Beet bajar bhav : 28 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी बीट बाजार भाव

Beet bajar bhav : 28 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी बीट बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बीट चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Beet  rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बीट
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
पुणे लोकल क्विंटल 42 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 1000 1500 1250
06/02/2022
मंचर क्विंटल 530 725 2500 1450
पुणे लोकल क्विंटल 234 1500 3000 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1000 1000 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 1500 2000 1750
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1000 1000 1000
05/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 60 1500 1700 1650
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
04/02/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 519 1000 2510 1685
पुणे लोकल क्विंटल 124 1000 3000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 700 1500 1100
मुंबई लोकल क्विंटल 25 2000 3000 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1000 1000 1000
03/02/2022
जळगाव क्विंटल 7 1200 1600 1400
उस्मानाबाद क्विंटल 4 1500 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1000 1500 1200
मंचर क्विंटल 502 500 2510 1505
राहता क्विंटल 3 1000 1000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 98 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 1000 1500 1350
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 1000 1000 1000
02/02/2022
जळगाव क्विंटल 8 1000 1000 1000
मंचर क्विंटल 483 1000 2300 1625
मंचर- वणी क्विंटल 1 1750 1750 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1000 1600 1300
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 18 1000 2520 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 1000 1000 1000
01/02/2022
जळगाव क्विंटल 5 1500 1800 1600
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1600 2000 1800
मंचर- वणी क्विंटल 2 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1200 1800 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 19 1000 2000 1500
31/01/2022
जळगाव क्विंटल 3 1800 1800 1800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1000 1500 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 15 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 193 1200 3000 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750

 

Leave a Comment