Bajari bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

Bajari bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बाजरी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/03/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
औरंगाबाद क्विंटल 15 1831 2088 1959
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 1801 1801 1801
कळवण क्विंटल 15 1816 2151 2151
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 182 2092 2471 2200
जालना हिरवी क्विंटल 22 1850 2470 2000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 20 1730 2025 1840
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 12 1650 2275 1851
बीड हायब्रीड क्विंटल 5 2300 2500 2390
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 1 2601 2601 2601
सांगली लोकल क्विंटल 260 2200 2600 2400
अमळनेर लोकल क्विंटल 205 2000 2400 2400
पुणे महिको क्विंटल 316 3000 3200 3100
11/03/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
दोंडाईचा क्विंटल 9 1700 1700 1700
औरंगाबाद क्विंटल 10 1850 2115 1982
लासूर स्टेशन क्विंटल 31 1750 2425 2000
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 31 2060 2700 2201
जालना हिरवी क्विंटल 49 1861 2420 1925
पैठण हिरवी क्विंटल 8 1600 2500 2400
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 35 1500 2402 1750
दौंड-यवत हिरवी क्विंटल 10 1900 2300 2100
देवळा हिरवी क्विंटल 10 1905 2020 2020
येवला हायब्रीड क्विंटल 20 1914 2451 2070
धुळे हायब्रीड क्विंटल 5 1761 2400 1800
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1850 1850 1850
बीड हायब्रीड क्विंटल 11 1872 2400 2197
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 7 2030 2642 2100
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1500 2000 2000
लासलगाव लोकल क्विंटल 17 1600 2531 2051
अमळनेर लोकल क्विंटल 39 1800 2175 2175
पुणे महिको क्विंटल 319 3000 3200 3100
शिरुर नं. २ क्विंटल 19 1700 2100 1800
10/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 12 1800 2000 1900
दोंडाईचा क्विंटल 3 1600 2051 1800
औरंगाबाद क्विंटल 22 1500 1825 1662
सिन्नर क्विंटल 6 1705 2445 2350
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 2201 2201 2201
लासूर स्टेशन क्विंटल 28 1800 2340 2000
कन्न्ड क्विंटल 11 1700 2300 2000
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 16 1900 2650 2250
जालना हिरवी क्विंटल 27 1900 2245 1960
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 20 1600 2300 1850
दौंड हिरवी क्विंटल 2 2250 2250 2250
देवळा हिरवी क्विंटल 12 1870 2050 1985
बारामती हायब्रीड क्विंटल 61 2000 2500 2400
येवला हायब्रीड क्विंटल 29 1850 2151 1983
धुळे हायब्रीड क्विंटल 106 1800 2200 1850
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1501 2225 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 7 1717 2355 2037
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 12 1936 2140 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 10 1800 1900 1800
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 17 1800 2001 1951
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 14 1950 2459 2200
लासलगाव लोकल क्विंटल 15 1801 2202 1941
सांगली लोकल क्विंटल 175 2150 2400 2275
मुंबई लोकल क्विंटल 35 2300 2600 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 1750 1800 1800
पाथरी लोकल क्विंटल 1 2200 2200 2200
बारामती महिको क्विंटल 40 2300 2900 2600
पुणे महिको क्विंटल 317 3000 3300 3150
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 1800 2100 2100
09/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 10 1750 1950 1850
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
दोंडाईचा क्विंटल 2 1901 1901 1901
औरंगाबाद क्विंटल 2 1800 2300 2050
सिन्नर क्विंटल 4 1800 2000 1805
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2031 2031 2031
संगमनेर क्विंटल 13 1600 1925 1762
लासूर स्टेशन क्विंटल 12 1700 2325 1875
निरा -सासवड क्विंटल 75 1800 2511 2150
कन्न्ड क्विंटल 1 1700 2300 2000
वडवणी क्विंटल 1 4000 4000 4000
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 62 1820 2500 2100
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 21 1935 2171 2050
जालना हिरवी क्विंटल 19 1900 2408 1940
चोपडा हिरवी क्विंटल 1 1701 1701 1701
देवळा हिरवी क्विंटल 25 1830 2200 1850
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 10 1600 2400 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 9 1700 2511 1893
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 13 1838 2051 1977
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 74 1808 2222 2070
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2200 2200
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 8 1800 1900 1800
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 10 1700 1918 1918
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 10 1750 2375 2062
अंबड (वडी गोद्री) हायब्रीड क्विंटल 3 1721 2460 2400
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 1 2000 2000 2000
लासलगाव लोकल क्विंटल 12 1800 1951 1870
सांगली लोकल क्विंटल 70 2150 2450 2300
मुंबई लोकल क्विंटल 525 2300 2600 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 84 1750 2000 2000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 3 1650 1941 1800
पुणे महिको क्विंटल 315 2900 3400 3150
पाथर्डी महिको क्विंटल 60 1200 2000 1800
08/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 29 1900 2500 2200
दोंडाईचा क्विंटल 5 1600 1600 1600
औरंगाबाद क्विंटल 19 1900 1980 1940
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 1500 2531 2531
श्रीगोंदा क्विंटल 2 2150 2250 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 26 1750 2325 1850
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 42 1790 2261 1900
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 41 1981 2446 2151
जालना हिरवी क्विंटल 15 1845 1940 1851
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 65 1500 2500 1700
दौंड-केडगाव हिरवी क्विंटल 228 1800 2400 2150
देवळा हिरवी क्विंटल 15 1710 1900 1805
धुळे हायब्रीड क्विंटल 60 1714 1825 1750
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 8 1575 2000 1750
बीड हायब्रीड क्विंटल 8 1775 2403 2072
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 22 1800 2566 1990
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1800 1900 1900
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 10 1600 2161 1930
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2900 2650
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 10 1750 2375 2062
अंबड (वडी गोद्री) हायब्रीड क्विंटल 4 1850 2600 1935
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 3 1700 2000 2000
लासलगाव लोकल क्विंटल 38 1900 2251 1978
सांगली लोकल क्विंटल 100 2150 2500 2325
मुंबई लोकल क्विंटल 698 2300 2600 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 1700 1800 1800
पुणे महिको क्विंटल 313 2800 3300 3050
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 1700 2000 2000
07/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 53 2100 2300 2200
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
दोंडाईचा क्विंटल 7 1600 1600 1600
औरंगाबाद क्विंटल 18 1750 1900 1825
सिन्नर क्विंटल 9 1795 2420 2050
कळवण क्विंटल 30 1675 2152 1900
श्रीगोंदा क्विंटल 19 2150 2250 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 48 1750 2350 1850
राहता क्विंटल 1 1901 1901 1901
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 112 1800 2291 1966
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 46 1899 2481 2150
जालना हिरवी क्विंटल 18 1775 1911 1891
चोपडा हिरवी क्विंटल 2 2200 2200 2200
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 60 1500 2401 1700
दौंड-पाटस हिरवी क्विंटल 29 2000 2600 2300
देवळा हिरवी क्विंटल 20 1755 2000 1965
बारामती हायब्रीड क्विंटल 41 2100 2400 2300
येवला हायब्रीड क्विंटल 37 1901 2176 1935
धुळे हायब्रीड क्विंटल 10 1714 1825 1750
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2500 2351
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 1890 2011 2000
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 86 1726 2280 2265
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 14 1900 1900 1900
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1800 1900 1900
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 37 1100 2351 1940
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 49 1700 2380 2040
लासलगाव लोकल क्विंटल 40 1851 2201 1952
सांगली लोकल क्विंटल 35 2150 2600 2375
मुंबई लोकल क्विंटल 170 2300 2600 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 150 1715 1800 1800
बारामती महिको क्विंटल 28 2350 2751 2500
पुणे महिको क्विंटल 312 2700 3100 2900
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 3 1500 2500 2100
शिरुर नं. २ क्विंटल 8 1650 2050 1900
06/03/2022
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 3 1650 1650 1650
कन्न्ड क्विंटल 5 1850 2200 2025
पैठण हिरवी क्विंटल 10 2161 2161 2161
दौंड हिरवी क्विंटल 9 2000 2200 2100
फलटण हायब्रीड क्विंटल 162 2100 2575 2300
शिरुर नं. २ क्विंटल 28 1550 2000 1900
05/03/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 2200 2200 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 51 1750 2276 1900
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 7 1600 1800 1600
मंगळवेढा क्विंटल 4 2100 2100 2100
कन्न्ड क्विंटल 2 1700 2300 2000
वैजापूर क्विंटल 25 1820 2320 1900
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 63 1800 2331 2086
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 17 1947 2351 2101
जालना हिरवी क्विंटल 11 1825 2161 1871
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 2 1200 1300 1300
येवला हायब्रीड क्विंटल 14 1942 1950 1944
धुळे हायब्रीड क्विंटल 18 1691 1750 1715
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1500 2000 1800
बीड हायब्रीड क्विंटल 20 1650 2700 2041
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1800 1900 1900
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 49 1750 2400 2000
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 2 2000 2351 2351
सांगली लोकल क्विंटल 150 2150 2600 2375
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 1675 1675 1675
गंगापूर लोकल क्विंटल 16 1500 2350 2101
पुणे महिको क्विंटल 310 2750 3150 2950
पाथर्डी महिको क्विंटल 35 1200 2000 1800
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 3 1640 2600 2050
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1800 1800 1800

 

Leave a Comment