Bajari bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

Bajari bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बाजरी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2000 2000 2000
कळवण क्विंटल 25 2100 2100 2100
जालना हिरवी क्विंटल 396 1850 2311 2150
पैठण हिरवी क्विंटल 20 1951 2126 2021
परतूर हिरवी क्विंटल 4 1725 1801 1800
धुळे हायब्रीड क्विंटल 114 1770 2261 1925
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 10 1750 2301 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 37 1330 2350 1972
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 35 1950 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 13 1800 2100 1800
इंदापूर -निमगाव केतकी हायब्रीड क्विंटल 11 2120 2120 2120
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 63 1800 2400 2150
जळगाव लोकल क्विंटल 33 1925 1925 1925
भोकरदन लोकल क्विंटल 8 1750 1850 1800
पुणे महिको क्विंटल 329 2800 3200 3000
10/06/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
दोंडाईचा क्विंटल 171 1951 2140 2100
औरंगाबाद क्विंटल 32 1500 2000 1750
कळवण क्विंटल 70 2051 2131 2072
सिल्लोड क्विंटल 26 1700 1825 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1450 1450 1450
लासूर स्टेशन क्विंटल 345 1950 2261 2040
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 107 1901 2302 2060
चोपडा हिरवी क्विंटल 7 1800 2100 2032
पैठण हिरवी क्विंटल 30 2000 2100 2075
दौंड-यवत हिरवी क्विंटल 5 2200 2510 2300
गंगापूर हिरवी क्विंटल 15 1685 2030 1899
देवळा हिरवी क्विंटल 20 1875 2425 2150
येवला हायब्रीड क्विंटल 22 1900 2000 1951
धुळे हायब्रीड क्विंटल 88 1840 2230 1950
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 43 1700 2457 2251
बीड हायब्रीड क्विंटल 87 1651 2569 2139
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 8 1907 2176 1920
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 25 1901 2801 2450
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 19 1800 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 23 2000 2100 2100
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 78 1850 2339 2150
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 45 1700 1800 1775
लासलगाव लोकल क्विंटल 26 1800 2251 2125
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 5 2152 2152 2152
मुंबई लोकल क्विंटल 190 2200 2700 2500
मलकापूर लोकल क्विंटल 19 1495 1600 1580
कोपरगाव लोकल क्विंटल 5 1600 2089 1851
पुणे महिको क्विंटल 327 2800 3200 3000
09/06/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 1950 1875
शहादा क्विंटल 2 2041 2041 2041
दोंडाईचा क्विंटल 85 1450 2097 2000
औरंगाबाद क्विंटल 27 1850 2200 2025
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 1800 2300 2300
सिल्लोड क्विंटल 21 1700 1800 1800
लासूर स्टेशन क्विंटल 417 1925 2400 2040
मंगळवेढा क्विंटल 3 2040 2040 2040
कन्न्ड क्विंटल 56 1800 2011 1905
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 61 1880 2599 2011
जालना हिरवी क्विंटल 190 2000 2200 2125
पैठण हिरवी क्विंटल 28 1950 2090 2034
परतूर हिरवी क्विंटल 6 1600 1831 1800
दौंड हिरवी क्विंटल 2 2525 2525 2525
देवळा हिरवी क्विंटल 38 1870 2285 2100
बारामती हायब्रीड क्विंटल 70 2000 2450 2400
येवला हायब्रीड क्विंटल 23 1882 2011 1980
धुळे हायब्रीड क्विंटल 103 1860 2230 2031
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 55 1650 2561 2250
बीड हायब्रीड क्विंटल 48 1901 2531 2235
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 1860 1925 1880
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 33 1919 2626 2626
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1900 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 61 1375 2221 2100
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 4000 3500
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 53 1700 2300 2050
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 16 1700 1876 1800
लासलगाव लोकल क्विंटल 33 1700 2281 2099
सांगली लोकल क्विंटल 85 2200 2550 2375
मुंबई लोकल क्विंटल 457 2200 2700 2500
जामखेड लोकल क्विंटल 6 1600 2000 1800
बारामती महिको क्विंटल 47 2251 3296 2500
पुणे महिको क्विंटल 325 2800 3200 3000
08/06/2022
शहादा क्विंटल 5 1630 2077 1630
दोंडाईचा क्विंटल 41 1351 2255 2176
औरंगाबाद क्विंटल 70 1900 2340 2120
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 16 1700 2501 2350
संगमनेर क्विंटल 1 1875 1875 1875
सिल्लोड क्विंटल 10 1700 1800 1800
लासूर स्टेशन क्विंटल 515 1900 2325 2025
परळी-वैजनाथ क्विंटल 15 2100 2200 2100
निरा -सासवड क्विंटल 50 1900 2700 2300
कन्न्ड क्विंटल 47 1800 2000 1900
वडवणी क्विंटल 7 2002 4000 2201
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 20 2005 2015 2010
जालना हिरवी क्विंटल 213 1800 2160 1950
अकोला हिरवी क्विंटल 3 2300 2300 2300
पैठण हिरवी क्विंटल 35 1980 2070 2020
अमळनेर हिरवी क्विंटल 300 1801 2035 2035
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 60 1700 2145 1900
परतूर हिरवी क्विंटल 11 1501 1760 1700
गंगापूर हिरवी क्विंटल 15 1150 2160 2096
देवळा हिरवी क्विंटल 15 1800 2250 2170
येवला हायब्रीड क्विंटल 10 1823 1919 1855
धुळे हायब्रीड क्विंटल 52 1810 2250 1951
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 33 1900 2400 2160
बीड हायब्रीड क्विंटल 29 1400 2566 2130
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 15 1821 1916 1828
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 34 1751 2900 2510
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 28 1600 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 11 2000 2100 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 51 1975 2170 2001
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 109 1800 2378 2100
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 5 1700 1775 1775
लासलगाव लोकल क्विंटल 59 1701 2971 2001
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 6 1653 1653 1653
मुंबई लोकल क्विंटल 594 2200 2700 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 17 1650 1850 1801
सोनपेठ लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पुणे महिको क्विंटल 326 2800 3200 3000
पाथर्डी महिको क्विंटल 34 1200 2000 1800
07/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 85 1900 2100 2000
शहादा क्विंटल 10 1900 2000 1978
दोंडाईचा क्विंटल 187 1300 2045 2036
औरंगाबाद क्विंटल 54 1700 1925 1812
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2400 2400 2400
कळवण क्विंटल 20 2000 2100 2000
सिल्लोड क्विंटल 5 1800 1800 1800
लासूर स्टेशन क्विंटल 498 1950 2516 2000
कन्न्ड क्विंटल 24 1800 2000 1900
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 102 1751 2460 2121
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 76 1815 2500 2011
चोपडा हिरवी क्विंटल 35 1800 2011 2001
पैठण हिरवी क्विंटल 32 1800 2046 1950
अमळनेर हिरवी क्विंटल 400 1900 1952 1952
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 180 1600 2071 1850
परतूर हिरवी क्विंटल 11 1690 1820 1790
दौंड-केडगाव हिरवी क्विंटल 135 1901 2801 2400
गंगापूर हिरवी क्विंटल 17 1540 2015 1880
देवळा हिरवी क्विंटल 30 1790 2400 2120
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 48 1600 2301 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 209 1801 2402 2136
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 13 1781 2241 1790
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 30 2000 2000 2000
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 5 1715 1715 1715
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 29 1750 2527 2527
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 70 1900 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 20 1800 1900 1900
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 49 1939 2021 1950
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 77 1750 2165 1900
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 16 1600 1700 1700
लासलगाव लोकल क्विंटल 68 1700 2236 1941
जळगाव लोकल क्विंटल 2 1800 1800 1800
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 12 1850 1850 1850
मुंबई लोकल क्विंटल 650 2200 2700 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 2200 2200 2200
पुणे महिको क्विंटल 324 2900 3200 3050
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 16 1451 2350 2300
06/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 91 1800 2000 1900
शहादा क्विंटल 40 1942 1991 1955
दोंडाईचा क्विंटल 87 1300 2071 2025
औरंगाबाद क्विंटल 70 1750 2070 1910
नंदूरबार क्विंटल 125 1811 2141 1950
संगमनेर क्विंटल 2 2100 2100 2100
श्रीगोंदा क्विंटल 15 2150 2150 2150
लासूर स्टेशन क्विंटल 684 1880 2050 1920
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 4 1800 2300 1800
मंगळवेढा क्विंटल 2 1810 1810 1810
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 74 1675 2430 2196
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 67 1775 2376 2001
जालना हिरवी क्विंटल 492 1775 2100 1945
चोपडा हिरवी क्विंटल 25 1875 2000 1951
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 310 1650 2025 1850
परतूर हिरवी क्विंटल 9 1775 1850 1830
दौंड-पाटस हिरवी क्विंटल 31 1900 2800 2300
गंगापूर हिरवी क्विंटल 50 1650 1980 1869
देवळा हिरवी क्विंटल 28 1820 2205 1825
बारामती हायब्रीड क्विंटल 46 1800 2380 2200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 94 1850 2195 1970
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 68 1800 2250 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 74 1511 2500 2054
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 1680 1730 1695
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 52 1750 2606 2401
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 10 1900 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 6 1900 1900 1900
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 100 1401 2025 1950
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3200 2800
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 48 1750 2200 2000
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 22 1700 1800 1800
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 1876 1876 1876
जळगाव लोकल क्विंटल 9 1980 1980 1980
सांगली लोकल क्विंटल 25 2200 2700 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 148 2200 2700 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 300 1800 2050 2050
कोपरगाव लोकल क्विंटल 6 1600 2212 1800
पाथरी लोकल क्विंटल 7 1200 1800 1700
बारामती महिको क्विंटल 31 2300 3099 2400
पुणे महिको क्विंटल 323 2800 3200 3000
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 18 1601 3500 2381
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 1850 2000 2000
05/06/2022
सिल्लोड क्विंटल 27 1700 1800 1750
कन्न्ड क्विंटल 54 1850 2000 1930
पैठण हिरवी क्विंटल 14 2037 2070 2051
दौंड हिरवी क्विंटल 1 2501 2501 2501
फलटण हायब्रीड क्विंटल 120 1850 2711 2300
04/06/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 1950 1875
औरंगाबाद क्विंटल 47 1800 2150 1975
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 1800 1800 1800
सिल्लोड- भराडी क्विंटल 4 1600 1800 1700
लासूर स्टेशन क्विंटल 1038 1850 2381 1900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 8 2100 2100 2100
शिरुर क्विंटल 1 2200 2200 2200
कन्न्ड क्विंटल 45 1800 2000 1900
राहता क्विंटल 19 1750 2350 2175
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 183 1700 2496 2112
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 73 1759 2450 2000
जालना हिरवी क्विंटल 389 1700 2200 1900
पैठण हिरवी क्विंटल 3 1984 1984 1984
पारोळा हिरवी क्विंटल 120 1301 2025 1970
गंगापूर हिरवी क्विंटल 44 1530 2035 1843
येवला हायब्रीड क्विंटल 35 1841 1900 1850
धुळे हायब्रीड क्विंटल 166 1750 1985 1900
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 37 1700 2311 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 45 1700 2360 2027
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 14 1800 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1900 1900 1900
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 97 1500 2114 1900
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 22 1500 1700 1600
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 1875 1875 1875
जळगाव लोकल क्विंटल 3 1800 2000 2000
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 16 1850 1850 1850
सांगली लोकल क्विंटल 20 2250 2500 2375
मुंबई लोकल क्विंटल 84 2200 2700 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 400 1800 2052 2052
भोकरदन लोकल क्विंटल 16 1750 1850 1800
जामखेड लोकल क्विंटल 3 1300 1700 1500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 1800 1800 1800
पाथरी लोकल क्विंटल 3 1500 1900 1800
पुणे महिको क्विंटल 321 2800 3200 3000
पाथर्डी महिको क्विंटल 35 1200 2000 1800
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 6 2000 2300 2101
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1900 1900 1900