Beet bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी बीट बाजार भाव

Beet bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी बीट बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बीट चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Beet rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : बीट
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 1000 2000 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 1200 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2800
11/02/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 1000 1500 1200
राहता क्विंटल 3 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1000 1600 1300
पुणे लोकल क्विंटल 9 1000 3000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
10/02/2022
मंचर क्विंटल 493 1000 2400 1550
राहता क्विंटल 3 1500 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 151 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 1000 1000 1000
09/02/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 1000 1500 1200
मंचर क्विंटल 444 600 2700 1625
मंचर- वणी क्विंटल 1 1250 1250 1250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 40 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 800 1000 900
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 16 1000 3110 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 1000 1000 1000
08/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1500 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 2 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 431 1000 2410 1925
राहता क्विंटल 3 1000 2000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 15 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 13 1000 2550 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 18 2000 3500 2800
07/02/2022
मंचर क्विंटल 322 560 2700 1630
मंचर- वणी क्विंटल 1 1350 1350 1350
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 15 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 42 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 15 1000 2550 1500
06/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1500 2000 1750
मंचर क्विंटल 530 725 2500 1450
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1400 1800 1600
पुणे लोकल क्विंटल 234 1500 3000 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1000 1000 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 1500 2000 1750
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1000 1000 1000
05/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 60 1500 1700 1650
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800

 

Leave a Comment