Bajari bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

Bajari bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बाजरी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 32 1800 2117 1958
जालना हिरवी क्विंटल 412 1700 2150 1930
परतूर हिरवी क्विंटल 15 1800 1971 1850
भुसावळ हिरवी क्विंटल 4 1800 1800 1800
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 51 1900 2200 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 61 1650 2339 1917
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 25 2000 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 17 1800 2100 2100
जळगाव लोकल क्विंटल 12 1900 1950 1900
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 17 1900 1900 1900
पुणे लोकल क्विंटल 380 2600 2700 2650
अमळनेर लोकल क्विंटल 600 1800 1850 1850
27/05/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 1950 1875
शहादा क्विंटल 25 1600 1976 1900
औरंगाबाद क्विंटल 45 1800 2117 1958
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 1700 1700 1700
कळवण क्विंटल 100 1775 2111 2051
संगमनेर क्विंटल 15 2051 2051 2051
लासूर स्टेशन क्विंटल 1102 1875 2300 1930
कन्न्ड क्विंटल 46 1850 1960 1865
जालना हिरवी क्विंटल 517 1850 2251 1911
पैठण हिरवी क्विंटल 54 1951 2101 2000
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 300 1700 1970 1850
परतूर हिरवी क्विंटल 5 1500 2001 1726
दौंड-यवत हिरवी क्विंटल 12 2360 2500 2400
गंगापूर हिरवी क्विंटल 50 1575 2045 1857
देवळा हिरवी क्विंटल 10 1900 2250 2150
येवला हायब्रीड क्विंटल 25 1825 2103 1870
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 40 1700 2400 2260
बीड हायब्रीड क्विंटल 75 1351 2123 1892
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 21 1830 2191 1851
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 25 1975 1975 1975
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 17 1900 2000 1900
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 85 1700 2275 2000
लासलगाव लोकल क्विंटल 51 1900 2591 2231
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 1811 1811 1811
जळगाव लोकल क्विंटल 21 1850 1850 1850
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 28 1890 1890 1890
सांगली लोकल क्विंटल 25 2200 2700 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 189 2200 2700 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 800 1881 1953 1953
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 1800 1800 1800
पुणे महिको क्विंटल 321 3000 3200 3100
26/05/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2100 1950
शहादा क्विंटल 69 1961 1981 1980
दोंडाईचा क्विंटल 358 1300 2040 1991
औरंगाबाद क्विंटल 128 1900 2000 1950
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 1650 1650 1650
कळवण क्विंटल 5 2100 2100 2100
श्रीरामपूर क्विंटल 4 1600 2100 1800
लासूर स्टेशन क्विंटल 1078 1910 2250 1975
जालना हिरवी क्विंटल 621 1850 2050 1935
चोपडा हिरवी क्विंटल 150 1800 2016 1956
पैठण हिरवी क्विंटल 66 1871 2021 1950
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 320 1700 2151 1900
परतूर हिरवी क्विंटल 16 1800 1916 1900
दौंड हिरवी क्विंटल 1 2200 2200 2200
गंगापूर हिरवी क्विंटल 68 1650 2365 1889
देवळा हिरवी क्विंटल 25 1915 2100 2055
बारामती हायब्रीड क्विंटल 73 2000 2400 2300
येवला हायब्रीड क्विंटल 27 1700 1901 1848
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 102 1700 2200 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 74 1635 2111 1904
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 9 1799 1951 1890
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 17 1800 1900 1900
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 239 1500 2050 1925
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 74 1600 2297 2000
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 22 1875 1875 1875
लासलगाव लोकल क्विंटल 103 1900 2441 2200
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 5 1785 2140 2140
जळगाव लोकल क्विंटल 8 1950 1950 1950
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 61 1911 1931 1921
सांगली लोकल क्विंटल 50 2200 2700 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 70 2200 2700 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 1200 1900 1959 1959
कोपरगाव लोकल क्विंटल 10 1700 1881 1831
बारामती महिको क्विंटल 48 2350 3000 2500
पुणे महिको क्विंटल 319 3000 3200 3100
25/05/2022
शहादा क्विंटल 113 1922 1972 1951
दोंडाईचा क्विंटल 383 1711 2040 1991
औरंगाबाद क्विंटल 122 1800 2081 1940
नंदूरबार क्विंटल 202 1925 2171 2080
मुंबई क्विंटल 70 2200 2700 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 983 1925 2440 2000
कन्न्ड क्विंटल 50 1800 1965 1850
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 118 1901 2421 2101
जालना हिरवी क्विंटल 496 1850 2114 1950
चोपडा हिरवी क्विंटल 200 1852 2001 1936
पैठण हिरवी क्विंटल 20 1590 2100 1800
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 150 1800 2000 1900
गंगापूर हिरवी क्विंटल 33 1525 2085 1877
आष्टी-जालना हिरवी क्विंटल 35 1900 2101 1950
देवळा हिरवी क्विंटल 3 1805 2345 2250
येवला हायब्रीड क्विंटल 30 1850 2301 1890
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 72 1675 3500 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 79 1881 2200 2006
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 13 1836 1950 1850
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 8 2600 2600 2600
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 18 1900 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 203 1751 2150 2000
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 60 1500 2200 1950
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 11 1600 1846 1846
लासलगाव लोकल क्विंटल 27 1900 2301 2101
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 22 2136 2136 2136
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 39 1911 1911 1911
सांगली लोकल क्विंटल 75 2250 2600 2425
मुंबई लोकल क्विंटल 53 18000 22000 20000
अमळनेर लोकल क्विंटल 1500 1855 1951 1951
कोपरगाव लोकल क्विंटल 8 1751 1851 1800
पुणे महिको क्विंटल 321 3000 3100 3050
पाथर्डी महिको क्विंटल 37 1200 2000 1800
24/05/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
शहादा क्विंटल 144 1950 1992 1971
दोंडाईचा क्विंटल 566 1800 2071 2000
औरंगाबाद क्विंटल 46 1950 2100 2025
नंदूरबार क्विंटल 270 1800 2199 2000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 1500 2201 2201
श्रीरामपूर क्विंटल 3 2100 2100 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 996 1925 2631 2000
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 238 1921 2620 2201
जालना हिरवी क्विंटल 917 1750 2050 1975
चोपडा हिरवी क्विंटल 110 1800 1951 1900
पैठण हिरवी क्विंटल 38 1762 2095 1976
दौंड-केडगाव हिरवी क्विंटल 118 2000 2800 2400
गंगापूर हिरवी क्विंटल 257 1645 2150 1890
देवळा हिरवी क्विंटल 39 1890 2350 2175
धुळे हायब्रीड क्विंटल 531 1909 2021 1950
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 115 1800 3100 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 143 1700 2200 1976
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 21 1839 1952 1839
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 53 1842 2550 2305
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 24 1900 2000 1900
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 185 1650 2099 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 134 1850 2300 2000
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 20 1600 1900 1900
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 117 1894 1935 1900
लासलगाव लोकल क्विंटल 63 1900 2451 2252
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 20 2200 2200 2200
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 32 1950 1950 1950
सांगली लोकल क्विंटल 25 2200 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 392 2200 2700 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 1300 1700 1990 1990
कोपरगाव लोकल क्विंटल 3 1851 1851 1851
पुणे महिको क्विंटल 320 3000 3200 3100
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 3 1200 2290 2290
23/05/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
शहादा क्विंटल 440 1981 2030 2000
दोंडाईचा क्विंटल 328 1600 2081 1940
औरंगाबाद क्विंटल 80 1800 2100 1950
नंदूरबार क्विंटल 158 1750 2224 1975
राहूरी क्विंटल 12 1900 2300 2100
संगमनेर क्विंटल 12 2100 2200 2150
श्रीगोंदा क्विंटल 18 2150 2250 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 1722 1875 2500 2000
राहता क्विंटल 1 1725 1725 1725
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 208 1926 2226 2101
जालना हिरवी क्विंटल 915 1800 2245 2000
चोपडा हिरवी क्विंटल 165 1980 2032 2021
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 320 1751 2291 1900
परतूर हिरवी क्विंटल 15 1850 1951 1931
दौंड-पाटस हिरवी क्विंटल 33 1900 2575 2300
गंगापूर हिरवी क्विंटल 171 1590 2170 1906
आष्टी-जालना हिरवी क्विंटल 7 2060 2060 2060
देवळा हिरवी क्विंटल 15 1805 2150 2035
बारामती हायब्रीड क्विंटल 41 2121 2500 2400
येवला हायब्रीड क्विंटल 42 1860 2425 1900
धुळे हायब्रीड क्विंटल 263 1860 2050 1950
चिखली हायब्रीड क्विंटल 7 1710 1920 1825
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 155 1725 2275 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 152 1621 2254 1955
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 28 1841 2351 1971
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 54 1800 2490 2301
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 30 2300 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 24 2200 2300 2300
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 456 1771 2172 2070
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 218 1700 2175 1925
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 40 1900 2005 2005
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 25 1932 1979 1975
लासलगाव लोकल क्विंटल 90 3752 4711 4251
जळगाव लोकल क्विंटल 50 1775 1900 1900
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 10 1900 1900 1900
अमळनेर लोकल क्विंटल 1500 1825 2023 2023
भोकरदन लोकल क्विंटल 9 2000 2100 2050
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 2050 2050 2050
तळोदा लोकल क्विंटल 33 1791 1925 1900
सोनपेठ लोकल क्विंटल 40 1500 1999 1750
बारामती महिको क्विंटल 28 2401 3000 2550
पुणे महिको क्विंटल 319 2900 3100 3000
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 40 1700 2900 2550
शिरुर नं. २ क्विंटल 14 1700 2100 2000
22/05/2022
सिल्लोड क्विंटल 158 1600 1800 1700
कन्न्ड क्विंटल 53 1900 2000 1950
पैठण हिरवी क्विंटल 27 1450 2079 1981
दौंड हिरवी क्विंटल 4 2325 2500 2400
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 25 2100 2100 2100
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 1900 2100 2100
21/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 43 1750 2050 1900
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
औरंगाबाद क्विंटल 86 1800 2000 1900
राहूरी क्विंटल 13 2000 2200 2100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 1700 2200 2200
सिल्लोड- भराडी क्विंटल 13 1600 1850 1700
लासूर स्टेशन क्विंटल 1477 1875 2560 1975
कन्न्ड क्विंटल 142 1850 1900 1875
राहता क्विंटल 2 1853 1853 1853
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 153 1940 2575 2251
जालना हिरवी क्विंटल 652 1850 2073 2000
अकोला हिरवी क्विंटल 1 2400 2400 2400
पैठण हिरवी क्विंटल 15 1825 2021 1996
परतूर हिरवी क्विंटल 5 1700 1900 1750
गंगापूर हिरवी क्विंटल 66 1225 2150 1937
येवला हायब्रीड क्विंटल 14 1928 2200 2000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 338 1750 2100 1951
चिखली हायब्रीड क्विंटल 4 1600 2000 1800
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 130 1850 2152 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 97 1780 2351 1979
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 34 1900 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 30 1800 2000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 201 1700 2250 1950
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 5 1600 1800 1700
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 45 1924 2011 1984
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 10 2281 2281 2281
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 24 2000 2000 2000
सांगली लोकल क्विंटल 105 2200 2550 2375
अमळनेर लोकल क्विंटल 1600 1981 2021 2021
कोपरगाव लोकल क्विंटल 16 1700 1911 1908
पुणे महिको क्विंटल 320 2800 3100 2950
पाथर्डी महिको क्विंटल 35 1200 2000 1800
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1500 1500 1500