Beet bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे बीट बाजार भाव

Beet bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे बीट बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बीट चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Beet  rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बीट
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/06/2022
राहता क्विंटल 2 1000 1000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 63 700 1500 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1500
02/06/2022
मंचर क्विंटल 252 1000 3050 2025
पुणे लोकल क्विंटल 117 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1000 1200 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 1000 2000 1500
01/06/2022
मंचर क्विंटल 341 1000 3010 2025
पुणे लोकल क्विंटल 83 700 1500 1100
नागपूर लोकल क्विंटल 40 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1600 1400
31/05/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 8 700 1000 800
मंचर क्विंटल 406 1000 2700 1850
राहता क्विंटल 1 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1400 1600 1500
पुणे लोकल क्विंटल 59 800 1500 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1200 1300 1250
30/05/2022
जळगाव क्विंटल 2 1500 1500 1500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 2 700 1000 800
मंचर क्विंटल 413 1000 3010 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 93 600 1500 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 1000 2000 1500
29/05/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1800 3000 2400
मंचर क्विंटल 489 1000 3110 2055
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 141 800 1200 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1000 1200 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 38 500 2110 1400
28/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1000 1500 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 1500 2000 1875
27/05/2022
मंचर क्विंटल 430 1000 3120 2060
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1000 1500 1250
पुणे लोकल क्विंटल 94 800 1200 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 10 500 1400 1000

 

Leave a Comment