Batata market rate : 6 ते 11 जून पर्यंतचे बटाटा बाजार भाव 2022

Batata market rate : 6 ते 11 जून पर्यंतचे बटाटा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बटाटा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (batata bhav 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बटाटा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
श्रीरामपूर क्विंटल 195 1600 2000 1800
भुसावळ क्विंटल 45 2000 2000 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 849 550 2200 1800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 620 1600 2000 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1400 1400 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 585 1400 1800 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 525 1400 1800 1700
अकलुज तळेगाव क्विंटल 155 1700 2000 1800
10/06/2022
जळगाव क्विंटल 200 1200 1800 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 1800 2400 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 707 1300 1500 1400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10718 1500 1800 1650
खेड-चाकण क्विंटल 1000 1400 1800 1600
श्रीरामपूर क्विंटल 247 1500 2000 1750
भुसावळ क्विंटल 12 2000 2000 2000
राहता क्विंटल 56 1900 2100 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 1385 900 2200 1700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1110 900 1800 1350
पुणे लोकल क्विंटल 5522 1500 1900 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1400 1500 1450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 362 1000 1600 1300
वाई लोकल क्विंटल 20 1800 2100 1950
कामठी लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1800
अकलुज तळेगाव क्विंटल 110 1800 1900 1900
09/06/2022
नाशिक क्विंटल 880 1100 2000 1600
पुणे-मांजरी क्विंटल 18 1600 2200 1800
औरंगाबाद क्विंटल 570 1400 1600 1500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 373 1300 1500 1400
राहूरी क्विंटल 56 1600 2000 1800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7454 1500 1800 1650
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1500 2000 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 182 1800 2000 1900
भुसावळ क्विंटल 49 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 206 1800 2200 2000
राहता क्विंटल 86 1800 2000 1900
सोलापूर लोकल क्विंटल 943 800 2200 1800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 387 1300 2000 1650
पुणे लोकल क्विंटल 5122 1500 1900 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1400 1500 1450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 1098 1000 1800 1400
पेन लोकल क्विंटल 546 2000 2200 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 13 1000 2000 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1500 1450
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1600 1800 1700
अकलुज तळेगाव क्विंटल 170 1700 2000 1800
08/06/2022
नाशिक क्विंटल 1280 1100 2050 1650
जळगाव क्विंटल 250 1200 1800 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 1600 2200 1800
औरंगाबाद क्विंटल 780 1400 1600 1500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 323 1400 1600 1500
राहूरी क्विंटल 40 1600 2000 1800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10364 1400 1800 1650
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1500 2000 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 234 1500 2000 1750
भुसावळ क्विंटल 30 2000 2000 2000
राहता क्विंटल 106 1700 1900 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 513 850 2200 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 490 1000 1800 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1380 1200 1900 1550
पुणे लोकल क्विंटल 5064 1500 1900 1700
नागपूर लोकल क्विंटल 3150 1500 1800 1725
कामठी लोकल क्विंटल 8 1000 2000 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1700 1800 1750
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1500 1600 1550
07/06/2022
नाशिक क्विंटल 1135 1050 2000 1550
जळगाव क्विंटल 200 1200 1700 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 17 1600 2200 1800
औरंगाबाद क्विंटल 900 1300 1700 1500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 431 1300 1500 1400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8276 1500 1800 1650
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 405 1800 2200 2000
राहता क्विंटल 80 1900 2100 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 1107 850 2200 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 470 1000 1800 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 192 1500 2000 1750
पुणे लोकल क्विंटल 4623 1600 2000 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1400 1400 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 459 1200 1900 1550
नागपूर लोकल क्विंटल 2800 1500 1800 1750
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 1800 1600
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1700 1800 1750
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1500 1600 1550
06/06/2022
नाशिक क्विंटल 1625 1100 1900 1600
जळगाव क्विंटल 200 1200 1800 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 13 1600 2200 1800
औरंगाबाद क्विंटल 600 1400 1800 1600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 514 1300 1500 1400
राहूरी क्विंटल 69 1600 2000 1800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13692 1500 1800 1650
श्रीरामपूर क्विंटल 166 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 313 1800 2200 2000
राहता क्विंटल 70 1900 2100 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 992 600 2200 1800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1557 1500 2000 1750
पुणे लोकल क्विंटल 6300 1600 2000 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1300 1500 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 410 1400 1700 1550
नागपूर लोकल क्विंटल 2395 1500 1800 1725
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 2600 1800
अकलुज तळेगाव क्विंटल 135 1700 1900 1800
05/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 141 800 1900 1350
पुणे-मांजरी क्विंटल 9 1600 2200 1800
औरंगाबाद क्विंटल 799 1500 1800 1650
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 192 1300 1500 1400
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1500 2000 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 249 1800 2000 1900
भुसावळ क्विंटल 43 2000 2000 2000
राहता क्विंटल 76 1700 1900 1800
पुणे लोकल क्विंटल 10325 1600 2000 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1300 1400 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 575 1200 1800 1500
जुन्नर लोकल क्विंटल 2 2000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 3500 1500 1800 1725
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 4 2500 3000 2800
अकलुज तळेगाव क्विंटल 155 1700 1800 1800
04/06/2022
नाशिक क्विंटल 1135 1050 2000 1550
जळगाव क्विंटल 200 1200 1900 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 1600 2200 1800
औरंगाबाद क्विंटल 1230 1200 1800 1500
राहूरी क्विंटल 58 1500 2100 1800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10886 1500 1800 1650
खेड-चाकण क्विंटल 2000 1500 2000 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 197 1500 2000 1750
भुसावळ क्विंटल 27 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 558 1800 2200 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 861 850 2200 1700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 856 1500 2000 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1200 1400 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 463 1000 1700 1350
नागपूर लोकल क्विंटल 350 1500 1800 1725
पेन लोकल क्विंटल 351 2400 2600 2400
अकलुज तळेगाव क्विंटल 75 1700 2000 1800