Batata market rate : 13-ते-18 जून पर्यंतचे बटाटा बाजार भाव 2022

Batata market rate : 13-ते-18 जून पर्यंतचे बटाटा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बटाटा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (batata bhav 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बटाटा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/06/2022
नाशिक क्विंटल 1135 800 1900 1500
जळगाव क्विंटल 200 1000 1800 1500
औरंगाबाद क्विंटल 799 1600 2000 1800
भुसावळ क्विंटल 31 1800 1800 1800
राहता क्विंटल 106 2000 2300 2100
सोलापूर लोकल क्विंटल 978 800 2150 1800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 730 700 2100 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1300 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 487 1200 1600 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1500 1800 1725
17/06/2022
जळगाव क्विंटल 200 1000 1800 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 28 1600 2200 1800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 920 1300 1500 1400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8062 1500 1900 1700
खेड-चाकण क्विंटल 800 1500 2000 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 249 1500 1800 1650
भुसावळ क्विंटल 53 2000 2000 2000
राहता क्विंटल 50 2000 2300 2150
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 460 1200 1800 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1582 1400 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 6805 1500 1900 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1400 1500 1450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 516 1000 1600 1300
कामठी लोकल क्विंटल 26 1000 2000 1800
अकलुज तळेगाव क्विंटल 160 1700 2000 1800
16/06/2022
नाशिक क्विंटल 780 1000 1950 1550
जळगाव क्विंटल 200 1200 1800 1400
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 1600 2200 1800
औरंगाबाद क्विंटल 900 1600 1800 1700
राहूरी क्विंटल 68 1600 2100 1850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6232 1500 1900 1700
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1500 2000 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 182 1600 1900 1750
भुसावळ क्विंटल 3 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 30 1700 2000 1850
राहता क्विंटल 106 1800 2000 1900
सोलापूर लोकल क्विंटल 1233 650 2200 1800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1254 1500 2000 1750
पुणे लोकल क्विंटल 5345 1400 1900 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1400 1400 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 862 1200 1800 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 1225 1400 1700 1625
पेन लोकल क्विंटल 300 2800 3000 2800
वाई लोकल क्विंटल 20 1800 2200 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1900 1650
अकलुज तळेगाव क्विंटल 160 1700 1900 1800
15/06/2022
जळगाव क्विंटल 250 1200 1800 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 1600 2200 1800
औरंगाबाद क्विंटल 799 1000 1700 1350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 521 1300 1500 1400
राहूरी क्विंटल 38 1600 1800 1700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 5505 1500 1900 1700
खेड-चाकण क्विंटल 1100 1500 2000 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 249 1500 2000 1750
भुसावळ क्विंटल 8 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 70 1700 2000 1850
राहता क्विंटल 60 2000 2000 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 827 900 2200 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 430 1000 1800 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 828 1500 2000 1750
पुणे लोकल क्विंटल 4226 1500 1900 1700
नागपूर लोकल क्विंटल 2625 1400 1800 1700
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1900 1650
अकलुज तळेगाव क्विंटल 145 1700 1800 1800
14/06/2022
नाशिक क्विंटल 960 900 1990 1450
जळगाव क्विंटल 200 1200 1800 1400
पुणे-मांजरी क्विंटल 13 1600 2200 1800
औरंगाबाद क्विंटल 517 1200 1800 1500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 378 1300 1500 1400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7805 1500 1800 1650
खेड-चाकण क्विंटल 1000 1500 1900 1700
भुसावळ क्विंटल 69 1800 1800 1800
सातारा क्विंटल 250 1700 2000 1850
राहता क्विंटल 96 1800 2000 1900
सोलापूर लोकल क्विंटल 580 850 1850 1600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 450 1000 2000 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 400 800 1900 1350
पुणे लोकल क्विंटल 3890 1400 1900 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1400 1600 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 136 1300 1900 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 1925 1400 1800 1700
कामठी लोकल क्विंटल 8 1000 2000 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 1900 1750
13/06/2022
नाशिक क्विंटल 1655 950 1950 1500
जळगाव क्विंटल 200 1200 1800 1500
औरंगाबाद क्विंटल 640 1200 1600 1400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 558 1300 1500 1400
राहूरी क्विंटल 55 1600 1800 1700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9778 1500 1800 1650
श्रीरामपूर क्विंटल 192 1600 1900 1750
सातारा क्विंटल 18 1800 2200 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 674 850 1900 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 430 1000 1800 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1403 800 1900 1350
पुणे लोकल क्विंटल 5765 1500 1900 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1400 1400 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 588 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 1825 1400 1800 1725
वाई लोकल क्विंटल 25 1800 2100 2000
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 2000 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1600 1500
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1200 1300 1250
अकलुज तळेगाव क्विंटल 80 1500 1800 1700
12/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 18 1600 2200 1800
औरंगाबाद क्विंटल 916 1300 1600 1450
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 377 1300 1500 1400
राहूरी क्विंटल 31 1600 2100 1850
श्रीरामपूर क्विंटल 249 1500 1900 1700
सातारा क्विंटल 60 1800 2200 2000
राहता क्विंटल 90 1800 2000 1900
पुणे लोकल क्विंटल 10638 1500 1900 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1200 1400 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 297 1400 1600 1500
जुन्नर लोकल क्विंटल 2 2000 4000 3000
पेन लोकल क्विंटल 327 2200 2400 2200
रामटेक लोकल क्विंटल 17 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 13 1000 2000 1800
अकलुज तळेगाव क्विंटल 105 1700 1900 1800
11/06/2022
नाशिक क्विंटल 1075 1050 1950 1550
जळगाव क्विंटल 200 1500 1800 1600
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 1600 2000 1800
औरंगाबाद क्विंटल 1120 1400 1600 1500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 374 1300 1500 1400
राहूरी क्विंटल 64 1600 2100 1850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 5198 1500 1800 1650
खेड-चाकण क्विंटल 2000 1500 1900 1700
श्रीरामपूर क्विंटल 195 1600 2000 1800
भुसावळ क्विंटल 45 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 293 1800 2200 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 849 550 2200 1800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 620 1600 2000 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1400 1400 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 585 1400 1800 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 525 1400 1800 1700
अकलुज तळेगाव क्विंटल 155 1700 2000 1800