Bajari bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

Bajari bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बाजरी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 25 2000 2500 2250
औरंगाबाद क्विंटल 27 2000 2500 2250
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 1700 1700 1700
जालना हिरवी क्विंटल 59 2100 2450 2350
पैठण हिरवी क्विंटल 5 2090 2090 2090
जळगाव लोकल क्विंटल 30 2250 2250 2250
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 49 2040 2080 2060
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 1950 1950 1950
पुणे महिको क्विंटल 335 3000 3400 3200
29/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 61 1900 2250 2075
शहादा क्विंटल 74 2151 2151 2151
दोंडाईचा क्विंटल 62 1600 2295 2151
औरंगाबाद क्विंटल 20 2000 2551 2275
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 2651 2651 2651
लासूर स्टेशन क्विंटल 170 2000 2462 2200
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 35 2000 2590 2251
जालना हिरवी क्विंटल 71 1900 2425 2385
पैठण हिरवी क्विंटल 12 1500 2471 1666
दौंड-यवत हिरवी क्विंटल 24 1800 2410 2350
गंगापूर हिरवी क्विंटल 3 2400 2400 2400
देवळा हिरवी क्विंटल 8 2000 2550 2370
येवला हायब्रीड क्विंटल 36 1941 2450 2000
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 88 2001 4000 2600
बीड हायब्रीड क्विंटल 42 1704 2480 2192
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 57 2116 2850 2571
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 23 2000 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 64 2400 2500 2400
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 110 1900 2400 2150
लासलगाव लोकल क्विंटल 27 1940 2300 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 35 2275 2275 2275
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 8 2071 2071 2071
मुंबई लोकल क्विंटल 565 2500 3200 2800
अमळनेर लोकल क्विंटल 350 2161 2212 2212
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 2203 2203 2203
पुणे महिको क्विंटल 330 2900 3200 3050
28/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 30 1950 2025 1987
अमरावती क्विंटल 4 1800 2000 1900
शहादा क्विंटल 27 2326 2326 2326
दोंडाईचा क्विंटल 65 1700 2396 2191
औरंगाबाद क्विंटल 24 1900 2450 2175
नंदूरबार क्विंटल 205 1950 2253 2100
श्रीगोंदा क्विंटल 9 2150 2200 2150
लासूर स्टेशन क्विंटल 133 2000 2325 2200
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 83 2040 2775 2501
जालना हिरवी क्विंटल 205 2000 2498 2400
पैठण हिरवी क्विंटल 13 2300 2300 2300
दौंड हिरवी क्विंटल 1 2551 2551 2551
गंगापूर हिरवी क्विंटल 7 1675 2600 2129
देवळा हिरवी क्विंटल 12 2320 2600 2505
बारामती हायब्रीड क्विंटल 77 2000 2600 2500
येवला हायब्रीड क्विंटल 22 2051 2500 2105
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 123 2100 2700 2500
बीड हायब्रीड क्विंटल 71 1700 2551 2239
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 31 2141 2700 2521
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 103 1901 2411 2250
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 86 1800 2509 2150
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 1 2400 2400 2400
लासलगाव लोकल क्विंटल 37 1940 2701 1940
मुंबई लोकल क्विंटल 110 2500 3200 2800
अमळनेर लोकल क्विंटल 650 1700 2300 2300
बारामती महिको क्विंटल 52 2400 3200 2700
27/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 23 1800 2000 1900
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
शहादा क्विंटल 11 2231 2300 2250
दोंडाईचा क्विंटल 76 1700 2251 2200
औरंगाबाद क्विंटल 5 2000 2100 2050
नंदूरबार क्विंटल 229 1600 2251 1925
संगमनेर क्विंटल 9 2222 2327 2274
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1900 1900 1900
लासूर स्टेशन क्विंटल 146 1950 2325 2150
निरा -सासवड क्विंटल 115 2000 2600 2300
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 53 2013 2676 2340
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 19 2035 2468 2201
जालना हिरवी क्विंटल 43 2025 2511 2400
पैठण हिरवी क्विंटल 17 1690 2316 2090
देवळा हिरवी क्विंटल 8 2195 2800 2600
सोनपेठ हिरवी क्विंटल 15 2350 2400 2390
येवला हायब्रीड क्विंटल 2 2000 2151 2050
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 75 1900 2551 2400
बीड हायब्रीड क्विंटल 40 1560 2520 2260
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 23 1960 2500 2229
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 35 2360 2751 2400
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 80 1700 1700 1700
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 83 2200 2386 2371
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2600 2700 2650
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 77 1800 2485 2140
लासलगाव लोकल क्विंटल 17 1941 2801 2178
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 18 2390 2390 2390
मुंबई लोकल क्विंटल 307 2500 3200 2800
अमळनेर लोकल क्विंटल 500 1990 2351 2351
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 1901 1901 1901
पुणे महिको क्विंटल 332 2900 3200 3050
26/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 53 1900 2025 1960
दोंडाईचा क्विंटल 31 1700 2221 2161
औरंगाबाद क्विंटल 15 2050 2475 2262
नंदूरबार क्विंटल 185 1893 2276 2050
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 2700 2700 2700
करमाळा क्विंटल 2 2400 2400 2400
लासूर स्टेशन क्विंटल 111 2150 2450 2277
कन्न्ड क्विंटल 9 1900 2850 2300
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 52 2000 2561 2386
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 41 2033 2841 2401
जालना हिरवी क्विंटल 71 2050 2575 2450
चोपडा हिरवी क्विंटल 750 2117 2300 2211
पैठण हिरवी क्विंटल 49 1575 2600 2500
दौंड-केडगाव हिरवी क्विंटल 121 1950 2875 2350
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 1 1801 1801 1801
देवळा हिरवी क्विंटल 5 2325 2405 2400
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 101 1750 2726 2500
बीड हायब्रीड क्विंटल 63 1845 2521 2334
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 49 1871 2700 1991
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 46 2000 2550 2452
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 10 2400 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 16 2250 2400 2250
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 89 2000 2400 2200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2600 2700 2650
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 127 1850 2500 2450
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 1 2000 2000 2000
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 27 1500 2315 2203
लासलगाव लोकल क्विंटल 34 1900 2800 2570
मुंबई लोकल क्विंटल 426 2500 3200 2800
अमळनेर लोकल क्विंटल 1000 2192 2296 2296
पुणे महिको क्विंटल 330 3000 3200 3100
25/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 25 2025 2500 2262
दोंडाईचा क्विंटल 43 1800 2313 2251
औरंगाबाद क्विंटल 27 2000 2551 2275
नंदूरबार क्विंटल 90 2222 2500 2350
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1700 1700 1700
लासूर स्टेशन क्विंटल 161 1900 2578 2300
राहता क्विंटल 1 2000 2000 2000
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 46 2041 2750 2390
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 27 2020 2887 2401
जालना हिरवी क्विंटल 89 2000 2695 2450
चोपडा हिरवी क्विंटल 180 2053 2327 2276
इंदापूर हिरवी क्विंटल 3 2375 2600 2375
दौंड-पाटस हिरवी क्विंटल 24 2000 2821 2400
देवळा हिरवी क्विंटल 10 2400 2780 2400
बारामती हायब्रीड क्विंटल 33 2000 2451 2400
येवला हायब्रीड क्विंटल 12 2100 2150 2125
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 100 2000 2651 2300
बीड हायब्रीड क्विंटल 47 1626 2580 2172
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 11 1935 2237 1998
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 50 2200 2860 2490
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 7 2400 2400 2400
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 131 1550 2313 2201
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2600 3200 3000
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 136 1700 2601 2250
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 42 1400 2219 2176
नामपूर हायब्रीड क्विंटल 1 2000 2000 2000
लासलगाव लोकल क्विंटल 11 1941 2425 2200
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 10 2350 2350 2350
सांगली लोकल क्विंटल 100 2200 2600 2400
मुंबई लोकल क्विंटल 454 2500 3200 2800
अमळनेर लोकल क्विंटल 600 2000 2421 2421
बारामती महिको क्विंटल 22 2300 2951 2500
पुणे महिको क्विंटल 334 2900 3200 3050
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 15 1775 2900 2605
24/04/2022
कन्न्ड क्विंटल 10 1900 2800 2400
पैठण हिरवी क्विंटल 18 2500 2600 2541
दौंड हिरवी क्विंटल 1 2100 2100 2100
फलटण हायब्रीड क्विंटल 138 2250 3000 2500
23/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 22 2000 2050 2025
अमरावती क्विंटल 3 1800 1970 1885
औरंगाबाद क्विंटल 38 2300 2561 2430
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 2500 2500 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 175 1950 2541 2350
शिरुर क्विंटल 1 2150 2150 2150
कन्न्ड क्विंटल 13 2000 2800 2400
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 39 1913 2580 2300
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 14 2024 2628 2301
जालना हिरवी क्विंटल 159 2051 2714 2400
पैठण हिरवी क्विंटल 24 2541 2581 2565
येवला हायब्रीड क्विंटल 1 2000 2151 2125
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 74 1800 4500 4100
बीड हायब्रीड क्विंटल 59 1600 2661 2385
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 1 2100 2100 2100
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 15 1700 1700 1700
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 7 2200 2400 2400
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 68 1800 2600 2200
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 1 2000 2000 2000
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 111 1800 1999 1975
जळगाव लोकल क्विंटल 24 2425 2425 2425
मुंबई लोकल क्विंटल 7 2500 3200 2800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 1975 1975 1975
पुणे महिको क्विंटल 336 2900 3200 3050
पाथर्डी महिको क्विंटल 35 1200 2000 1800

Leave a Comment