Bajari bajar bhav : 28 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी बाजरी बाजार भाव

Bajari bajar bhav : 28 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी बाजरी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बाजरी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajri rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 42 1700 2550 2125
दोंडाईचा क्विंटल 5 2034 2034 2034
राहता क्विंटल 1 1750 1750 1750
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 36 1700 1980 1891
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 47 1601 2361 1950
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 10 1500 2302 1730
देवळा हिरवी क्विंटल 3 1560 2115 1620
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 54 1705 2368 2368
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1800 1800 1800
पुणे महिको क्विंटल 289 2800 3300 3050
06/02/2022
दौंड हिरवी क्विंटल 8 1500 2050 2025
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 8 1500 1600 1600
शिरुर नं. २ क्विंटल 9 1600 1900 1800
05/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 8 1600 1800 1700
औरंगाबाद क्विंटल 28 1700 1750 1725
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 1500 2223 2223
सिल्लोड- भराडी क्विंटल 5 1500 1900 1800
लासूर स्टेशन क्विंटल 57 1650 2200 1875
कन्न्ड क्विंटल 1 1700 2200 1950
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 42 1500 2251 1993
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 19 1731 1900 1850
जालना हिरवी क्विंटल 42 1780 2235 1835
पैठण हिरवी क्विंटल 13 2401 2506 2460
परतूर हिरवी क्विंटल 3 1400 2305 2001
धुळे हायब्रीड क्विंटल 36 1550 1895 1700
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1500 2200 2200
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1700 1700 1700
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 114 1650 2485 2050
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 1 1700 1700 1700
सांगली लोकल क्विंटल 355 2150 2600 2375
कोपरगाव लोकल क्विंटल 7 1781 1850 1800
पुणे महिको क्विंटल 290 2800 3300 3050
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 1700 1800 1700
04/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 65 1750 2200 1975
अमरावती क्विंटल 3 1800 1900 1850
दोंडाईचा क्विंटल 20 1771 1771 1771
औरंगाबाद क्विंटल 7 1750 2100 1925
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2051 2051 2051
संगमनेर क्विंटल 6 1925 1952 1938
सिल्लोड क्विंटल 5 1900 2000 2000
लासूर स्टेशन क्विंटल 75 1700 2236 2100
कन्न्ड क्विंटल 5 1800 2201 2050
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 38 1751 2281 1951
जालना हिरवी क्विंटल 23 1800 2251 1900
अकोला हिरवी क्विंटल 1 1900 1900 1900
चोपडा हिरवी क्विंटल 13 1750 2100 1850
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 51 1500 2271 1735
दौंड-यवत हिरवी क्विंटल 5 2051 2200 2100
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 1 1111 1111 1111
देवळा हिरवी क्विंटल 10 1535 2280 1695
येवला हायब्रीड क्विंटल 39 1601 1901 1651
धुळे हायब्रीड क्विंटल 36 1550 1895 1700
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 12 1650 1850 1761
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1650 1650 1650
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 63 1300 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1600 1700 1600
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 1 1500 1500 1500
लासलगाव लोकल क्विंटल 29 1652 2023 1720
सांगली लोकल क्विंटल 145 2150 2550 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 190 2000 3000 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 200 1700 1850 1850
सोनपेठ लोकल क्विंटल 6 1900 1900 1900
पुणे महिको क्विंटल 289 2800 3200 3000
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 6 1700 4351 1700
शिरुर नं. २ क्विंटल 8 1700 1900 1700
03/02/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
दोंडाईचा क्विंटल 4 1550 1936 1761
औरंगाबाद क्विंटल 2 1700 1900 1800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2101 2101 2101
श्रीगोंदा क्विंटल 7 2150 2250 2200
करमाळा क्विंटल 1 1700 1700 1700
लासूर स्टेशन क्विंटल 45 1700 2275 2000
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 3 1550 1550 1550
कन्न्ड क्विंटल 3 1600 2300 1950
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 43 1650 2051 1851
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 39 1701 2430 2121
जालना हिरवी क्विंटल 8 1750 2200 1825
पैठण हिरवी क्विंटल 2 1860 1860 1860
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 55 1500 2385 1750
दौंड हिरवी क्विंटल 3 1500 2100 2100
गंगापूर हिरवी क्विंटल 4 1665 2450 2300
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 1 1751 1751 1751
देवळा हिरवी क्विंटल 6 1530 2160 1700
बारामती हायब्रीड क्विंटल 69 1900 2250 2200
येवला हायब्रीड क्विंटल 38 1601 2115 1750
धुळे हायब्रीड क्विंटल 94 1614 2227 1800
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 24 1600 2042 1802
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 8 2050 2050 2050
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 67 1750 2401 2401
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1900 1900 1900
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 25 1700 2450 1900
लासलगाव लोकल क्विंटल 12 1701 1901 1800
सांगली लोकल क्विंटल 145 2150 2700 2425
मुंबई लोकल क्विंटल 540 2000 3000 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 300 1700 2115 2115
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 1726 1726 1726
वैजापूर लोकल क्विंटल 24 1710 2200 1820
बारामती महिको क्विंटल 46 2251 2850 2351
पुणे महिको क्विंटल 290 2700 3150 2950
परांडा महिको क्विंटल 3 2275 2275 2275
शिरुर नं. २ क्विंटल 15 1550 1900 1800
02/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 192 1675 1800 1737
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
शहादा क्विंटल 8 1701 2156 2152
दोंडाईचा क्विंटल 110 1500 1918 1650
संगमनेर क्विंटल 34 1799 2050 2010
करमाळा क्विंटल 2 1900 1900 1900
लासूर स्टेशन क्विंटल 58 1625 2226 1900
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 4 1600 1700 1700
कन्न्ड क्विंटल 5 1800 2250 2000
वैजापूर क्विंटल 17 1730 2205 1870
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 167 1600 2198 1940
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 44 1766 2701 2000
जालना हिरवी क्विंटल 65 1800 2400 2120
चोपडा हिरवी क्विंटल 21 1700 2141 2122
पैठण हिरवी क्विंटल 2 2476 2476 2476
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 65 1550 2301 1750
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 3 1200 1200 1200
देवळा हिरवी क्विंटल 6 1525 2000 1800
येवला हायब्रीड क्विंटल 14 1670 1705 1690
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 36 1631 2271 1738
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 6 1900 2175 2037
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 69 1736 2102 1861
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1500 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1700 1700 1700
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 55 1640 2549 2150
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 3 1700 1900 1900
लासलगाव लोकल क्विंटल 31 1700 1951 1751
सांगली लोकल क्विंटल 125 2150 2400 2275
मुंबई लोकल क्विंटल 477 2000 3000 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 8 1550 1960 1701
गंगापूर लोकल क्विंटल 5 1950 2150 2000
पुणे महिको क्विंटल 288 2700 3150 2950
पाथर्डी महिको क्विंटल 43 1200 2000 1800
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 3 1701 3800 1701
01/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 39 1725 1850 1787
अमरावती क्विंटल 3 1800 2050 1925
शहादा क्विंटल 1 1850 1850 1850
दोंडाईचा क्विंटल 13 1600 1826 1702
औरंगाबाद क्विंटल 3 1550 1800 1675
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 2000 2200 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 78 1700 2250 2050
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 3 1750 1750 1750
वैजापूर क्विंटल 24 1705 2245 1830
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 12 1776 2275 1999
चोपडा हिरवी क्विंटल 55 2000 2132 2004
पैठण हिरवी क्विंटल 1 1761 1761 1761
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 52 1550 2240 1734
दौंड-केडगाव हिरवी क्विंटल 206 1900 2400 2050
देवळा हिरवी क्विंटल 10 1550 2140 1850
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 55 1741 2900 2900
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1700 1700 1700
सांगली लोकल क्विंटल 310 2150 2400 2275
मुंबई लोकल क्विंटल 790 2000 3000 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 68 1711 2000 2000
जामखेड लोकल क्विंटल 3 1600 2400 2000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 8 1701 1898 1740
पुणे महिको क्विंटल 286 2800 3200 3000
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 3 1701 3800 1701
शिरुर नं. २ क्विंटल 19 1500 1850 1700
31/01/2022
अहमदनगर क्विंटल 116 1600 2100 1850
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
शहादा क्विंटल 3 1562 2261 1562
दोंडाईचा क्विंटल 14 1300 1961 1735
औरंगाबाद क्विंटल 2 1800 1800 1800
संगमनेर क्विंटल 7 1800 1950 1875
श्रीगोंदा क्विंटल 7 2150 2250 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 65 1700 2200 2000
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 2 1700 1700 1700
राहता क्विंटल 2 1840 1840 1840
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 62 1600 1976 1851
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 137 1727 2250 1950
जालना हिरवी क्विंटल 39 1800 2400 2000
चोपडा हिरवी क्विंटल 3 1851 2116 2011
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 100 1550 2330 1740
दौंड-पाटस हिरवी क्विंटल 33 1900 2300 2000
देवळा हिरवी क्विंटल 27 1590 2165 1950
बारामती हायब्रीड क्विंटल 82 1951 2200 2000
येवला हायब्रीड क्विंटल 13 1610 1750 1670
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 26 1550 2800 2400
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 2200 2200 2200
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 68 1500 2549 2000
लासलगाव लोकल क्विंटल 5 1600 1966 1751
सांगली लोकल क्विंटल 150 2150 2600 2375
मुंबई लोकल क्विंटल 623 2000 2800 2400
अमळनेर लोकल क्विंटल 43 1700 2131 2131
सोनपेठ लोकल क्विंटल 4 1790 2050 1899
बारामती महिको क्विंटल 55 2100 2600 2300
पुणे महिको क्विंटल 284 2800 3000 2900
शिरुर नं. २ क्विंटल 6 1850 1900 1850

 

Leave a Comment