Batata market rate : 16 ते 21 मे पर्यंतचे बटाटा बाजार भाव 2022

Batata market rate : 16 ते 21 मे पर्यंतचे बटाटा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बटाटा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (batata bhav 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बटाटा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
नाशिक क्विंटल 1333 950 1900 1470
जळगाव क्विंटल 200 800 1600 1200
औरंगाबाद क्विंटल 904 1000 1600 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 192 1800 2000 1900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 470 1000 1800 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 870 700 1900 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1500 1600 1550
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 215 700 1600 1150
नागपूर लोकल क्विंटल 3786 1300 1700 1600
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
अकलुज तळेगाव क्विंटल 170 1700 1900 1800
20/05/2022
नाशिक क्विंटल 1435 1000 1950 1500
जळगाव क्विंटल 200 1200 1600 1400
पुणे-मांजरी क्विंटल 14 1500 2200 1800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 5020 1300 1600 1450
खेड-चाकण क्विंटल 1100 1500 2000 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 247 1600 1900 1750
भुसावळ क्विंटल 20 1500 1500 1500
राहता क्विंटल 50 1700 1900 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 504 900 2250 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 440 1000 1800 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1536 700 1900 1300
पुणे लोकल क्विंटल 5343 1500 2000 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 577 1100 1700 1400
कामठी लोकल क्विंटल 27 1000 2000 1800
अकलुज तळेगाव क्विंटल 65 1600 1800 1700
19/05/2022
नाशिक क्विंटल 1465 900 1900 1400
जळगाव क्विंटल 100 900 1500 1200
पुणे-मांजरी क्विंटल 22 1600 2200 1800
औरंगाबाद क्विंटल 952 1300 1500 1400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 680 1300 1500 1400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6723 1200 1700 1450
खेड-चाकण क्विंटल 1000 1500 2000 1750
मंचर क्विंटल 9 400 800 600
श्रीरामपूर क्विंटल 182 1500 2000 1750
भुसावळ क्विंटल 34 1500 1500 1500
राहता क्विंटल 54 1700 1900 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 629 900 2300 1800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 615 1600 1900 1750
पुणे लोकल क्विंटल 4752 1400 1900 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1200 1400 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 1052 900 1600 1250
जुन्नर लोकल क्विंटल 42 1900 2100 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 2275 1300 1700 1600
पेन लोकल क्विंटल 369 2200 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 2000 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 1700 1650
अकलुज तळेगाव क्विंटल 155 1700 1900 1800
18/05/2022
नाशिक क्विंटल 1260 950 1900 1450
जळगाव क्विंटल 200 1000 1500 1200
पुणे-मांजरी क्विंटल 11 1600 2200 1800
औरंगाबाद क्विंटल 535 1100 1600 1350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 164 1300 1500 1400
राहूरी क्विंटल 68 1300 2100 1700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9901 1400 1700 1550
खेड-चाकण क्विंटल 1250 1500 2000 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 223 1500 1900 1700
भुसावळ क्विंटल 3 1500 1500 1500
सातारा क्विंटल 504 1600 2000 1800
राहता क्विंटल 50 1800 1900 1850
सोलापूर लोकल क्विंटल 569 900 2200 1650
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 450 1000 1800 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1093 1600 1900 1750
पुणे लोकल क्विंटल 5354 1400 1800 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1300 1400 1350
नागपूर लोकल क्विंटल 2450 1200 1700 1575
वाई लोकल क्विंटल 20 1800 2000 1900
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 1700 1650
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1400 1500 1450
अकलुज तळेगाव क्विंटल 50 1600 1800 1700
17/05/2022
नाशिक क्विंटल 954 850 1850 1400
जळगाव क्विंटल 150 1000 1600 1100
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 1600 2200 1800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 655 1400 1600 1500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11295 1400 1700 1550
खेड-चाकण क्विंटल 800 1500 2000 1750
मंचर क्विंटल 10 600 900 750
भुसावळ क्विंटल 39 1500 1500 1500
सातारा क्विंटल 100 1600 2000 1800
राहता क्विंटल 80 1800 1900 1850
सोलापूर लोकल क्विंटल 559 900 2200 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 420 1000 1700 1350
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1770 1700 2100 1900
पुणे लोकल क्विंटल 5655 1500 1900 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1400 1400 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 606 1000 1600 1300
नागपूर लोकल क्विंटल 2000 1200 1700 1675
पेन लोकल क्विंटल 423 2200 2400 2200
रामटेक लोकल क्विंटल 5 1600 1800 1700
कामठी लोकल क्विंटल 18 1000 2000 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 1700 1650
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1400 1500 1450
16/05/2022
नाशिक क्विंटल 1084 850 1800 1350
पुणे-मांजरी क्विंटल 7 1500 2200 1800
औरंगाबाद क्विंटल 472 1200 1600 1400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 372 1500 1700 1600
राहूरी क्विंटल 58 1400 2100 1750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11299 1300 1700 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 195 1500 1800 1650
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 1400 1700 1500
सातारा क्विंटल 85 1600 2000 1800
राहता क्विंटल 40 1800 1900 1850
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 420 1000 1800 1400
पुणे लोकल क्विंटल 5017 1500 1900 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1400 1500 1450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 374 1300 1600 1450
वाई लोकल क्विंटल 18 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 8 1000 2000 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 2400 1800
15/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 1500 1800 1700
औरंगाबाद क्विंटल 570 1400 1700 1550
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 435 1000 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 1250 1500 2000 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 223 1500 2000 1750
भुसावळ क्विंटल 38 1500 1500 1500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 14 1400 1800 1500
सातारा क्विंटल 160 1600 2000 1800
राहता क्विंटल 121 1700 1900 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 310 1400 1800 1600
पुणे लोकल क्विंटल 6807 1600 1900 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1200 1400 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 753 1000 1600 1300
नागपूर लोकल क्विंटल 1775 1200 1700 1650
पेन लोकल क्विंटल 420 2000 2200 2000
वाई लोकल क्विंटल 20 1800 2000 1900
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 2000 1800
14/05/2022
नाशिक क्विंटल 1575 850 1800 1400
जळगाव क्विंटल 77 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 16 1600 2200 1900
औरंगाबाद क्विंटल 900 1000 1700 1350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 337 1500 1700 1600
राहूरी क्विंटल 71 1300 2100 1700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8049 1300 1700 1500
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1600 2000 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 182 1500 1800 1650
भुसावळ क्विंटल 42 1500 1500 1500
सातारा क्विंटल 365 1600 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 545 1200 1800 1600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 370 1000 2000 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 495 1400 1900 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1100 1400 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 89 1200 1700 1450
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1300 1400 1375
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 2400 2000
अकलुज तळेगाव क्विंटल 60 1600 1800 1700