Bajari bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

Bajari bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बाजरी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 4 1900 2052 1975
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 75 1900 2486 2200
जालना हिरवी क्विंटल 14 1850 2300 2295
गंगापूर हिरवी क्विंटल 6 1690 2370 1690
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 8 1825 2561 2251
बीड हायब्रीड क्विंटल 4 1700 2450 2100
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1500 2200 1500
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 2 1500 2000 2000
पुणे महिको क्विंटल 331 2800 3000 2900
18/03/2022
दौंड-यवत हिरवी क्विंटल 18 2000 2300 2050
पुणे महिको क्विंटल 329 3000 3200 3100
17/03/2022
दोंडाईचा क्विंटल 1 1601 2101 1650
औरंगाबाद क्विंटल 19 1900 1978 1939
श्रीगोंदा क्विंटल 3 2150 2150 2150
लासूर स्टेशन क्विंटल 4 1850 2275 2200
मंगळवेढा क्विंटल 1 2300 2300 2300
कन्न्ड क्विंटल 1 1800 2500 2150
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 20 1951 2425 2200
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 28 2001 2320 2151
पैठण हिरवी क्विंटल 2 2420 2420 2420
दौंड हिरवी क्विंटल 1 1500 1500 1500
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 1 1300 1300 1300
बारामती हायब्रीड क्विंटल 46 2100 2300 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 45 2300 2600 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 1800 2100 2100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 4 1600 2022 1701
बारामती महिको क्विंटल 31 2250 3000 2500
पुणे महिको क्विंटल 330 3000 3200 3100
16/03/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 1900 1850
दोंडाईचा क्विंटल 10 2000 2000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 22 1900 2300 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 34 1850 2340 1950
कन्न्ड क्विंटल 3 1800 2600 2300
राहता क्विंटल 3 2020 2020 2020
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 60 2015 2626 2292
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 14 2041 2447 2201
जालना हिरवी क्विंटल 31 2300 2656 2450
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 50 1600 2477 1811
गंगापूर हिरवी क्विंटल 3 1700 2050 2050
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 1 1200 1200 1200
देवळा हिरवी क्विंटल 18 1900 2105 2050
येवला हायब्रीड क्विंटल 15 1934 2100 1950
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1600 2601 2341
बीड हायब्रीड क्विंटल 4 1841 2650 2230
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 11 1900 2400 2090
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 79 1970 2271 2271
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 15 1700 1700 1700
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 18 1801 2250 1936
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 3000 2600
अंबड (वडी गोद्री) हायब्रीड क्विंटल 5 1930 2235 2000
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 1 2200 2200 2200
लासलगाव लोकल क्विंटल 11 1880 2011 1912
सांगली लोकल क्विंटल 25 2200 3000 2600
मुंबई लोकल क्विंटल 60 2300 2600 2500
पुणे महिको क्विंटल 327 3050 3250 3150
15/03/2022
दोंडाईचा क्विंटल 9 1700 1850 1850
औरंगाबाद क्विंटल 17 1900 2700 2300
लासूर स्टेशन क्विंटल 15 1800 2420 2000
कन्न्ड क्विंटल 4 2000 2600 2300
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 60 2015 2626 2282
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 63 2021 2590 2251
जालना हिरवी क्विंटल 6 1900 2150 1911
पैठण हिरवी क्विंटल 1 2301 2301 2301
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 60 1600 2619 1750
दौंड-केडगाव हिरवी क्विंटल 284 1951 2500 2200
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 1 2500 2500 2500
देवळा हिरवी क्विंटल 3 1895 2360 2125
धुळे हायब्रीड क्विंटल 33 1700 1810 1806
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1900 2275 2151
बीड हायब्रीड क्विंटल 10 1921 2540 2380
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 14 1920 2186 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 29 1600 2160 1931
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2900 2600
अंबड (वडी गोद्री) हायब्रीड क्विंटल 5 2001 2320 2100
लासलगाव लोकल क्विंटल 21 1800 2436 2051
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 1851 1851 1851
सांगली लोकल क्विंटल 100 2150 3000 2575
मुंबई लोकल क्विंटल 434 2300 2600 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 250 1800 2010 2010
कोपरगाव लोकल क्विंटल 10 1650 2040 1950
पुणे महिको क्विंटल 325 2800 3000 2900
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 3 1800 2501 1800
केज महिको क्विंटल 3 1399 2200 1521
शिरुर नं. २ क्विंटल 8 1600 2100 1900
14/03/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
श्रीगोंदा क्विंटल 1 2150 2150 2150
करमाळा क्विंटल 2 1300 2475 1300
लासूर स्टेशन क्विंटल 38 1850 2425 2000
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 3 1900 1900 1900
मंगळवेढा क्विंटल 2 2110 2110 2110
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 56 2076 2601 2276
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 66 2025 2552 2251
जालना हिरवी क्विंटल 5 2127 2310 2310
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 20 1622 2600 1750
दौंड-पाटस हिरवी क्विंटल 18 2000 2751 2400
देवळा हिरवी क्विंटल 40 1890 2400 2035
सोनपेठ हिरवी क्विंटल 1 2200 2200 2200
बारामती हायब्रीड क्विंटल 43 1900 2100 2000
येवला हायब्रीड क्विंटल 6 1820 2525 2106
धुळे हायब्रीड क्विंटल 47 1775 2300 2025
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1651 4500 2300
बीड हायब्रीड क्विंटल 8 1600 2600 2265
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 11 1901 2341 2050
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 280 1500 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 7 2200 2300 2200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 24 1877 2254 2111
लासलगाव लोकल क्विंटल 28 1851 2400 2011
मुंबई लोकल क्विंटल 250 2300 2600 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 500 1900 2000 2000
जामखेड लोकल क्विंटल 5 1600 1700 1650
गंगापूर लोकल क्विंटल 9 1600 2801 1651
पाथरी लोकल क्विंटल 3 2290 2290 2290
बारामती महिको क्विंटल 29 2050 2800 2600
पुणे महिको क्विंटल 323 2900 3000 2950
शिरुर नं. २ क्विंटल 6 1600 1900 1900
13/03/2022
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 2 1900 1900 1900
कन्न्ड क्विंटल 6 2000 2600 2300
पैठण हिरवी क्विंटल 4 2580 2580 2580
दौंड हिरवी क्विंटल 7 2100 2400 2200
फलटण हायब्रीड क्विंटल 120 2000 2602 2300
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 2000 2000 2000
12/03/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
औरंगाबाद क्विंटल 15 1831 2088 1959
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 1801 1801 1801
मुंबई क्विंटल 120 2300 2600 2500
कळवण क्विंटल 15 1816 2151 2151
सिल्लोड- भराडी क्विंटल 2 1800 2100 1900
लासूर स्टेशन क्विंटल 18 1850 2323 1950
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 1 1800 1800 1800
कन्न्ड क्विंटल 4 2500 2600 2550
वैजापूर क्विंटल 8 1900 2000 1955
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 182 2092 2471 2200
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 48 2001 2550 2250
जालना हिरवी क्विंटल 22 1850 2470 2000
येवला हायब्रीड क्विंटल 23 2021 2176 2125
धुळे हायब्रीड क्विंटल 20 1730 2025 1840
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 12 1650 2275 1851
बीड हायब्रीड क्विंटल 5 2300 2500 2390
अंबड (वडी गोद्री) हायब्रीड क्विंटल 3 2300 2626 2400
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 1 2601 2601 2601
सांगली लोकल क्विंटल 260 2200 2600 2400
अमळनेर लोकल क्विंटल 205 2000 2400 2400
जामखेड लोकल क्विंटल 4 1600 1800 1700
पुणे महिको क्विंटल 316 3000 3200 3100
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 1800 1800 1800

Leave a Comment