Bajari bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

Bajari bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बाजरी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 2401 2600 2500
राहता क्विंटल 2 1747 1747 1747
जालना हिरवी क्विंटल 629 1830 2200 2000
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 78 1700 2400 2300
बीड हायब्रीड क्विंटल 69 1600 2260 1994
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 25 2100 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 21 2200 2300 2200
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 143 2001 2350 2150
पुणे महिको क्विंटल 320 2900 3100 3000
13/05/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 1965 1883
शहादा क्विंटल 13 2031 2355 2082
दोंडाईचा क्विंटल 308 1900 2141 2051
औरंगाबाद क्विंटल 81 2100 2200 2150
कळवण क्विंटल 10 1851 1911 1900
लासूर स्टेशन क्विंटल 852 1900 2426 2000
राहता क्विंटल 3 1912 1912 1912
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 69 2015 2782 2351
जालना हिरवी क्विंटल 652 1800 2256 2011
चोपडा हिरवी क्विंटल 555 1905 2041 2000
पैठण हिरवी क्विंटल 80 1426 1866 1791
दौंड-यवत हिरवी क्विंटल 21 2000 2900 2350
देवळा हिरवी क्विंटल 25 1960 2215 2145
येवला हायब्रीड क्विंटल 4 2045 2352 2299
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 54 2000 2400 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 30 1730 2300 2033
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 19 1896 2335 1912
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 61 1980 2620 2480
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 26 1800 2200 2200
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 36 2200 2400 2400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 164 1950 2271 2100
लासलगाव लोकल क्विंटल 15 1901 2371 2010
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 4 2400 2400 2400
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 49 1950 1950 1950
कोपरगाव लोकल क्विंटल 11 2000 2425 2277
पुणे महिको क्विंटल 317 2900 3100 3000
12/05/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
दोंडाईचा क्विंटल 250 1300 2131 2000
औरंगाबाद क्विंटल 75 2050 2150 2100
नंदूरबार क्विंटल 583 1660 2175 1900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 1776 1776 1776
परळी-वैजनाथ क्विंटल 5 2200 2200 2200
शिरुर क्विंटल 9 2200 2200 2200
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 78 2011 2701 2301
जालना हिरवी क्विंटल 462 1600 2325 2154
चोपडा हिरवी क्विंटल 450 2000 2122 2052
पैठण हिरवी क्विंटल 30 1850 1976 1900
परतूर हिरवी क्विंटल 18 2150 2350 2270
दौंड हिरवी क्विंटल 1 1800 1800 1800
देवळा हिरवी क्विंटल 30 1980 2550 2210
बारामती हायब्रीड क्विंटल 55 2000 2300 2200
येवला हायब्रीड क्विंटल 32 2052 2381 2060
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 140 1900 2351 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 50 1500 2351 1999
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 16 1851 2280 2002
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 48 2034 2901 2631
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 43 1900 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 109 1550 2150 2016
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 138 1900 2350 2150
लासलगाव लोकल क्विंटल 41 1900 2360 2003
जळगाव लोकल क्विंटल 17 2150 2150 2150
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 73 1921 1971 1951
मुंबई लोकल क्विंटल 384 2500 3200 2800
अमळनेर लोकल क्विंटल 2000 1950 2026 2026
कोपरगाव लोकल क्विंटल 6 1650 2046 1999
पाथरी लोकल क्विंटल 9 1800 2551 2450
बारामती महिको क्विंटल 37 2251 3100 2450
पुणे महिको क्विंटल 314 3000 3200 3100
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1900 1900 1900
11/05/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 1950 1875
शहादा क्विंटल 61 2025 2041 2025
दोंडाईचा क्विंटल 278 1650 2125 2051
औरंगाबाद क्विंटल 72 1900 2175 2037
नंदूरबार क्विंटल 386 1981 2180 2050
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2101 2101 2101
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1100 1100 1100
करमाळा क्विंटल 1 2100 2100 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 1266 1950 2650 2050
कन्न्ड क्विंटल 70 1900 2200 2100
वडवणी क्विंटल 7 2151 4000 2201
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 143 1700 2430 2180
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 80 2016 2570 2251
जालना हिरवी क्विंटल 427 1500 2397 2100
पैठण हिरवी क्विंटल 66 1871 2196 2016
देवळा हिरवी क्विंटल 12 1975 2030 2000
येवला हायब्रीड क्विंटल 24 2037 2376 2060
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 90 1600 2400 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 127 1691 2401 2098
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 22 1880 2481 2299
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 92 2095 2705 2501
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 68 2200 2300 2300
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 456 1900 2061 2025
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2800
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 240 1800 2274 2050
लासलगाव लोकल क्विंटल 49 1900 2432 2041
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 3 2540 2540 2540
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 32 1850 2000 1900
सांगली लोकल क्विंटल 75 2200 2600 2400
मुंबई लोकल क्विंटल 120 2500 3200 2800
अमळनेर लोकल क्विंटल 1200 1900 2200 2200
पुणे महिको क्विंटल 312 2900 3200 3050
पाथर्डी महिको क्विंटल 29 1200 2000 1800
10/05/2022
शहादा क्विंटल 6 2021 2041 2021
दोंडाईचा क्विंटल 185 1725 2091 2053
नंदूरबार क्विंटल 305 1751 2181 1950
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 2300 2300 2300
कळवण क्विंटल 10 2400 2400 2400
लासूर स्टेशन क्विंटल 667 1900 2577 2050
कन्न्ड क्विंटल 55 2201 2201 2201
राहता क्विंटल 1 1912 1912 1912
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 38 2017 2371 2151
जालना हिरवी क्विंटल 411 1950 2241 2100
चोपडा हिरवी क्विंटल 600 1951 2132 2111
पैठण हिरवी क्विंटल 62 1800 2131 2061
दौंड-केडगाव हिरवी क्विंटल 167 1951 2701 2400
आष्टी-जालना हिरवी क्विंटल 4 2511 2511 2511
देवळा हिरवी क्विंटल 6 1970 2195 2100
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 48 1800 2525 2300
बीड हायब्रीड क्विंटल 2116 1806 2395 2104
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 9 1867 2500 2100
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 74 2000 2790 2550
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 23 2300 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 24 2200 2400 2400
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 316 1850 2110 2090
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2800
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 105 1700 2100 1900
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 2 1800 2100 2100
लासलगाव लोकल क्विंटल 22 1900 2436 2355
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 12 1972 1972 1972
सांगली लोकल क्विंटल 100 2200 2600 2400
मुंबई लोकल क्विंटल 630 2500 3200 2800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 3 2164 2164 2164
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 90 2200 2600 2400
गंगापूर लोकल क्विंटल 37 2000 2165 2116
पुणे महिको क्विंटल 310 3000 3300 3150
केज महिको क्विंटल 9 1699 2800 2672
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 2100 2100 2100
09/05/2022
शहादा क्विंटल 33 2026 2045 2041
दोंडाईचा क्विंटल 105 1600 2066 2000
औरंगाबाद क्विंटल 114 2200 2300 2250
नंदूरबार क्विंटल 680 1994 2226 2100
संगमनेर क्विंटल 2 2146 2146 2146
श्रीगोंदा क्विंटल 7 2300 2300 2300
लासूर स्टेशन क्विंटल 1060 1900 2311 2100
सेलु क्विंटल 8 2301 2550 2301
मंगळवेढा क्विंटल 2 2400 2400 2400
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 113 1852 2501 2345
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 142 2000 2586 2251
चोपडा हिरवी क्विंटल 750 1800 2113 2041
दौंड-पाटस हिरवी क्विंटल 25 2000 2900 2400
गंगापूर हिरवी क्विंटल 73 1490 2320 2113
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 1 2601 2601 2601
आष्टी-जालना हिरवी क्विंटल 4 2400 2400 2400
देवळा हिरवी क्विंटल 10 1935 2555 2200
बारामती हायब्रीड क्विंटल 44 2000 2400 2300
येवला हायब्रीड क्विंटल 109 2025 2599 2076
चिखली हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2350 1925
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 124 2000 2425 2300
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 12 1830 2500 1900
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2200 2200
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 47 2200 2400 2400
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 517 2070 2240 2176
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 374 1650 2200 1925
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 10 1800 2001 1850
लासलगाव लोकल क्विंटल 49 2150 2661 2241
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 12 2501 2501 2501
जळगाव लोकल क्विंटल 60 2175 2200 2175
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 81 2071 2091 2081
सांगली लोकल क्विंटल 100 2200 2600 2400
मुंबई लोकल क्विंटल 110 2500 3200 2800
अमळनेर लोकल क्विंटल 800 1950 2300 2300
बारामती महिको क्विंटल 29 2300 3051 2500
पुणे महिको क्विंटल 315 3000 3300 3150
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 18 1700 3400 2800
08/05/2022
सिल्लोड क्विंटल 7 2100 2200 2200
शिरुर क्विंटल 1 2200 2200 2200
कन्न्ड क्विंटल 39 2000 2400 2200
पैठण हिरवी क्विंटल 21 1491 2271 2000
यावल हिरवी क्विंटल 26 1570 2220 1890
दौंड हिरवी क्विंटल 1 2250 2250 2250
इंदापूर-भिगवन हायब्रीड क्विंटल 57 1800 3000 2200
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 2000 2100 2000
07/05/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
औरंगाबाद क्विंटल 43 1950 2200 2075
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 2400 2400 2400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 4 2300 2300 2300
कन्न्ड क्विंटल 53 2000 2251 2142
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 58 1940 2498 2352
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 90 2016 2462 2201
जालना हिरवी क्विंटल 364 1800 2300 2281
पैठण हिरवी क्विंटल 37 1575 2200 2151
परतूर हिरवी क्विंटल 3 1100 2500 2000
गंगापूर हिरवी क्विंटल 3 2315 2315 2315
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 2 2736 2736 2736
येवला हायब्रीड क्विंटल 12 1900 2025 1971
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 58 1975 2375 2276
बीड हायब्रीड क्विंटल 49 1701 2430 2188
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 7 2200 2300 2200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 103 1800 2260 2000
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 2 1500 1900 1900
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 58 1950 2000 1975
सांगली लोकल क्विंटल 125 2200 2600 2400
अमळनेर लोकल क्विंटल 1000 1900 2230 2230
पुणे महिको क्विंटल 320 3000 3300 3150
पाथर्डी महिको क्विंटल 27 1200 2000 1800
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 1900 2000 2000