Bajari bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

Bajari bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बाजरी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
औरंगाबाद क्विंटल 26 2100 2390 2245
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 2351 2451 2401
राहता क्विंटल 1 1800 1800 1800
जालना हिरवी क्विंटल 42 2050 2500 2350
पैठण हिरवी क्विंटल 6 2351 2351 2351
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 21 2100 2491 2350
बीड हायब्रीड क्विंटल 17 2000 2665 2468
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 2200 2200 2200
इंदापूर -निमगाव केतकी हायब्रीड क्विंटल 5 2400 2500 2500
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 88 2200 2567 2350
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2350 2350 2350
सांगली लोकल क्विंटल 15 2400 2800 2600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 6 1980 2425 2150
पुणे महिको क्विंटल 352 2900 3200 3050
22/07/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2100 1950
शहादा क्विंटल 1 1700 17000 1700
दोंडाईचा क्विंटल 30 2262 2312 2303
बार्शी -वैराग क्विंटल 2 2190 2190 2190
औरंगाबाद क्विंटल 50 2300 2350 2325
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2500 2500 2500
मुंबई क्विंटल 30 2500 3500 3000
कळवण क्विंटल 5 2150 2151 2151
सिल्लोड क्विंटल 46 2100 2100 2100
श्रीरामपूर क्विंटल 1 2100 2100 2100
करमाळा क्विंटल 4 2451 2451 2451
लासूर स्टेशन क्विंटल 177 2275 2400 2325
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 58 2160 2654 2350
जालना हिरवी क्विंटल 135 2050 2376 2260
चोपडा हिरवी क्विंटल 32 2351 2375 2375
पैठण हिरवी क्विंटल 9 2300 2351 2341
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 130 2100 2411 2250
परतूर हिरवी क्विंटल 3 2000 2365 2365
दौंड-यवत हिरवी क्विंटल 12 2350 2770 2651
गंगापूर हिरवी क्विंटल 13 2480 2520 2508
देवळा हिरवी क्विंटल 12 2100 2650 2300
धुळे हायब्रीड क्विंटल 106 1905 2361 2200
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 6 1500 2551 2400
बीड हायब्रीड क्विंटल 16 2142 2650 2435
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 2120 2322 2200
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 13 2176 2552 2552
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 40 2300 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1850 1850 1850
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3300
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2000 2000
लासलगाव लोकल क्विंटल 14 2100 2701 2551
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 2100 2100 2100
पुणे महिको क्विंटल 355 2900 3200 3050
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 4 1990 2800 2690
21/07/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2100 1950
शहादा क्विंटल 1 2372 2372 2372
दोंडाईचा क्विंटल 2 2025 2285 2199
औरंगाबाद क्विंटल 57 2100 2380 2240
नंदूरबार क्विंटल 7 1950 1950 1950
सिल्लोड क्विंटल 8 2100 2150 2150
लासूर स्टेशन क्विंटल 178 2225 2411 2300
कन्न्ड क्विंटल 6 2050 2250 2150
वैजापूर क्विंटल 40 2145 2460 2245
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 92 2111 2726 2456
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 19 2156 2832 2401
जालना हिरवी क्विंटल 194 2000 2386 2311
चोपडा हिरवी क्विंटल 50 1826 2401 2311
पैठण हिरवी क्विंटल 10 2200 2311 2296
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 60 2000 2400 2200
दौंड हिरवी क्विंटल 3 2400 2500 2500
गंगापूर हिरवी क्विंटल 16 2207 2420 2323
देवळा हिरवी क्विंटल 10 2205 2530 2345
बारामती हायब्रीड क्विंटल 58 2025 2651 2551
धुळे हायब्रीड क्विंटल 41 1956 2333 2200
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 28 2262 2551 2300
बीड हायब्रीड क्विंटल 28 2350 2675 2512
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 38 2114 2400 2120
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 17 2000 2850 2480
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 9 1900 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 51 2260 2360 2341
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3300
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 36 1790 2546 2300
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 2 2401 2401 2401
जामखेड लोकल क्विंटल 3 1600 2400 2000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 16 1975 2391 2250
पाथरी लोकल क्विंटल 3 2200 2200 2200
बारामती महिको क्विंटल 38 2400 3275 2852
पुणे महिको क्विंटल 357 2800 3200 3000
केज महिको क्विंटल 2 1499 2900 1499
20/07/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
औरंगाबाद क्विंटल 35 2072 2376 2224
नंदूरबार क्विंटल 8 2012 2081 2075
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2500 2500 2500
मुंबई क्विंटल 76 2500 3500 3000
पाचोरा क्विंटल 260 2200 2285 2255
लासूर स्टेशन क्विंटल 184 2250 2540 2300
निरा -सासवड क्विंटल 14 2100 2709 2404
कन्न्ड क्विंटल 23 2000 2275 2145
वैजापूर क्विंटल 65 2200 2475 2260
वडवणी क्विंटल 4 1801 2300 2001
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 108 2212 2555 2400
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 28 2159 2501 2351
जालना हिरवी क्विंटल 141 2000 2435 2300
चोपडा हिरवी क्विंटल 11 2345 2371 2370
पैठण हिरवी क्विंटल 52 2311 2346 2340
अमळनेर हिरवी क्विंटल 200 2090 2215 2215
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 90 1901 2310 2200
गंगापूर हिरवी क्विंटल 13 1825 2468 2146
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 2 1200 1200 1200
देवळा हिरवी क्विंटल 10 2095 2600 2275
येवला हायब्रीड क्विंटल 6 2150 2176 2150
धुळे हायब्रीड क्विंटल 115 1930 2361 2160
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 7 2161 2419 2300
बीड हायब्रीड क्विंटल 57 2082 3300 2564
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 15 2080 2900 2510
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 9 2000 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 38 1775 2381 2101
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3300
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 21 1890 2550 2200
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 1 2100 2100 2100
लासलगाव लोकल क्विंटल 10 2060 2402 2301
जळगाव लोकल क्विंटल 29 2100 2200 2200
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 12 2250 2250 2250
सांगली लोकल क्विंटल 15 2400 2800 2600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 1950 1950 1950
पुणे महिको क्विंटल 355 2800 3200 3000
19/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 52 2000 2425 2212
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
दोंडाईचा क्विंटल 50 2271 2280 2280
नंदूरबार क्विंटल 5 2200 2200 2200
पाचोरा क्विंटल 100 1800 2250 1900
सिल्लोड क्विंटल 30 2100 2150 2150
करमाळा क्विंटल 2 2375 2375 2375
लासूर स्टेशन क्विंटल 220 2200 2300 2250
कन्न्ड क्विंटल 14 2000 2275 2135
वैजापूर क्विंटल 25 2200 2485 2280
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 57 2300 2611 2475
साक्री ८२०३ क्विंटल 15 1701 1701 1701
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 23 2149 2654 2301
जालना हिरवी क्विंटल 163 2025 2401 2275
चोपडा हिरवी क्विंटल 12 2176 2346 2346
पैठण हिरवी क्विंटल 33 2131 2378 2291
अमळनेर हिरवी क्विंटल 80 1600 2300 2300
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 30 1900 2375 2200
परतूर हिरवी क्विंटल 6 2025 2351 2301
दौंड-केडगाव हिरवी क्विंटल 183 1950 2700 2450
गंगापूर हिरवी क्विंटल 13 1830 2440 2112
देवळा हिरवी क्विंटल 6 2210 2400 2340
धुळे हायब्रीड क्विंटल 151 1832 2361 2251
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 66 1700 2600 2400
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 19 2070 2320 2180
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 18 2100 2501 2501
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 15 2200 2250 2200
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 9 1800 2100 2100
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 5 2100 2126 2126
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3300
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 75 2010 2551 2350
लासलगाव लोकल क्विंटल 10 2050 2236 2176
मुंबई लोकल क्विंटल 505 2500 3500 3000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 1900 1900 1900
पुणे महिको क्विंटल 353 2700 3000 2850
केज महिको क्विंटल 7 2522 2522 2522
18/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 31 2100 2400 2250
दोंडाईचा क्विंटल 3 2262 2277 2277
नंदूरबार क्विंटल 3 2324 2324 2324
संगमनेर क्विंटल 4 2000 2090 2045
पाचोरा क्विंटल 190 2135 2225 2171
सिल्लोड क्विंटल 38 2100 2100 2100
श्रीगोंदा क्विंटल 1 2350 2350 2350
लासूर स्टेशन क्विंटल 163 2200 2270 2240
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 27 2261 2502 2451
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 47 2146 2611 2311
जालना हिरवी क्विंटल 173 2000 2350 2200
अमळनेर हिरवी क्विंटल 150 1900 2150 2150
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 90 2100 2291 2222
दौंड-पाटस हिरवी क्विंटल 15 2150 3000 2500
गंगापूर हिरवी क्विंटल 43 1300 2467 2198
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 1 2501 2501 2501
देवळा हिरवी क्विंटल 25 2095 2450 2250
बारामती हायब्रीड क्विंटल 13 2400 2600 2501
येवला हायब्रीड क्विंटल 5 2185 2199 2190
धुळे हायब्रीड क्विंटल 96 1926 2350 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 13 2160 2600 2360
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 16 2099 2370 2151
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 27 2150 2606 2450
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 261 1800 2100 1800
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1900 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2311 2200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3600 3200
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 146 2070 2574 2400
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2200 2200
लासलगाव लोकल क्विंटल 13 2100 2600 2500
सांगली लोकल क्विंटल 30 2450 2770 2610
मुंबई लोकल क्विंटल 1016 2200 2700 2500
जामखेड लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1750
पाथरी लोकल क्विंटल 9 2101 2101 2101
बारामती महिको क्विंटल 8 2501 3151 2880
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 10 2150 2950 2611
केज महिको क्विंटल 4 1900 2022 1900
17/07/2022
सिल्लोड क्विंटल 5 2100 2200 2150
शिरुर क्विंटल 10 2300 2500 2350
कन्न्ड क्विंटल 13 2000 2251 2125
पैठण हिरवी क्विंटल 30 1890 2327 2271
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 10 2300 2300 2300
फलटण हायब्रीड क्विंटल 70 2400 3200 2750
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 2000 2100 2100
16/07/2022
लासूर स्टेशन क्विंटल 236 2200 2323 2250
शिरुर क्विंटल 3 2400 2400 2400
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 127 2208 2561 2352
साक्री ८२०३ क्विंटल 15 2162 2162 2162
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 16 2230 2740 2351
पैठण हिरवी क्विंटल 7 2289 2345 2300
येवला हायब्रीड क्विंटल 10 2196 2336 2209
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3200
इंदापूर -निमगाव केतकी हायब्रीड क्विंटल 383641700 191820849 191820849 191820849
पाथरी लोकल क्विंटल 2 2350 2350 2350
पुणे महिको क्विंटल 350 2800 3150 2975
पाथर्डी महिको क्विंटल 22 1200 2000 1800
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 2000 2100 2000