Bajari bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

Bajari bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बाजरी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 2551 2600 2575
साक्री ८२०३ क्विंटल 10 2355 2355 2355
जालना हिरवी क्विंटल 130 2325 2530 2400
पैठण हिरवी क्विंटल 11 2200 2530 2511
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 18 2100 2551 2400
बीड हायब्रीड क्विंटल 45 2001 2621 2390
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 40 2100 2500 2500
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 50 2050 2749 2425
जळगाव लोकल क्विंटल 31 2400 2400 2400
अमळनेर लोकल क्विंटल 150 2300 2400 2400
पुणे महिको क्विंटल 356 2800 3100 2950
29/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 25 2000 2200 2100
अमरावती क्विंटल 3 1800 2100 1950
दोंडाईचा क्विंटल 14 2291 2291 2291
सिल्लोड क्विंटल 40 2000 2100 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 172 2350 2690 2410
शिरुर क्विंटल 11 2300 2450 2400
वैजापूर क्विंटल 32 2185 2620 2300
साक्री ८२०३ क्विंटल 6 2125 2125 2125
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 53 2131 2511 2301
जालना हिरवी क्विंटल 225 1900 2540 2365
पैठण हिरवी क्विंटल 12 2395 2441 2411
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 50 1900 2400 2202
दौंड-यवत हिरवी क्विंटल 12 2300 2780 2430
गंगापूर हिरवी क्विंटल 44 1825 2594 2348
देवळा हिरवी क्विंटल 8 2100 2300 2190
येवला हायब्रीड क्विंटल 8 2201 2375 2226
धुळे हायब्रीड क्विंटल 64 1700 2361 2150
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 22 1700 2926 2500
बीड हायब्रीड क्विंटल 44 2016 3100 2507
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 18 1926 2801 2500
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 5 2400 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 7 2200 2200 2200
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 67 2050 2660 2450
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 1 2400 2400 2400
मुंबई लोकल क्विंटल 418 2500 3500 3000
अमळनेर लोकल क्विंटल 200 2366 2412 2412
सोनपेठ लोकल क्विंटल 1 2402 2402 2402
पुणे महिको क्विंटल 354 2900 3200 3050
28/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 68 2000 2400 2200
अमरावती क्विंटल 3 1800 1900 1850
शहादा क्विंटल 3 2331 2331 2331
दोंडाईचा क्विंटल 2 2270 2302 2302
औरंगाबाद क्विंटल 7 2100 2400 2250
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 2451 2451 2451
पाचोरा क्विंटल 195 2000 2351 2151
श्रीगोंदा क्विंटल 5 2350 2350 2350
लासूर स्टेशन क्विंटल 119 2350 2600 2400
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 1 1800 1800 1800
शिरुर क्विंटल 3 2300 2300 2300
वैजापूर क्विंटल 41 2150 2580 2270
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 66 2155 2610 2301
जालना हिरवी क्विंटल 56 2325 2465 2350
चोपडा हिरवी क्विंटल 1 2321 2321 2321
पैठण हिरवी क्विंटल 22 2326 2441 2424
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 60 2000 2428 2250
दौंड हिरवी क्विंटल 4 2400 2500 2500
येवला हायब्रीड क्विंटल 2 2225 2225 2225
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 12 2121 2400 2274
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 4 2200 2200 2200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 7 2000 2151 2151
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 11 2100 2100 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 44 2500 3500 3000
अमळनेर लोकल क्विंटल 150 2251 2377 2377
पुणे महिको क्विंटल 355 3000 3200 3100
27/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 30 2000 2750 2375
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
दोंडाईचा क्विंटल 21 2100 2100 2100
औरंगाबाद क्विंटल 51 2125 2350 2237
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 2350 2500 2425
पाचोरा क्विंटल 230 1900 2325 2100
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1500 1500 1500
लासूर स्टेशन क्विंटल 253 2340 2780 2385
निरा -सासवड क्विंटल 11 1900 2811 2355
कन्न्ड क्विंटल 17 2000 2280 2240
वैजापूर क्विंटल 24 2200 2540 2250
राहता क्विंटल 4 1930 1930 1930
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 132 2100 2612 2451
साक्री ८२०३ क्विंटल 30 1400 1800 1700
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 54 2160 2755 2301
जालना हिरवी क्विंटल 143 1950 2470 2350
चोपडा हिरवी क्विंटल 2 2301 2301 2301
पैठण हिरवी क्विंटल 9 2050 2445 2411
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 50 2000 2400 2150
गंगापूर हिरवी क्विंटल 5 2200 2570 2406
देवळा हिरवी क्विंटल 16 2135 2770 2300
येवला हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2501 2230
धुळे हायब्रीड क्विंटल 98 1926 3400 2180
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 18 2321 2725 2500
बीड हायब्रीड क्विंटल 59 2050 2748 2521
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 13 2110 2430 2200
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 17 2001 2760 2760
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 9 2200 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 15 2200 2400 2400
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 14 2185 2280 2200
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 75 1900 2625 2230
लासलगाव लोकल क्विंटल 20 2100 2630 2201
सांगली लोकल क्विंटल 15 2350 2750 2550
मुंबई लोकल क्विंटल 802 2500 3500 3000
अमळनेर लोकल क्विंटल 200 2256 2320 2320
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 1900 1900 1900
पुणे महिको क्विंटल 350 3000 3200 3100
पाथर्डी महिको क्विंटल 22 1200 2000 1800
26/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 50 1725 2700 2212
दोंडाईचा क्विंटल 13 2050 2313 2311
औरंगाबाद क्विंटल 20 2100 2350 2225
नंदूरबार क्विंटल 9 2226 2406 2300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 2100 2100 2100
कळवण क्विंटल 5 2101 2101 2101
पाचोरा क्विंटल 205 2271 2320 2291
सिल्लोड क्विंटल 39 2100 2200 2150
लासूर स्टेशन क्विंटल 187 2300 2450 2380
कन्न्ड क्विंटल 15 2000 2260 2130
वैजापूर क्विंटल 26 2100 2535 2170
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 116 2145 2676 2451
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 53 2141 2490 2251
जालना हिरवी क्विंटल 171 2100 2600 2360
चोपडा हिरवी क्विंटल 2 2326 2326 2326
पैठण हिरवी क्विंटल 44 2359 2415 2371
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 90 2041 2351 2200
दौंड-केडगाव हिरवी क्विंटल 188 2000 2801 2450
गंगापूर हिरवी क्विंटल 12 2285 2551 2477
देवळा हिरवी क्विंटल 6 2305 2535 2455
धुळे हायब्रीड क्विंटल 31 1950 2350 2280
बीड हायब्रीड क्विंटल 18 1900 2761 2349
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 30 2100 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 19 1800 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 38 1450 2349 2131
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 100 2050 2581 2350
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 4 2000 2400 2400
लासलगाव लोकल क्विंटल 8 2100 2376 2100
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 2 2441 2441 2441
मुंबई लोकल क्विंटल 663 2500 3500 3000
अमळनेर लोकल क्विंटल 150 2250 2280 2280
जामखेड लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
कोपरगाव लोकल क्विंटल 5 2200 2472 2399
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 250 2400 2800 2600
पुणे महिको क्विंटल 352 2900 3100 3000
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 2100 2100 2100
25/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 23 2000 2500 2250
अमरावती क्विंटल 3 1800 2100 1950
दोंडाईचा क्विंटल 23 2152 2314 2295
दोंडाईचा – सिंदखेड क्विंटल 3 2100 2100 2100
औरंगाबाद क्विंटल 10 2155 2390 2272
नंदूरबार क्विंटल 5 2100 2342 2225
पाचोरा क्विंटल 205 2251 2328 2300
श्रीगोंदा क्विंटल 3 2350 2350 2350
लासूर स्टेशन क्विंटल 399 2300 2441 2375
परळी-वैजनाथ क्विंटल 3 2300 2300 2300
शिरुर क्विंटल 19 2200 2350 2300
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 114 2100 2586 2400
साक्री ८२०३ क्विंटल 6 2100 2300 2150
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 58 2140 2571 2351
जालना हिरवी क्विंटल 64 2000 2400 2300
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 210 2000 2330 2200
दौंड-पाटस हिरवी क्विंटल 14 2300 3351 2500
गंगापूर हिरवी क्विंटल 15 1800 2550 2335
देवळा हिरवी क्विंटल 21 2075 2640 2305
बारामती हायब्रीड क्विंटल 36 2000 2550 2300
येवला हायब्रीड क्विंटल 14 2151 2460 2200
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 19 2200 2500 2350
बीड हायब्रीड क्विंटल 52 2010 4601 2664
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 19 2101 2281 2185
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 12 1800 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 19 2200 2300 2300
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 16 1750 2371 2181
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3300
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 25 2040 2500 2300
लासलगाव लोकल क्विंटल 19 2101 2600 2236
सांगली लोकल क्विंटल 10 2550 2750 2650
मुंबई लोकल क्विंटल 93 2500 3200 3000
अमळनेर लोकल क्विंटल 200 2175 2300 2300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 12 2375 2425 2400
पाथरी लोकल क्विंटल 1 2250 2250 2250
बारामती महिको क्विंटल 25 2450 3050 2750
पुणे महिको क्विंटल 354 2900 3100 3000
केज महिको क्विंटल 1 1400 1500 1400
24/07/2022
सिल्लोड क्विंटल 26 2100 2100 2100
शिरुर क्विंटल 2 2200 2400 2200
कन्न्ड क्विंटल 9 2200 2400 2300
पैठण हिरवी क्विंटल 32 1721 2420 2221
दौंड हिरवी क्विंटल 5 2000 2551 2551
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 102 1800 2400 2400
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 1900 2100 2100
23/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 54 2050 2600 2325
अमरावती क्विंटल 3 1900 2100 2000
औरंगाबाद क्विंटल 26 2100 2390 2245
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 2351 2451 2401
पाचोरा क्विंटल 35 2251 2297 2257
सिल्लोड- भराडी क्विंटल 2 2200 2200 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 247 2275 2500 2350
शिरुर क्विंटल 9 2200 2300 2200
कन्न्ड क्विंटल 8 2200 2400 2300
वैजापूर क्विंटल 19 2180 2375 2240
राहता क्विंटल 1 1800 1800 1800
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 82 2231 2725 2502
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 34 2140 2400 2251
जालना हिरवी क्विंटल 42 2050 2500 2350
चोपडा हिरवी क्विंटल 1 2321 2321 2321
पैठण हिरवी क्विंटल 6 2351 2351 2351
गंगापूर हिरवी क्विंटल 21 2365 2539 2434
येवला हायब्रीड क्विंटल 6 2176 2400 2250
धुळे हायब्रीड क्विंटल 64 2173 2173 2173
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 21 2100 2491 2350
बीड हायब्रीड क्विंटल 17 2000 2665 2468
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 2200 2200 2200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3300
इंदापूर -निमगाव केतकी हायब्रीड क्विंटल 5 2400 2500 2500
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 88 2200 2567 2350
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2350 2350 2350
सांगली लोकल क्विंटल 15 2400 2800 2600
अमळनेर लोकल क्विंटल 150 2216 2264 2264
कोपरगाव लोकल क्विंटल 6 1980 2425 2150
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 250 2200 2800 2500
पाथरी लोकल क्विंटल 2 2151 2151 2151
पुणे महिको क्विंटल 352 2900 3200 3050
पाथर्डी महिको क्विंटल 27 1200 2000 1800