Bajari bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी बाजरी बाजार भाव

Bajari bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी बाजरी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बाजरी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajri rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 7 1600 1665 1632
मंगळवेढा क्विंटल 1 1950 1950 1950
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 123 1601 2251 1951
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 21 1691 2200 1850
जालना हिरवी क्विंटल 33 1725 2200 1835
पैठण हिरवी क्विंटल 2 1481 1481 1481
धुळे हायब्रीड क्विंटल 13 1650 1660 1650
बीड हायब्रीड क्विंटल 4 1725 2400 1979
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1800 1800 1800
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 40 1700 2480 2191
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 1 2000 2000 2000
सांगली लोकल क्विंटल 108 2150 2650 2400
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 1701 2060 2060
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 1616 1616 1616
पुणे महिको क्विंटल 289 2800 3200 3000
वडूज महिको क्विंटल 10 2160 2200 2180
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 1700 1750 1750
11/02/2022
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
दोंडाईचा क्विंटल 17 1853 1900 1891
संगमनेर क्विंटल 9 1881 2001 1941
सिल्लोड क्विंटल 7 1800 1800 1800
लासूर स्टेशन क्विंटल 50 1650 2160 1800
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 28 1724 2222 1950
जालना हिरवी क्विंटल 64 1780 2300 2255
पैठण हिरवी क्विंटल 4 1601 1601 1601
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 50 1500 2400 1650
दौंड-यवत हिरवी क्विंटल 27 2050 2500 2150
देवळा हिरवी क्विंटल 40 1515 2155 1740
येवला हायब्रीड क्विंटल 30 1647 2001 1700
बीड हायब्रीड क्विंटल 8 2016 2554 2287
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 21 1691 1851 1771
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 54 1505 2145 1975
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 14 1900 2000 1900
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 30 1650 2400 2000
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 1 1700 1700 1700
लासलगाव लोकल क्विंटल 20 1701 1751 1725
सांगली लोकल क्विंटल 115 2150 2600 2375
मुंबई लोकल क्विंटल 465 2000 3000 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 105 1650 1875 1875
कोपरगाव लोकल क्विंटल 10 1941 1941 1941
पुणे महिको क्विंटल 290 2800 3200 3000
शिरुर नं. २ क्विंटल 12 1700 2000 1800
10/02/2022
शहादा क्विंटल 12 2076 2076 2076
दोंडाईचा क्विंटल 2 1600 2081 1951
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 1800 2400 2350
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1700 1700 1700
लासूर स्टेशन क्विंटल 52 1650 2156 1900
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 22 1500 2286 1866
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 29 1701 2235 2000
जालना हिरवी क्विंटल 62 1460 2300 2000
चोपडा हिरवी क्विंटल 3 1655 2172 2172
पैठण हिरवी क्विंटल 1 1700 1700 1700
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 50 1500 2205 1700
दौंड हिरवी क्विंटल 4 1900 2150 2000
गंगापूर हिरवी क्विंटल 6 1801 2251 2100
देवळा हिरवी क्विंटल 25 1540 2205 1945
बारामती हायब्रीड क्विंटल 91 2000 2200 2100
येवला हायब्रीड क्विंटल 23 1625 2058 1650
धुळे हायब्रीड क्विंटल 126 1636 2269 1990
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 3 2300 2300 2300
बीड हायब्रीड क्विंटल 9 1721 2290 2066
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 16 1641 1821 1810
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 53 1000 2100 1950
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 9 1950 2100 2100
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 39 1649 2400 1720
लासलगाव लोकल क्विंटल 5 1600 1751 1751
सांगली लोकल क्विंटल 175 2150 2500 2325
मुंबई लोकल क्विंटल 295 2000 3000 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 108 1711 2000 2000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 25 1751 1751 1751
बारामती महिको क्विंटल 63 2150 2655 2300
पुणे महिको क्विंटल 289 2800 3200 3000
शिरुर नं. २ क्विंटल 12 1650 1850 1800
09/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 33 1700 2400 2050
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
दोंडाईचा क्विंटल 8 1800 1800 1800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 2200 2351 2275
संगमनेर क्विंटल 6 1831 1835 1833
लासूर स्टेशन क्विंटल 33 1650 2000 1800
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 4 1600 1800 1600
निरा -सासवड क्विंटल 135 1800 2500 2150
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 112 1700 2331 2000
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 56 1716 2386 2000
जालना हिरवी क्विंटल 60 1770 2276 1970
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 60 1500 2367 1650
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 2 1451 1451 1451
देवळा हिरवी क्विंटल 40 1490 2350 1780
येवला हायब्रीड क्विंटल 11 1657 1682 1661
धुळे हायब्रीड क्विंटल 21 1662 2200 1831
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 23 1550 5000 2400
बीड हायब्रीड क्विंटल 14 1720 2442 1971
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 13 1651 1876 1701
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 49 1660 2125 1900
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 69 1500 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1900 2000 1900
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 28 1500 2410 1750
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 2 1600 1600 1600
लासलगाव लोकल क्विंटल 4 1600 1651 1651
सांगली लोकल क्विंटल 140 2150 2550 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 195 2000 3000 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 85 1900 2000 2000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 1648 1648 1648
पुणे महिको क्विंटल 288 2800 3200 3000
पाथर्डी महिको क्विंटल 32 1200 2000 1800
08/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 47 1847 1900 1875
अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
शहादा क्विंटल 13 1956 2246 1956
दोंडाईचा क्विंटल 1 1650 1815 1683
औरंगाबाद क्विंटल 7 1650 1750 1700
नंदूरबार क्विंटल 48 1900 2100 2060
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 1976 1976 1976
श्रीरामपूर क्विंटल 11 1400 1800 1500
करमाळा क्विंटल 1 2001 2001 2001
लासूर स्टेशन क्विंटल 35 1700 2160 2000
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 1 1800 1800 1800
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 82 1600 2171 1900
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 22 1720 2300 1950
चोपडा हिरवी क्विंटल 8 1561 2100 1932
पैठण हिरवी क्विंटल 8 1640 2771 1811
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 60 1500 2271 1650
दौंड-केडगाव हिरवी क्विंटल 245 1850 2500 2150
देवळा हिरवी क्विंटल 12 1585 1705 1660
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 21 1575 3100 2200
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 10 1601 1822 1790
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 64 1651 2300 2300
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1500 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 8 1900 2000 1900
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 59 1650 2500 2150
लासलगाव लोकल क्विंटल 10 1652 2201 1721
सांगली लोकल क्विंटल 160 2150 2600 2375
मुंबई लोकल क्विंटल 259 2000 3000 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 150 1800 2000 2000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 8 1700 2200 2050
गंगापूर लोकल क्विंटल 5 2050 2350 2300
सोनपेठ लोकल क्विंटल 4 1601 1890 1791
पुणे महिको क्विंटल 290 2800 3200 3000
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 15 1600 4160 1931
शिरुर नं. २ क्विंटल 18 1900 2100 2000
07/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 42 1700 2550 2125
दोंडाईचा क्विंटल 5 2034 2034 2034
नंदूरबार क्विंटल 80 1800 2067 1950
मुंबई क्विंटल 691 2000 3000 2500
श्रीगोंदा क्विंटल 22 2150 2250 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 7 1650 2191 2000
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 8 1600 1800 1600
राहता क्विंटल 1 1750 1750 1750
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 36 1700 1980 1891
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 47 1601 2361 1950
जालना हिरवी क्विंटल 12 1800 2150 1830
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 10 1500 2302 1730
दौंड-पाटस हिरवी क्विंटल 35 1850 2251 2000
देवळा हिरवी क्विंटल 3 1560 2115 1620
बारामती हायब्रीड क्विंटल 59 1900 2300 2150
येवला हायब्रीड क्विंटल 26 1602 1822 1720
धुळे हायब्रीड क्विंटल 30 1652 2105 1688
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 1761 2241 1910
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 54 1705 2368 2368
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 8 1500 2150 2150
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1800 1800 1800
लासलगाव लोकल क्विंटल 9 1751 1956 1921
बारामती महिको क्विंटल 40 2200 2851 2400
पुणे महिको क्विंटल 289 2800 3300 3050
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1850 1850 1850
06/02/2022
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 2 1650 1650 1650
पैठण हिरवी क्विंटल 1 2250 2250 2250
दौंड हिरवी क्विंटल 8 1500 2050 2025
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 8 1500 1600 1600
शिरुर नं. २ क्विंटल 9 1600 1900 1800
05/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 8 1600 1800 1700
औरंगाबाद क्विंटल 28 1700 1750 1725
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 1500 2223 2223
मुंबई क्विंटल 300 2000 3000 2500
सिल्लोड- भराडी क्विंटल 5 1500 1900 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1050 1050 1050
लासूर स्टेशन क्विंटल 57 1650 2200 1875
कन्न्ड क्विंटल 1 1700 2200 1950
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 42 1500 2251 1993
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 19 1731 1900 1850
जालना हिरवी क्विंटल 42 1780 2235 1835
चोपडा हिरवी क्विंटल 1 2106 2106 2106
पैठण हिरवी क्विंटल 13 2401 2506 2460
परतूर हिरवी क्विंटल 3 1400 2305 2001
धुळे हायब्रीड क्विंटल 36 1550 1895 1700
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1500 2200 2200
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1700 1700 1700
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 114 1650 2485 2050
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 1 1700 1700 1700
सांगली लोकल क्विंटल 355 2150 2600 2375
अमळनेर लोकल क्विंटल 98 1800 2100 2100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 7 1781 1850 1800
गंगापूर लोकल क्विंटल 6 1790 2385 2340
पुणे महिको क्विंटल 290 2800 3300 3050
पाथर्डी महिको क्विंटल 35 1200 1800 1500
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 1700 1800 1700

 

Leave a Comment