Bajari bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

Bajari bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बाजरी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/04/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 1476 1476 1476
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 79 1945 2520 2330
जालना हिरवी क्विंटल 21 1975 2025 2000
पैठण हिरवी क्विंटल 3 1500 1500 1500
बीड हायब्रीड क्विंटल 12 1951 2611 2337
कोपरगाव लोकल क्विंटल 3 2100 2100 2100
पुणे महिको क्विंटल 990 2900 3300 3100
वडूज महिको क्विंटल 5 2500 2700 2600
08/04/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
दोंडाईचा क्विंटल 5 1675 1675 1675
औरंगाबाद क्विंटल 10 1900 2300 2100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 1700 1700 1700
संगमनेर क्विंटल 6 2222 2222 2222
लासूर स्टेशन क्विंटल 23 1900 2561 2300
कन्न्ड क्विंटल 7 2000 2800 2400
वैजापूर क्विंटल 40 1900 2450 2250
राहता क्विंटल 1 1800 1800 1800
जालना हिरवी क्विंटल 25 1985 2521 2450
पैठण हिरवी क्विंटल 6 1700 2680 2600
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 75 1800 2475 1900
दौंड-यवत हिरवी क्विंटल 6 2100 2600 2300
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 2 1100 1901 1901
देवळा हिरवी क्विंटल 35 1970 2415 2200
येवला हायब्रीड क्विंटल 18 1951 2500 2020
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 16 2150 2490 2350
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 1950 1950 1950
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 7 1961 2251 1978
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 100 1400 2376 2376
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1300 1600 1600
लासलगाव लोकल क्विंटल 17 1941 2198 2000
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 2 1927 1927 1927
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 9 2550 2550 2550
मुंबई लोकल क्विंटल 51 2300 2600 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 7 1931 1931 1931
पुणे महिको क्विंटल 346 2900 3300 3100
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 20 1700 3500 2450
07/04/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
दोंडाईचा क्विंटल 10 1600 2151 2000
औरंगाबाद क्विंटल 3 1900 2000 1950
लासूर स्टेशन क्विंटल 29 1800 2500 2300
मंगळवेढा क्विंटल 4 2100 2240 2240
कन्न्ड क्विंटल 6 1800 2775 2100
वैजापूर क्विंटल 70 1950 2450 2350
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 52 1931 2509 2220
जालना हिरवी क्विंटल 5 2451 2451 2451
चोपडा हिरवी क्विंटल 150 2421 2500 2451
पैठण हिरवी क्विंटल 3 2750 2750 2750
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 53 1800 2511 1900
दौंड हिरवी क्विंटल 15 2000 2600 2200
देवळा हिरवी क्विंटल 6 1895 2500 2400
बारामती हायब्रीड क्विंटल 99 2000 2600 2500
येवला हायब्रीड क्विंटल 54 1950 2035 1975
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 14 1750 2351 2211
बीड हायब्रीड क्विंटल 19 2000 2573 2405
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 22 1841 2562 1920
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 86 1900 2492 2492
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1650 1650 1650
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 66 1850 2600 2000
लासलगाव लोकल क्विंटल 13 1940 1985 1960
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 2 1976 1976 1976
मुंबई लोकल क्विंटल 166 2300 2600 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 250 1900 2375 2375
कोपरगाव लोकल क्विंटल 12 1953 1953 1953
बारामती महिको क्विंटल 66 2400 3300 2800
पुणे महिको क्विंटल 344 2950 3250 3100
06/04/2022
दोंडाईचा क्विंटल 10 1850 2000 1851
औरंगाबाद क्विंटल 5 1800 2100 1950
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2351 2351 2351
मुंबई क्विंटल 250 2300 2600 2500
संगमनेर क्विंटल 8 2106 2482 2294
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1200 1200 1200
लासूर स्टेशन क्विंटल 111 1800 2607 2300
कन्न्ड क्विंटल 11 2000 2800 2400
वैजापूर क्विंटल 80 1950 2400 2250
वडवणी क्विंटल 3 1900 2601 2215
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 34 1925 2440 2100
जालना हिरवी क्विंटल 29 1945 2500 2022
अकोला हिरवी क्विंटल 4 1800 1800 1800
चोपडा हिरवी क्विंटल 10 2453 2453 2453
पैठण हिरवी क्विंटल 5 2200 2200 2200
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 52 1800 2500 1900
देवळा हिरवी क्विंटल 30 1880 2500 2000
येवला हायब्रीड क्विंटल 26 1850 2053 1950
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 32 1700 2376 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 37 1801 2625 2369
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 7 1860 1981 1881
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 99 1900 2451 2451
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 31 2099 2529 2100
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 1 2251 2251 2251
लासलगाव लोकल क्विंटल 49 1930 2702 2244
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 8 2550 2550 2550
अमळनेर लोकल क्विंटल 275 1800 2401 2401
कोपरगाव लोकल क्विंटल 17 1941 2627 2250
पाथरी लोकल क्विंटल 2 2508 2508 2508
पुणे महिको क्विंटल 345 3000 3300 3150
पाथर्डी महिको क्विंटल 33 1200 2000 1800
05/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 3 2050 2050 2050
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
दोंडाईचा क्विंटल 12 1805 2365 2152
औरंगाबाद क्विंटल 12 2000 2500 2250
नंदूरबार क्विंटल 84 1850 2350 2100
सिन्नर क्विंटल 21 1875 2845 2605
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 1952 2300 2300
लासूर स्टेशन क्विंटल 37 1800 2700 2300
शिरुर क्विंटल 3 2300 2300 2300
कन्न्ड क्विंटल 6 2000 2800 2400
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 54 1934 2585 2200
जालना हिरवी क्विंटल 59 2036 2635 2300
चोपडा हिरवी क्विंटल 40 2451 2451 2451
पैठण हिरवी क्विंटल 17 1700 2600 2451
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 60 1700 2500 1800
दौंड-केडगाव हिरवी क्विंटल 180 1950 2950 2300
देवळा हिरवी क्विंटल 40 1900 2100 2035
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 34 1700 4201 2500
बीड हायब्रीड क्विंटल 7 1700 2560 2030
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 21 1801 1940 1839
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 109 1801 2300 2285
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 46 2150 2526 2299
अंबड (वडी गोद्री) हायब्रीड क्विंटल 4 2065 2750 2400
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 39 2299 2519 2450
लासलगाव लोकल क्विंटल 30 1925 2800 1940
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 8 2600 2600 2600
मुंबई लोकल क्विंटल 250 2300 2600 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 230 2311 2451 2451
पुणे महिको क्विंटल 346 3000 3300 3150
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 4 2200 2591 2591
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1800 1800 1800
04/04/2022
अमरावती क्विंटल 3 2100 2200 2150
दोंडाईचा क्विंटल 8 1600 2300 1700
औरंगाबाद क्विंटल 8 1900 2100 2000
नंदूरबार क्विंटल 91 2016 2675 2325
संगमनेर क्विंटल 4 2185 2400 2292
श्रीगोंदा क्विंटल 5 2150 2300 2250
लासूर स्टेशन क्विंटल 54 1850 2601 2300
राहता क्विंटल 2 2226 2226 2226
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 63 1871 2751 2200
जालना हिरवी क्विंटल 59 1975 2590 2170
अकोला हिरवी क्विंटल 4 1800 1800 1800
चोपडा हिरवी क्विंटल 20 2482 2482 2482
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 60 1700 2525 1850
दौंड-पाटस हिरवी क्विंटल 14 2011 2751 2200
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 1 1400 1400 1400
देवळा हिरवी क्विंटल 1 2000 2000 2000
बारामती हायब्रीड क्विंटल 63 2100 2600 2400
येवला हायब्रीड क्विंटल 5 1900 2302 1971
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 8 1800 2500 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 21 1701 2600 2073
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 24 1771 2146 1981
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 24 1600 2000 1600
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 25 1626 2126 2126
अंबड (वडी गोद्री) हायब्रीड क्विंटल 14 1750 2675 2200
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 20 2256 2256 2256
लासलगाव लोकल क्विंटल 5 2415 2415 2415
मुंबई लोकल क्विंटल 197 2300 2600 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 300 2200 2541 2541
बारामती महिको क्विंटल 42 2400 3000 2800
पुणे महिको क्विंटल 347 3000 3400 3200
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 3 2150 2900 2300
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 1900 2100 2000
03/04/2022
सिल्लोड क्विंटल 3 2551 2551 2551
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 1 2000 2000 2000
शिरुर क्विंटल 1 2200 2200 2200
कन्न्ड क्विंटल 8 2000 2800 2400
पैठण हिरवी क्विंटल 11 1721 2476 1985
दौंड हिरवी क्विंटल 36 2100 2651 2500
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 384 1500 2100 2100
शिरुर नं. २ क्विंटल 9 1500 2050 1750
02/04/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 2400 2500 2450
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 9 1600 2400 2400
मंगळवेढा क्विंटल 3 2100 2100 2100
वैजापूर क्विंटल 75 1950 2200 2100
पैठण हिरवी क्विंटल 1 2676 2676 2676
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 1 1900 1900 1900
सोनपेठ हिरवी क्विंटल 1 2351 2351 2351
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 25 1825 2500 2351
बीड हायब्रीड क्विंटल 5 1800 2585 2046
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 10 1200 1600 1600
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 4 2000 2000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 258 2300 2600 2500
पुणे महिको क्विंटल 345 3000 3200 3100
पाथर्डी महिको क्विंटल 44 1200 2000 1800
वडूज महिको क्विंटल 5 2400 2500 2450
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 8 1900 4351 2100
केज महिको क्विंटल 9 1200 2200 1600
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 1800 2050 2000

 

Leave a Comment