Bajari bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

Bajari bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बाजरी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

 शेतमाल : बाजरी

दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 11 1750 2100 1925
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 11 1500 2200 2200
जालना हिरवी क्विंटल 3 1811 2350 1811
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 1 2450 2450 2450
बीड हायब्रीड क्विंटल 10 1800 2612 2152
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1600 1600 1600
सांगली लोकल क्विंटल 180 2200 2700 2450
कोपरगाव लोकल क्विंटल 6 1876 2040 1999
पुणे महिको क्विंटल 338 2800 3100 2950
25/03/2022
दोंडाईचा क्विंटल 3 1651 2314 2000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2050 2050 2050
लासूर स्टेशन क्विंटल 52 1900 2531 2100
जालना हिरवी क्विंटल 11 2008 2338 2100
देवळा हिरवी क्विंटल 10 1930 2200 2100
येवला हायब्रीड क्विंटल 24 1880 2150 1950
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 11 1760 2141 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 8 1680 2541 2086
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 8 1846 2480 2084
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1600 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 9 1900 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 15 2101 2250 2200
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 1 1800 1800 1800
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 1900 2402 2402
पुणे महिको क्विंटल 339 2800 3200 3000
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 2000 2000 2000
24/03/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2300 2300 2300
कळवण क्विंटल 5 1700 1700 1700
श्रीगोंदा क्विंटल 9 2200 2400 2300
लासूर स्टेशन क्विंटल 38 1900 2650 2250
शिरुर क्विंटल 10 2200 2200 2200
जालना हिरवी क्विंटल 33 1900 2250 1950
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 30 1650 2400 1800
दौंड हिरवी क्विंटल 16 1700 2000 1900
देवळा हिरवी क्विंटल 3 1860 2200 2130
बारामती हायब्रीड क्विंटल 53 1900 2551 2400
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 9 1550 2300 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 7 1601 2502 2167
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 28 1810 2061 1901
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 87 1805 2202 2026
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 5 1600 2321 2321
अंबड (वडी गोद्री) हायब्रीड क्विंटल 12 1970 2371 2000
कुर्डवाडी-मोडनिंब हायब्रीड क्विंटल 3 2215 2215 2215
लासलगाव लोकल क्विंटल 12 1851 2101 1940
मुंबई लोकल क्विंटल 120 2300 2600 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 1900 2402 2402
कोपरगाव लोकल क्विंटल 13 1850 2340 2011
बारामती महिको क्विंटल 35 2440 3051 2600
पुणे महिको क्विंटल 337 2800 3100 2950
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 1850 2100 2100
23/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 13 1850 1900 1875
औरंगाबाद क्विंटल 4 1800 1900 1850
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 14 1550 2351 2268
लासूर स्टेशन क्विंटल 23 1776 2050 1900
वडवणी क्विंटल 10 2280 4700 2280
जालना हिरवी क्विंटल 4 1900 2395 1900
चोपडा हिरवी क्विंटल 2 2200 2200 2200
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 48 1550 2470 1700
देवळा हिरवी क्विंटल 15 1700 2100 1900
येवला हायब्रीड क्विंटल 41 1800 2852 1901
धुळे हायब्रीड क्विंटल 18 1700 2400 2165
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 8 2151 2750 2500
बीड हायब्रीड क्विंटल 5 1660 2500 2080
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 12 1831 2063 2000
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 151 1800 2300 2300
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1700 1700 1700
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 13 1600 2400 1900
अंबड (वडी गोद्री) हायब्रीड क्विंटल 4 1851 2570 2200
लासलगाव लोकल क्विंटल 26 1875 2600 1901
सांगली लोकल क्विंटल 25 2200 2700 2450
अमळनेर लोकल क्विंटल 40 2000 2411 2411
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 1700 2075 2000
पाथरी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे महिको क्विंटल 335 2800 3200 3000
पाथर्डी महिको क्विंटल 36 1200 2000 1800
22/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 27 1850 2000 1925
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
शहादा क्विंटल 1 1851 1851 1851
दोंडाईचा क्विंटल 7 1700 1900 1900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 1600 2400 2400
कळवण क्विंटल 5 1700 1700 1700
लासूर स्टेशन क्विंटल 10 1800 2375 1950
कन्न्ड क्विंटल 5 2000 2600 2300
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 12 1999 2080 2025
जालना हिरवी क्विंटल 15 1984 2448 1986
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 55 1600 2500 1750
दौंड-केडगाव हिरवी क्विंटल 185 1900 2451 2200
देवळा हिरवी क्विंटल 10 1895 2005 1900
धुळे हायब्रीड क्विंटल 68 1700 1802 1802
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 17 1600 2700 1600
बीड हायब्रीड क्विंटल 3 1850 2501 2176
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 1861 2141 1940
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1800 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 8 2050 2275 2275
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2700 2450
अंबड (वडी गोद्री) हायब्रीड क्विंटल 14 1801 2741 2200
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 1 2385 2385 2385
मुंबई लोकल क्विंटल 110 2300 2600 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 120 2491 2516 2516
पुणे महिको क्विंटल 332 2800 3200 3000
शिरुर नं. २ क्विंटल 9 1700 2000 1900
21/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 71 1900 2200 2050
अमरावती क्विंटल 3 1650 1850 1750
कळवण क्विंटल 5 1700 1855 1700
श्रीगोंदा क्विंटल 5 2150 2250 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 37 1850 2481 1950
मंगळवेढा क्विंटल 3 2200 2400 2400
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 40 1900 2325 2000
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 45 2015 2421 2150
जालना हिरवी क्विंटल 31 1750 2350 1915
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 60 1650 2501 1750
इंदापूर हिरवी क्विंटल 2 2400 2400 2400
दौंड-पाटस हिरवी क्विंटल 22 2000 2551 2200
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 1 1450 1450 1450
देवळा हिरवी क्विंटल 6 1890 2200 2125
बारामती हायब्रीड क्विंटल 44 2211 2500 2400
येवला हायब्रीड क्विंटल 9 1850 2725 1871
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 9 2075 4001 2471
बीड हायब्रीड क्विंटल 17 1855 2531 2188
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 25 1831 2086 1850
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 111 1701 2350 2350
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 8 1500 1500 1500
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 87 1600 1800 1600
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 15 1800 2251 2100
अंबड (वडी गोद्री) हायब्रीड क्विंटल 10 1600 2500 2400
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 2 2300 2300 2300
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 15 2101 2386 2101
लासलगाव लोकल क्विंटल 35 1876 2500 1931
मुंबई लोकल क्विंटल 109 2300 2600 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 2375 2426 2426
कोपरगाव लोकल क्विंटल 5 1801 1801 1801
बारामती महिको क्विंटल 29 2300 3005 2751
पुणे महिको क्विंटल 334 2800 3100 2950
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 8 1900 5001 2600
शिरुर नं. २ क्विंटल 15 1700 2200 2000
20/03/2022
दौंड हिरवी क्विंटल 1 2500 2500 2500
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1500 1600 1600
फलटण हायब्रीड क्विंटल 126 2050 2500 2200
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1700 1700 1700
19/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 4 1900 2052 1975
मुंबई क्विंटल 170 2300 2600 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1725 1725 1725
लासूर स्टेशन क्विंटल 68 1850 2400 1950
कन्न्ड क्विंटल 2 1800 2500 2100
वैजापूर क्विंटल 10 1800 2400 1920
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 75 1900 2486 2200
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 30 2003 2400 2150
जालना हिरवी क्विंटल 14 1850 2300 2295
गंगापूर हिरवी क्विंटल 6 1690 2370 1690
येवला हायब्रीड क्विंटल 20 1850 2727 1851
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 8 1825 2561 2251
बीड हायब्रीड क्विंटल 4 1700 2450 2100
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1500 2200 1500
अंबड (वडी गोद्री) हायब्रीड क्विंटल 10 1740 2326 1840
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 2 1500 2000 2000
सांगली लोकल क्विंटल 135 2150 2450 2300
अमळनेर लोकल क्विंटल 70 1800 2000 2000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1851
पुणे महिको क्विंटल 331 2800 3000 2900
पाथर्डी महिको क्विंटल 30 1200 2000 1800
शिरुर नं. २ क्विंटल 12 1800 2000 1900

 

Leave a Comment