Bajari bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

Bajari bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बाजरी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2022
देवळा हिरवी क्विंटल 10 1935 2555 2200
05/05/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
दोंडाईचा क्विंटल 1 1650 2251 2125
औरंगाबाद क्विंटल 156 1850 2321 2085
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2000 2000 2000
कळवण क्विंटल 6 1751 1800 1751
शिरुर क्विंटल 2 2300 2300 2300
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 102 1600 2281 2100
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 138 2001 2576 2201
जालना हिरवी क्विंटल 316 1950 2335 2285
चोपडा हिरवी क्विंटल 275 1951 2136 2068
पैठण हिरवी क्विंटल 72 2200 2301 2271
दौंड हिरवी क्विंटल 3 2300 2300 2300
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 77 1900 2400 2300
बीड हायब्रीड क्विंटल 71 1800 2468 2188
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 18 2200 2400 2400
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 168 1650 2250 1950
लासलगाव लोकल क्विंटल 29 1901 2800 2219
मुंबई लोकल क्विंटल 88 2500 3200 2800
अमळनेर लोकल क्विंटल 1000 1900 2155 2155
कोपरगाव लोकल क्विंटल 3 1500 1900 1650
पुणे महिको क्विंटल 318 3100 3400 3250
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 1500 2000 2000
04/05/2022
शहादा क्विंटल 38 2025 2150 2052
औरंगाबाद क्विंटल 80 2000 2500 2250
सिल्लोड क्विंटल 18 2100 2300 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 442 2000 2675 2250
राहता क्विंटल 5 1901 1901 1901
वडवणी क्विंटल 5 1500 2580 1900
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 73 1852 2412 2200
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 72 1975 2542 2201
जालना हिरवी क्विंटल 206 1950 2400 2350
चोपडा हिरवी क्विंटल 80 2000 2165 2066
पैठण हिरवी क्विंटल 76 1551 2425 2181
गंगापूर हिरवी क्विंटल 64 2180 2420 2360
येवला हायब्रीड क्विंटल 14 1899 2301 1925
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 159 1900 3351 2400
बीड हायब्रीड क्विंटल 495 2000 2470 2285
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 13 1850 2686 2086
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 8 1600 1700 1600
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 46 1800 2500 2500
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 20 2200 2300 2200
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 254 1600 2300 2100
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 9 1600 2075 1900
लासलगाव लोकल क्विंटल 28 1900 2705 2011
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 31 1994 1994 1994
अमळनेर लोकल क्विंटल 300 2081 2202 2202
कोपरगाव लोकल क्विंटल 18 1986 2253 2009
पुणे महिको क्विंटल 315 3000 3200 3100
03/05/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 1900 1900 1900
पैठण हिरवी क्विंटल 30 2300 2446 2371
दौंड-केडगाव हिरवी क्विंटल 162 1951 2701 2400
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1800 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 12 2200 2400 2400
मुंबई लोकल क्विंटल 728 2500 3200 2800
पुणे महिको क्विंटल 316 3000 3300 3100
02/05/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
दोंडाईचा क्विंटल 42 1600 2227 2175
औरंगाबाद क्विंटल 62 2500 2700 2600
नंदूरबार क्विंटल 431 1826 2350 2075
कळवण क्विंटल 5 2100 2100 2100
संगमनेर क्विंटल 4 2199 2199 2199
श्रीगोंदा क्विंटल 2 2400 2400 2400
करमाळा क्विंटल 1 1500 1500 1500
लासूर स्टेशन क्विंटल 579 1950 2600 2250
शिरुर क्विंटल 7 2150 2300 2250
राहता क्विंटल 3 1811 1851 1830
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 79 1985 2611 2151
जालना हिरवी क्विंटल 184 1900 2425 2325
चोपडा हिरवी क्विंटल 285 1930 2165 2046
अमळनेर हिरवी क्विंटल 900 1900 2251 2251
दौंड-पाटस हिरवी क्विंटल 32 2000 2800 2400
गंगापूर हिरवी क्विंटल 15 1700 2480 2246
देवळा हिरवी क्विंटल 12 1960 2505 2150
बारामती हायब्रीड क्विंटल 50 2000 2400 2300
येवला हायब्रीड क्विंटल 13 1810 2201 1901
चिखली हायब्रीड क्विंटल 2 1200 1550 1375
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 163 1700 2400 2300
बीड हायब्रीड क्विंटल 119 1815 2500 2203
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 24 1831 2111 1981
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 253 2000 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 28 2200 2400 2400
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 242 1600 2300 1950
लासलगाव लोकल क्विंटल 16 1900 2652 2300
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 72 2125 2175 2150
बारामती महिको क्विंटल 33 2300 2901 2500
पुणे महिको क्विंटल 334 3000 3300 3100
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 9 1600 2800 2350
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 1600 1600 1600

 

Leave a Comment