Batata market rate : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे बटाटा बाजार भाव 2022

Batata market rate : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे बटाटा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बटाटा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (batata bhav 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बटाटा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
नाशिक क्विंटल 1935 1150 2100 1750
औरंगाबाद क्विंटल 1050 1900 2100 2000
भुसावळ क्विंटल 25 1800 1800 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 638 850 2550 2100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 790 1600 2100 1850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1400 1600 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 340 1000 1800 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 625 1500 2000 1875
पेन लोकल क्विंटल 354 2500 2700 2500
वाई लोकल क्विंटल 15 2000 2200 2100
अकलुज तळेगाव क्विंटल 180 1700 2000 1800
22/07/2022
नाशिक क्विंटल 1220 1200 2150 1800
जळगाव क्विंटल 250 1300 1800 1600
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 1400 2000 1700
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 4 1900 2100 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 230 1400 2000 1600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9388 1400 1900 1650
खेड-चाकण क्विंटल 2000 1700 2100 1900
श्रीरामपूर क्विंटल 250 1500 2000 1750
भुसावळ क्विंटल 7 1800 1800 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 476 850 2530 2100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 720 1400 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 7315 1700 2200 1950
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1400 1600 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 497 1400 1900 1650
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 18 500 1210 800
कामठी लोकल क्विंटल 30 1500 2500 2100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 1700 1650
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 2100 2200 2150
21/07/2022
नाशिक क्विंटल 1110 1150 2100 1750
जळगाव क्विंटल 225 1200 1850 1600
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 1600 2000 1800
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 17 2000 2200 2100
औरंगाबाद क्विंटल 1440 1700 2000 1850
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 735 1500 2000 1600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9160 1400 1900 1650
खेड-चाकण क्विंटल 1750 1700 2100 1900
मंचर क्विंटल 2 1200 1200 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 192 1800 2200 2000
भुसावळ क्विंटल 32 1500 1500 1500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 13 170 200 180
सातारा क्विंटल 291 2000 2300 2150
राहता क्विंटल 75 2000 2100 2050
सोलापूर लोकल क्विंटल 247 850 2200 2100
पुणे लोकल क्विंटल 3753 1800 2100 1900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1400 1500 1450
नागपूर लोकल क्विंटल 2450 1500 2000 1875
वाई लोकल क्विंटल 15 1800 2200 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1600 1800 1700
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 1700 1650
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 2100 2200 2150
20/07/2022
नाशिक क्विंटल 1255 1050 2050 1700
जळगाव क्विंटल 200 1200 1800 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 7 1600 2000 1800
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 4 1900 2100 2000
औरंगाबाद क्विंटल 850 1600 1800 1700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 674 1400 1600 1500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6458 1400 2000 1700
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1700 2100 1900
श्रीरामपूर क्विंटल 248 1500 2100 1800
भुसावळ क्विंटल 20 2000 2000 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 14 170 200 180
सातारा क्विंटल 185 2000 2300 2150
सोलापूर लोकल क्विंटल 366 850 2100 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 680 1500 2000 1750
पुणे लोकल क्विंटल 3896 1700 2100 1900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1300 1500 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 2425 1500 2000 1875
पेन लोकल क्विंटल 255 2700 2900 2700
वाई लोकल क्विंटल 15 1800 2200 2000
कामठी लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2100 2200 2150
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 2000 2100 2050
अकलुज तळेगाव क्विंटल 165 1800 2000 1900
19/07/2022
नाशिक क्विंटल 1156 1100 2100 1800
जळगाव क्विंटल 225 1200 1825 1625
पुणे-मांजरी क्विंटल 9 1600 2000 1800
औरंगाबाद क्विंटल 900 1600 1800 1700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 422 1200 2000 1500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7713 1500 2100 1800
खेड-चाकण क्विंटल 1000 1700 2100 1900
भुसावळ क्विंटल 90 1500 1500 1500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 20 180 200 190
सातारा क्विंटल 230 2000 2300 2150
सोलापूर लोकल क्विंटल 1520 850 2450 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 540 1500 2000 1750
पुणे लोकल क्विंटल 5001 1700 2100 1900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1300 1500 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 123 1500 1800 1650
नागपूर लोकल क्विंटल 1775 1500 2000 1875
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2100 2200 2150
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1600 1700 1650
18/07/2022
नाशिक क्विंटल 1555 1200 2200 1950
जळगाव क्विंटल 200 1200 1825 1600
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 1600 2000 1700
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 3 1200 1900 1500
औरंगाबाद क्विंटल 1039 1700 1900 1800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 163 1300 1500 1400
राहूरी क्विंटल 47 1500 2500 2000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8310 1500 2000 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 187 1800 2200 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 21 160 200 180
सातारा क्विंटल 122 1700 2200 1950
सोलापूर लोकल क्विंटल 1074 850 2450 2100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 570 1600 2200 1900
पुणे लोकल क्विंटल 7886 1700 2100 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1400 1600 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 401 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 2100 1600 1800 1750
वाई लोकल क्विंटल 18 2000 2300 2150
कामठी लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2200 2100
अकलुज तळेगाव क्विंटल 115 1800 2000 1900
17/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 440 1500 2300 1900
पुणे-मांजरी क्विंटल 11 1600 2000 1800
औरंगाबाद क्विंटल 556 1800 2000 1900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 530 1300 1500 1400
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1700 2100 1900
श्रीरामपूर क्विंटल 250 1700 2000 1800
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 41 170 200 180
राहता क्विंटल 110 1200 2000 1600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 570 1600 2200 1900
पुणे लोकल क्विंटल 9612 1800 2200 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1400 1600 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 896 1400 2000 1700
पेन लोकल क्विंटल 363 2800 3000 2800
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1800
अकलुज तळेगाव क्विंटल 180 1700 1900 1800
16/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 277 1500 2300 1900
नाशिक क्विंटल 1265 1100 2100 1800
जळगाव क्विंटल 225 1200 1800 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 18 1600 2000 1800
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 8 1800 2000 1900
औरंगाबाद क्विंटल 900 1400 2000 1700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 519 1300 1500 1400
राहूरी क्विंटल 78 1500 2500 2000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12130 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 1800 1700 2100 1900
श्रीरामपूर क्विंटल 182 1600 2100 1850
भुसावळ क्विंटल 14 1500 1500 1500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 15 1600 2000 1800
सातारा क्विंटल 502 1700 2200 1950
सोलापूर लोकल क्विंटल 1303 850 2450 2100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 630 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 321 1600 1800 1700
नागपूर लोकल क्विंटल 3413 1400 1800 1700
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 2200 1800
अकलुज तळेगाव नग 70 1700 2000 1800