Bajari bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

Bajari bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बाजरी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 43 1750 2050 1900
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
औरंगाबाद क्विंटल 86 1800 2000 1900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 1700 2200 2200
राहता क्विंटल 2 1853 1853 1853
जालना हिरवी क्विंटल 652 1850 2073 2000
अकोला हिरवी क्विंटल 1 2400 2400 2400
परतूर हिरवी क्विंटल 5 1700 1900 1750
गंगापूर हिरवी क्विंटल 66 1225 2150 1937
चिखली हायब्रीड क्विंटल 4 1600 2000 1800
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 130 1850 2152 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 97 1780 2351 1979
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 34 1900 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 30 1800 2000 2000
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 5 1600 1800 1700
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 24 2000 2000 2000
सांगली लोकल क्विंटल 105 2200 2550 2375
अमळनेर लोकल क्विंटल 1600 1981 2021 2021
कोपरगाव लोकल क्विंटल 16 1700 1911 1908
पुणे महिको क्विंटल 320 2800 3100 2950
20/05/2022
शहादा क्विंटल 86 1961 2000 1975
दोंडाईचा क्विंटल 453 1851 2165 2061
कळवण क्विंटल 25 2275 2300 2275
श्रीरामपूर क्विंटल 1 2000 2000 2000
लासूर स्टेशन क्विंटल 1211 1850 2368 1950
कन्न्ड क्विंटल 56 1700 1950 1830
जालना हिरवी क्विंटल 581 1850 2100 1960
पैठण हिरवी क्विंटल 65 1791 2015 1891
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 300 1700 2105 1900
दौंड-यवत हिरवी क्विंटल 26 2100 2800 2400
देवळा हिरवी क्विंटल 55 1915 2215 2165
येवला हायब्रीड क्विंटल 20 1926 2050 2000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 390 1940 2101 2000
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 103 1700 2300 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 27 2000 2210 2103
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 31 1861 2210 1900
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 43 2040 2624 2401
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 24 2000 2100 2100
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 9367 1850 2349 2025
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 12 1200 1800 1800
लासलगाव लोकल क्विंटल 86 1900 2425 2146
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 8 1780 2304 1811
जळगाव लोकल क्विंटल 8 1975 1975 1975
सांगली लोकल क्विंटल 50 2300 2550 2425
अमळनेर लोकल क्विंटल 1400 1850 1986 1986
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 2100 2100 2100
पुणे महिको क्विंटल 319 2800 3200 3000
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 12 2326 2800 2341
19/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 72 1925 2500 2212
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
शहादा क्विंटल 91 1951 2000 1984
दोंडाईचा क्विंटल 268 1700 2100 2076
औरंगाबाद क्विंटल 202 1850 2090 1970
नंदूरबार क्विंटल 165 1873 2251 2050
श्रीगोंदा क्विंटल 3 2200 2200 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 1680 1850 2668 1975
कन्न्ड क्विंटल 90 1800 1950 1920
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 235 1991 2426 2012
जालना हिरवी क्विंटल 751 1850 2100 1985
चोपडा हिरवी क्विंटल 285 1900 2019 2000
पैठण हिरवी क्विंटल 27 1926 2021 1971
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 335 1651 2150 1900
दौंड हिरवी क्विंटल 3 2200 2200 2200
गंगापूर हिरवी क्विंटल 20 1700 2170 1907
आष्टी-जालना हिरवी क्विंटल 15 2151 2351 2250
देवळा हिरवी क्विंटल 25 1940 2310 2215
बारामती हायब्रीड क्विंटल 111 2000 2400 2300
येवला हायब्रीड क्विंटल 38 1950 2017 2000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 260 1800 2075 1950
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 116 1900 2275 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 47 1591 2341 2030
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 17 1900 2251 2000
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 47 2081 2679 2450
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 13 1900 2000 1900
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 69 1821 2300 2100
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 4 2000 2000 2000
लासलगाव लोकल क्विंटल 57 1900 2451 2221
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 51 1900 1900 1900
सांगली लोकल क्विंटल 50 2200 2600 2400
अमळनेर लोकल क्विंटल 2100 1851 1960 1960
जामखेड लोकल क्विंटल 13 1700 2300 2000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 1900 1900 1900
बारामती महिको क्विंटल 74 2351 3100 2500
पुणे महिको क्विंटल 321 2700 3000 2850
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1800 1800 1800
18/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 44 1900 2475 2187
शहादा क्विंटल 30 1500 2093 2000
दोंडाईचा क्विंटल 458 1700 2226 1955
औरंगाबाद क्विंटल 140 1800 2000 1900
नंदूरबार क्विंटल 221 1871 2109 2000
संगमनेर क्विंटल 14 2301 2301 2301
सिल्लोड क्विंटल 8 1800 2100 2000
लासूर स्टेशन क्विंटल 1298 1900 2708 2000
सेलु क्विंटल 20 2100 2100 2100
निरा -सासवड क्विंटल 95 2200 2951 2575
कन्न्ड क्विंटल 56 1800 2001 1900
वडवणी क्विंटल 7 1700 2340 1900
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 178 1950 2900 2352
जालना हिरवी क्विंटल 754 1850 2050 1975
चोपडा हिरवी क्विंटल 275 1875 2022 1990
पैठण हिरवी क्विंटल 30 1635 1951 1800
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 350 1700 2157 1950
परतूर हिरवी क्विंटल 6 1801 2000 1941
गंगापूर हिरवी क्विंटल 27 1700 2145 1944
देवळा हिरवी क्विंटल 40 1940 2365 2230
येवला हायब्रीड क्विंटल 3 1991 2207 2000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 806 1725 2025 1911
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 105 1950 2251 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 177 1761 2261 2023
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2 1890 2600 1907
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 54 1951 2432 2391
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 12 1900 2051 2021
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 18 2200 2300 2200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 166 1700 2035 1800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 184 1700 2200 1950
लासलगाव लोकल क्विंटल 42 1900 2301 1936
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 5 2251 2251 2251
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 40 1950 1950 1950
सांगली लोकल क्विंटल 75 2200 2600 2400
मुंबई लोकल क्विंटल 140 2200 2700 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 2300 1800 1921 1921
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
तळोदा लोकल क्विंटल 7 1700 2000 1800
पुणे महिको क्विंटल 319 2750 3050 2900
पाथर्डी महिको क्विंटल 42 1200 2000 1800
केज महिको क्विंटल 5 1400 3000 2000
17/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 62 1950 2525 2237
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
शहादा क्विंटल 41 2082 2082 2082
दोंडाईचा क्विंटल 347 1800 2075 1936
नंदूरबार क्विंटल 597 1682 2200 1950
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 1500 1500 1500
कळवण क्विंटल 5 2150 2150 2150
लासूर स्टेशन क्विंटल 1052 1900 2200 2050
कन्न्ड क्विंटल 59 1900 2100 2010
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 130 1802 2552 2243
जालना हिरवी क्विंटल 1242 1753 2096 1970
चोपडा हिरवी क्विंटल 340 1850 2026 1992
पैठण हिरवी क्विंटल 44 1751 1949 1891
यावल हिरवी क्विंटल 16 1570 2340 1950
दौंड-केडगाव हिरवी क्विंटल 151 1800 2500 2300
गंगापूर हिरवी क्विंटल 102 1500 2185 2024
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 1 1000 1000 1000
देवळा हिरवी क्विंटल 40 1950 2505 2165
धुळे हायब्रीड क्विंटल 493 1880 2175 1950
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 224 1800 2300 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 145 1601 2890 2044
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 11 1901 2219 1920
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 48 1950 2701 2416
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 45 2000 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 43 2200 2300 2200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 230 1750 2100 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 241 1700 2385 2000
लासलगाव लोकल क्विंटल 52 1901 2491 2175
जळगाव लोकल क्विंटल 59 2000 2100 2100
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 18 1900 1900 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 342 2200 2700 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 2500 1850 2010 2010
जामखेड लोकल क्विंटल 7 1700 2400 2050
तळोदा लोकल क्विंटल 51 1926 1991 1951
पुणे महिको क्विंटल 318 2800 3000 2900
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 12 1550 2600 2200
केज महिको क्विंटल 2 1500 2799 1500
16/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 19 1931 2340 2140
नंदूरबार क्विंटल 220 1821 2081 1950
श्रीगोंदा क्विंटल 3 2150 2150 2150
लासूर स्टेशन क्विंटल 1138 1900 2626 2050
यावल हिरवी क्विंटल 7 1570 2340 1950
दौंड-पाटस हिरवी क्विंटल 19 2000 2951 2500
बारामती हायब्रीड क्विंटल 29 1800 2302 2101
येवला हायब्रीड क्विंटल 41 1916 2040 2020
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 16 1896 2500 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 4 2370 2370 2370
मुंबई लोकल क्विंटल 248 2200 2700 2500
सोनपेठ लोकल क्विंटल 31 1600 2200 2001
बारामती महिको क्विंटल 20 2300 3050 2411
पुणे महिको क्विंटल 317 2900 3100 3000
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 1750 2100 2100
15/05/2022
सिल्लोड क्विंटल 9 1600 2000 1800
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 3 2000 2000 2000
शिरुर क्विंटल 1 2200 2200 2200
कन्न्ड क्विंटल 26 2000 2300 2145
पैठण हिरवी क्विंटल 54 1791 1940 1893
दौंड हिरवी क्विंटल 7 2100 2400 2300
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 37 2000 2100 2000
फलटण हायब्रीड क्विंटल 139 2200 2900 2500
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 1900 2100 2021
14/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 127 1961 2525 2243
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 2401 2600 2500
सिल्लोड- भराडी क्विंटल 40 1500 2000 1900
लासूर स्टेशन क्विंटल 1106 1925 2375 2050
कन्न्ड क्विंटल 32 1900 2200 2100
राहता क्विंटल 2 1747 1747 1747
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 123 1800 2380 2097
जालना हिरवी क्विंटल 629 1830 2200 2000
पैठण हिरवी क्विंटल 25 1550 1866 1590
गंगापूर हिरवी क्विंटल 131 1500 2250 2080
येवला हायब्रीड क्विंटल 9 1970 1971 1971
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 78 1700 2400 2300
बीड हायब्रीड क्विंटल 69 1600 2260 1994
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 25 2100 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 21 2200 2300 2200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 143 2001 2350 2150
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 70 1925 1941 1931
सांगली लोकल क्विंटल 65 2200 2600 2400
पुणे महिको क्विंटल 320 2900 3100 3000
पाथर्डी महिको क्विंटल 29 1200 2200 2000
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1850 1850 1850