Bajari bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव

Bajari bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बाजरी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajri rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/06/2022
शहादा क्विंटल 46 1450 1950 1930
दोंडाईचा क्विंटल 140 1661 2015 1951
औरंगाबाद क्विंटल 135 1700 2100 1900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 2500 2500 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1600 1600 1600
राहता क्विंटल 20 2061 2182 2125
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 36 1776 2667 2000
जालना हिरवी क्विंटल 387 1700 2100 1943
पैठण हिरवी क्विंटल 35 1775 2081 1950
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 220 1681 2017 1776
देवळा हिरवी क्विंटल 25 1805 2425 2105
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 57 1625 2160 1900
बीड हायब्रीड क्विंटल 67 1700 2450 2075
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 10 1750 1750 1750
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 44 1725 2300 2300
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 38 1900 2000 2000
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 154 1600 2201 1875
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 2 1700 1800 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 242 1961 2000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 57 2200 2700 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 700 1871 1988 1988
कोपरगाव लोकल क्विंटल 17 1791 1791 1791
सोनपेठ लोकल क्विंटल 12 1600 2000 1800
पुणे महिको क्विंटल 319 3000 3200 3100
02/06/2022
अमरावती क्विंटल 3 1700 1850 1775
दोंडाईचा क्विंटल 129 1400 2035 1918
औरंगाबाद क्विंटल 83 1700 1950 1825
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2400 2400 2400
सिल्लोड क्विंटल 15 1800 1850 1800
श्रीगोंदा क्विंटल 1 2200 2200 2200
श्रीरामपूर क्विंटल 24 1950 1950 1950
लासूर स्टेशन क्विंटल 656 1860 2458 1900
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 91 1761 2325 2001
जालना हिरवी क्विंटल 659 1700 2075 1920
चोपडा हिरवी क्विंटल 100 1600 1952 1842
पैठण हिरवी क्विंटल 46 1791 2000 1941
गंगापूर हिरवी क्विंटल 47 1716 1950 1827
देवळा हिरवी क्विंटल 25 1775 2510 2100
बारामती हायब्रीड क्विंटल 74 1900 2300 2211
येवला हायब्रीड क्विंटल 10 1789 1862 1836
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 63 1750 2326 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 88 1551 2368 2030
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 13 1738 2051 1756
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 27 1900 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 73 1650 1926 1851
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 77 1750 2200 2050
लासलगाव लोकल क्विंटल 42 1700 2701 2135
मुंबई लोकल क्विंटल 21 2200 2700 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 800 1840 1950 1950
पाथरी लोकल क्विंटल 30 1800 2200 2000
बारामती महिको क्विंटल 50 2200 3125 2400
पुणे महिको क्विंटल 301 2900 3200 3050
केज महिको क्विंटल 2 1400 2200 1400
01/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 46 1800 2250 2025
शहादा क्विंटल 31 1885 1901 1885
दोंडाईचा क्विंटल 167 1300 2040 1975
औरंगाबाद क्विंटल 32 1750 1900 1825
नंदूरबार क्विंटल 129 1695 2140 1925
सिल्लोड क्विंटल 40 1700 1850 1800
लासूर स्टेशन क्विंटल 780 1850 2265 1900
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 1 2200 2200 2200
राहता क्विंटल 1 1621 1621 1621
वडवणी क्विंटल 11 2300 3300 2301
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 193 1700 2499 2200
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 97 1793 2500 2001
जालना हिरवी क्विंटल 418 1700 2019 1900
चोपडा हिरवी क्विंटल 17 1852 1913 1865
पैठण हिरवी क्विंटल 50 1800 1951 1900
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 350 1700 2000 1900
गंगापूर हिरवी क्विंटल 75 1600 2068 1826
देवळा हिरवी क्विंटल 12 1770 2195 2125
येवला हायब्रीड क्विंटल 12 1600 2130 1700
धुळे हायब्रीड क्विंटल 206 1760 2025 1950
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 106 1700 2251 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 131 1500 2380 2052
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 1720 2300 1771
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 45 1800 2401 2401
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 44 1800 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 21 1900 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 113 1600 1900 1850
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 122 1800 2196 1950
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 14 1600 1900 1750
लासलगाव लोकल क्विंटल 60 1700 2517 2140
जळगाव लोकल क्विंटल 32 2000 2000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 206 2200 2700 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 600 1851 1992 1992
तळोदा लोकल क्विंटल 31 1700 1826 1775
पुणे महिको क्विंटल 323 3000 3200 3100
पाथर्डी महिको क्विंटल 32 1200 2000 1800
केज महिको क्विंटल 5 1401 2475 1717
31/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 67 1900 2200 2050
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
शहादा क्विंटल 56 1500 1940 1900
दोंडाईचा क्विंटल 182 1400 2030 1991
औरंगाबाद क्विंटल 81 1750 2134 1942
नंदूरबार क्विंटल 104 1600 2152 1875
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 1500 2421 2000
कळवण क्विंटल 15 2100 2211 2100
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1600 1600 1600
लासूर स्टेशन क्विंटल 469 1875 2000 1900
कन्न्ड क्विंटल 81 1800 2000 1900
राहता क्विंटल 15 2219 2219 2219
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 212 1611 2581 2263
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 122 1819 2656 2001
जालना हिरवी क्विंटल 686 1470 2025 1950
चोपडा हिरवी क्विंटल 150 1800 1952 1900
पैठण हिरवी क्विंटल 57 1792 2000 1961
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 300 1651 2075 1851
परतूर हिरवी क्विंटल 35 1760 1975 1840
गंगापूर हिरवी क्विंटल 77 1401 2070 1801
आष्टी-जालना हिरवी क्विंटल 5 1851 1851 1851
धुळे हायब्रीड क्विंटल 352 1720 2151 1950
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 149 1800 2315 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 239 1670 2471 2027
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 22 1790 2051 1861
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 48 1877 2600 2310
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 10 2000 2100 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 25 2000 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 68 1667 1867 1766
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 189 1600 2201 2000
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 20 1600 1800 1700
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 24 2000 2000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 519 2200 2700 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 1200 1800 1922 1922
कोपरगाव लोकल क्विंटल 5 1500 1900 1800
पुणे महिको क्विंटल 318 2800 3200 3000
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 33 1760 2470 2300
केज महिको क्विंटल 7 1551 2712 2101
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 1350 2050 1800
30/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 68 3500 3900 3700
अमरावती क्विंटल 3 1800 1950 1875
शहादा क्विंटल 39 1851 1980 1937
दोंडाईचा क्विंटल 470 1500 2032 1951
औरंगाबाद क्विंटल 26 1800 2150 1975
नंदूरबार क्विंटल 206 1651 2131 1875
मुंबई क्विंटल 161 2200 2700 2500
कळवण क्विंटल 95 1700 2200 2151
संगमनेर क्विंटल 7 2051 2051 2051
श्रीगोंदा क्विंटल 15 2250 2250 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 2 2100 2100 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 1086 1880 2200 1900
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 4 2100 2100 2100
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 24 1831 2700 2001
जालना हिरवी क्विंटल 618 1600 2000 1935
चोपडा हिरवी क्विंटल 75 1600 1932 1890
दौंड-पाटस हिरवी क्विंटल 31 1900 2800 2400
देवळा हिरवी क्विंटल 24 1885 2310 2050
बारामती हायब्रीड क्विंटल 52 2000 2525 2300
येवला हायब्रीड क्विंटल 26 1752 2001 1800
धुळे हायब्रीड क्विंटल 253 1875 2126 1950
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 24 1841 2351 1971
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 63 1750 2551 2350
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 23 1900 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 22 1800 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 251 1725 1900 1826
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 41 1740 1911 1888
लासलगाव लोकल क्विंटल 57 1700 2375 1920
जळगाव लोकल क्विंटल 11 1800 1800 1800
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 20 1911 1911 1911
अमळनेर लोकल क्विंटल 900 1808 1941 1941
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 1850 1850 1850
तळोदा लोकल क्विंटल 9 1761 1865 1800
बारामती महिको क्विंटल 35 2301 3100 2700
पुणे महिको क्विंटल 320 2800 3200 3000
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 1850 2000 1850
29/05/2022
सिल्लोड क्विंटल 33 1600 1825 1800
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 5 2000 2200 2000
शिरुर क्विंटल 2 2150 2150 2150
कन्न्ड क्विंटल 39 1951 2000 1975
पैठण हिरवी क्विंटल 90 1700 2025 1981
दौंड हिरवी क्विंटल 8 2200 2500 2250
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 100 2000 2200 2200
फलटण हायब्रीड क्विंटल 141 1900 3000 2500
28/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 32 1800 2117 1958
मुंबई क्विंटल 508 2200 2700 2500
सिल्लोड- भराडी क्विंटल 22 1600 1800 1800
लासूर स्टेशन क्विंटल 1153 1875 2200 1925
कन्न्ड क्विंटल 70 1800 2000 1900
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 232 1812 2425 2100
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 81 1700 2161 1951
जालना हिरवी क्विंटल 412 1700 2150 1930
पैठण हिरवी क्विंटल 40 1780 2116 2000
परतूर हिरवी क्विंटल 15 1800 1971 1850
भुसावळ हिरवी क्विंटल 4 1800 1800 1800
यावल हिरवी क्विंटल 790 1600 2490 2050
गंगापूर हिरवी क्विंटल 54 1400 1990 1847
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 3 1900 1900 1900
येवला हायब्रीड क्विंटल 20 1815 2000 1830
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 51 1900 2200 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 61 1650 2339 1917
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 25 2000 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 17 1800 2100 2100
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 12 1600 1753 1700
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 29 1908 1918 1913
जळगाव लोकल क्विंटल 12 1900 1950 1900
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 17 1900 1900 1900
पुणे लोकल क्विंटल 380 2600 2700 2650
अमळनेर लोकल क्विंटल 600 1800 1850 1850
जामखेड लोकल क्विंटल 14 1200 1600 1400
पाथरी लोकल क्विंटल 7 1800 2251 2176
पाथर्डी महिको क्विंटल 36 1200 2000 1800
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1900 1900 1900
27/05/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 1950 1875
शहादा क्विंटल 25 1600 1976 1900
दोंडाईचा क्विंटल 288 1300 2025 1971
औरंगाबाद क्विंटल 45 1800 2117 1958
नंदूरबार क्विंटल 118 1482 2096 1800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 1700 1700 1700
कळवण क्विंटल 100 1775 2111 2051
संगमनेर क्विंटल 15 2051 2051 2051
लासूर स्टेशन क्विंटल 1102 1875 2300 1930
कन्न्ड क्विंटल 46 1850 1960 1865
मानोरा क्विंटल 15 1500 1550 1525
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 6 1975 2300 2100
जालना हिरवी क्विंटल 517 1850 2251 1911
पैठण हिरवी क्विंटल 54 1951 2101 2000
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 300 1700 1970 1850
परतूर हिरवी क्विंटल 5 1500 2001 1726
दौंड-यवत हिरवी क्विंटल 12 2360 2500 2400
गंगापूर हिरवी क्विंटल 50 1575 2045 1857
देवळा हिरवी क्विंटल 10 1900 2250 2150
येवला हायब्रीड क्विंटल 25 1825 2103 1870
धुळे हायब्रीड क्विंटल 178 1850 2150 2000
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 40 1700 2400 2260
बीड हायब्रीड क्विंटल 75 1351 2123 1892
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 21 1830 2191 1851
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 25 1975 1975 1975
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 17 1900 2000 1900
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 240 1790 2000 1820
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 85 1700 2275 2000
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 10 1600 1765 1700
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 19 1821 1872 1861
लासलगाव लोकल क्विंटल 51 1900 2591 2231
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 1811 1811 1811
जळगाव लोकल क्विंटल 21 1850 1850 1850
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 28 1890 1890 1890
सांगली लोकल क्विंटल 25 2200 2700 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 189 2200 2700 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 800 1881 1953 1953
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 1800 1800 1800
पुणे महिको क्विंटल 321 3000 3200 3100
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 20 1700 2700 2100
केज महिको क्विंटल 4 1799 2622 2100
शिरुर नं. २ क्विंटल 9 2000 2100 2100

 

Leave a Comment