Batata market rate : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे बटाटा बाजार भाव

Batata market rate : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे बटाटा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बटाटा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (batata bhav today 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बटाटा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
नाशिक क्विंटल 1955 500 1300 800
जळगाव क्विंटल 200 500 1600 1200
उस्मानाबाद क्विंटल 19 900 1500 1200
औरंगाबाद क्विंटल 76 500 1200 850
श्रीरामपूर क्विंटल 161 1000 1500 1250
भुसावळ क्विंटल 32 1500 1500 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 1101 500 1630 1100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 350 700 1400 1050
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1216 1300 1600 1450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 544 800 1000 900
नागपूर लोकल क्विंटल 350 900 1300 1200
11/02/2022
नाशिक क्विंटल 2460 550 1350 800
जळगाव क्विंटल 160 500 1500 1100
उस्मानाबाद क्विंटल 40 800 1300 1050
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 1500 1500 1500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 440 1000 1200 1100
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9282 900 1600 1250
खेड-चाकण क्विंटल 900 1000 1500 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 234 1000 1200 1100
भुसावळ क्विंटल 34 1500 1500 1500
राहता क्विंटल 96 1000 1400 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 1036 400 1700 1100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 310 600 1200 900
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1318 900 1600 1250
पुणे लोकल क्विंटल 6366 900 1500 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1000 1300 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 177 700 1000 850
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1400 1200
10/02/2022
नाशिक क्विंटल 2955 500 1350 850
जळगाव क्विंटल 150 900 1500 1200
उस्मानाबाद क्विंटल 88 800 1300 1050
पुणे-मांजरी क्विंटल 9 1500 1500 1500
राहूरी क्विंटल 70 500 1500 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11540 900 1600 1250
खेड-चाकण क्विंटल 900 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 7 1000 1500 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 156 1000 1400 1200
भुसावळ क्विंटल 17 1500 1500 1500
सातारा क्विंटल 118 800 1600 1200
राहता क्विंटल 134 1000 1500 1300
सोलापूर लोकल क्विंटल 897 300 1400 1000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1110 1000 1600 1300
पुणे लोकल क्विंटल 3924 1000 1500 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1100 1400 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 703 800 1200 1000
जुन्नर लोकल क्विंटल 88 900 1300 1000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 94 500 1600 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 4725 800 1400 1250
रामटेक लोकल क्विंटल 20 800 1000 900
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1400 1200
09/02/2022
नाशिक क्विंटल 1025 500 1300 850
उस्मानाबाद क्विंटल 43 450 1200 825
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 1500 1500 1500
औरंगाबाद क्विंटल 340 700 900 800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 290 1200 1400 1300
राहूरी क्विंटल 83 1100 1500 1250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9422 900 1600 1250
खेड-चाकण क्विंटल 1250 1000 1500 1200
मंचर क्विंटल 67 100 1300 700
श्रीरामपूर क्विंटल 226 1000 1200 1100
भुसावळ क्विंटल 54 1500 1500 1500
सातारा क्विंटल 149 800 13000 1000
राहता क्विंटल 90 1000 1500 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 807 600 1500 1100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 290 600 1200 900
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 590 700 1600 1150
पुणे लोकल क्विंटल 3967 1000 1500 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1200 1400 1300
नागपूर लोकल क्विंटल 2800 700 1300 1150
वाई लोकल क्विंटल 15 1200 1400 1300
कामठी लोकल क्विंटल 30 1000 1600 1400
08/02/2022
नाशिक क्विंटल 1570 450 1200 800
जळगाव क्विंटल 150 600 1450 1100
उस्मानाबाद क्विंटल 43 800 1200 1000
पुणे-मांजरी क्विंटल 8 1500 1500 1500
औरंगाबाद क्विंटल 570 700 1100 900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 127 1200 1400 1300
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7260 900 1600 1250
खेड-चाकण क्विंटल 1200 1000 1400 1200
भुसावळ क्विंटल 16 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 36 800 1300 1000
राहता क्विंटल 98 1000 1400 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 943 500 1700 1100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 270 700 1200 950
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2045 900 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 3610 1000 1500 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1300 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 376 400 1000 700
नागपूर लोकल क्विंटल 1925 700 1300 1150
मंचर लोकल क्विंटल 63 625 1500 1225
वाई लोकल क्विंटल 18 1200 1400 1300
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1400 1200
07/02/2022
नाशिक क्विंटल 1360 450 1150 750
पुणे-मांजरी क्विंटल 11 1500 1500 1500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 376 1200 1400 1300
राहूरी क्विंटल 41 800 1400 1100
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9134 900 1500 1200
मंचर क्विंटल 44 300 1200 750
श्रीरामपूर क्विंटल 159 1000 1400 1200
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 1200 1200 1200
सातारा क्विंटल 223 800 1300 1000
राहता क्विंटल 108 1000 1200 1100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 240 700 1200 950
पुणे लोकल क्विंटल 3608 1000 1400 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1000 1300 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 614 300 900 600
नागपूर लोकल क्विंटल 1750 700 1500 1250
पेन लोकल क्विंटल 312 2200 2400 2200
06/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 235 500 1200 850
उस्मानाबाद क्विंटल 53 700 1020 860
पुणे-मांजरी क्विंटल 9 1500 1500 1500
औरंगाबाद क्विंटल 304 700 1200 950
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 112 1200 1400 1300
खेड-चाकण क्विंटल 1000 1000 1300 1150
श्रीरामपूर क्विंटल 218 800 1200 1000
भुसावळ क्विंटल 26 1500 1500 1500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 900 1200 1000
सातारा क्विंटल 205 700 1300 1000
राहता क्विंटल 106 1000 1400 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 250 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 6428 1000 1300 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 219 800 1000 900
जुन्नर लोकल क्विंटल 319 900 1300 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 1200 1400 1300
रामटेक लोकल क्विंटल 24 800 1000 900
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 900 950 925
अकलुज तळेगाव क्विंटल 65 1000 1200 1100
05/02/2022
नाशिक क्विंटल 1724 500 1200 800
जळगाव क्विंटल 142 800 1325 1100
उस्मानाबाद क्विंटल 22 500 1000 750
औरंगाबाद क्विंटल 712 600 1200 900
राहूरी क्विंटल 96 1000 1400 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8369 900 1300 1100
श्रीरामपूर क्विंटल 156 1000 1200 1100
भुसावळ क्विंटल 25 1500 1500 1500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 24 1200 1500 1400
सातारा क्विंटल 245 700 1400 1050
सोलापूर लोकल क्विंटल 658 400 1300 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 300 700 1200 950
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 955 700 1400 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1300 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 536 700 1000 850
नागपूर लोकल क्विंटल 350 700 1300 1150
वाई लोकल क्विंटल 10 1200 1400 1300
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1100 1200 1150
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 800 900 850
अकलुज तळेगाव क्विंटल 95 1000 1300 1100

 

Leave a Comment