 2100
वैजापूर क्विंटल 33 1910 2150 2010
राहता क्विंटल 2 1799 1799 1799
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 44 1975 2500 2300
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 7 2160 2532 2251
जालना हिरवी क्विंटल 248 1850 2263 2167
अकोला हिरवी क्विंटल 3 2300 2300 2300
चोपडा हिरवी क्विंटल 30 2076 2201 2135
पैठण हिरवी क्विंटल 36 1951 2130 2071
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 125 1600 2180 1950
दौंड-केडगाव हिरवी क्विंटल 95 2000 2800 2400
गंगापूर हिरवी क्विंटल 15 1500 2124 1903
देवळा हिरवी क्विंटल 12 1875 2130 1925
धुळे हायब्रीड क्विंटल 70 1851 2267 2050
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 8 2100 2450 2200
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 8 1900 2361 1930
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1900 1900 1900
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1700 1700 1700
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 15 1785 2150 1975
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 43 1700 2280 2000
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 3 1700 1900 1800
लासलगाव लोकल क्विंटल 38 1701 2461 1945
सांगली लोकल क्विंटल 65 2350 2600 2475
मुंबई लोकल क्विंटल 119 2200 2700 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 225 1800 2190 2190
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पुणे महिको क्विंटल 329 2800 3100 2950
13/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 60 1800 2300 2075
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
शहादा क्विंटल 37 2290 2300 2290
दोंडाईचा क्विंटल 92 1400 2151 2100
औरंगाबाद क्विंटल 30 1700 2100 1900
सिन्नर क्विंटल 27 1870 2500 2000
कळवण क्विंटल 55 1600 2100 2075
संगमनेर क्विंटल 18 2111 2115 2113
सिल्लोड क्विंटल 5 1800 1800 1800
श्रीगोंदा क्विंटल 10 2200 2200 2200
श्रीरामपूर क्विंटल 17 1711 2200 1800
लासूर स्टेशन क्विंटल 308 1950 2291 2060
परळी-वैजनाथ क्विंटल 5 2000 2000 2000
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 3 1900 2200 1900
शिरुर क्विंटल 1 2200 2200 2200
मंगळवेढा क्विंटल 4 2200 2200 2200
राहता क्विंटल 1 2060 2060 2060
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 76 1752 2581 2261
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 56 1999 2551 2201
जालना हिरवी क्विंटल 312 1850 2300 2170
चोपडा हिरवी क्विंटल 15 2051 2171 2166
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 90 1700 2251 1900
दौंड-पाटस हिरवी क्विंटल 17 1961 2800 2400
गंगापूर हिरवी क्विंटल 31 1850 2090 1923
देवळा हिरवी क्विंटल 50 1865 2005 1895
बारामती हायब्रीड क्विंटल 25 1900 2500 2400
येवला हायब्रीड क्विंटल 11 1927 2150 1950
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 28 2000 2600 2400
बीड हायब्रीड क्विंटल 38 2121 2551 2404
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 21 1890 2150 1950
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1800 1800 1800
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 17 1800 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 45 1899 2225 2100
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 72 1900 2365 2100
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 8 1700 1926 1926
लासलगाव लोकल क्विंटल 32 1701 2412 1900
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 21 1876 2100 1900
जळगाव लोकल क्विंटल 17 2100 2100 2100
सांगली लोकल क्विंटल 125 2200 2600 2400
मुंबई लोकल क्विंटल 50 2200 2700 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 700 1750 2091 2091
जामखेड लोकल क्विंटल 8 1600 2000 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 3 1920 1920 1920
पाथरी लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
बारामती महिको क्विंटल 16 2401 3090 3000
पुणे महिको क्विंटल 330 2800 3100 2950
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 7 1100 2400 2400
केज महिको क्विंटल 4 1400 2500 2400
12/06/2022
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 4 1700 2400 2400
कन्न्ड क्विंटल 11 2000 2160 2090
पैठण हिरवी क्विंटल 32 1800 2100 2030
दौंड हिरवी क्विंटल 1 1500 1500 1500
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 14 1900 2000 2000
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1900 1900 1900
11/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 26 1800 2000 1900
औरंगाबाद क्विंटल 36 1850 2000 1925
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2000 2000 2000
कळवण क्विंटल 25 2100 2100 2100
सिल्लोड- भराडी क्विंटल 6 1600 1800 1800
लासूर स्टेशन क्विंटल 497 2000 2400 2100
कन्न्ड क्विंटल 18 1950 2300 2100
वैजापूर क्विंटल 106 1900 2190 2020
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 162 1700 2675 2240
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 50 1999 2550 2151
जालना हिरवी क्विंटल 396 1850 2311 2150
पैठण हिरवी क्विंटल 20 1951 2126 2021
परतूर हिरवी क्विंटल 4 1725 1801 1800
गंगापूर हिरवी क्विंटल 26 1475 2220 1833
येवला हायब्रीड क्विंटल 20 1925 1979 1950
धुळे हायब्रीड क्विंटल 114 1770 2261 1925
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 10 1750 2301 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 37 1330 2350 1972
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 35 1950 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 13 1800 2100 1800
इंदापूर -निमगाव केतकी हायब्रीड क्विंटल 11 2120 2120 2120
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 63 1800 2400 2150
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 15 1700 1800 1750
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 10 2051 2051 2051
जळगाव लोकल क्विंटल 33 1925 1925 1925
सांगली लोकल क्विंटल 25 2200 2550 2375
मुंबई लोकल क्विंटल 271 2200 2700 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 135 1900 2134 2134
भोकरदन लोकल क्विंटल 8 1750 1850 1800
जामखेड लोकल क्विंटल 8 1500 2200 1850
पाथरी लोकल क्विंटल 3 1800 2250 2100
पुणे महिको क्विंटल 329 2800 3200 3000
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर