Bhendi bajar bhav : 13-ते-18 जून पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

Bhendi bajar bhav : 13-ते-18 जून पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/06/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3200 4000 3600
औरंगाबाद क्विंटल 30 2000 4000 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 13 1000 2000 1500
राहूरी क्विंटल 12 1000 5000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 12 3000 3500 3250
मंगळवेढा क्विंटल 17 500 3300 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 45 2085 3750 2915
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3400 4600 4000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 39 1700 2700 2200
सोलापूर लोकल क्विंटल 28 1000 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 13 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 193 1400 3500 2450
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 4500 4700 4600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 50 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 80 3000 3200 3150
कराड लोकल क्विंटल 6 2000 3000 3000
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2300
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
मुंबई नं. १ क्विंटल 1302 4000 4800 4400
19/06/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3200 3600 3400
पुणे-मांजरी क्विंटल 120 4000 5000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 25 2500 4000 3250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 1000 2000 1500
राहूरी क्विंटल 9 1100 4500 2800
खेड-चाकण क्विंटल 59 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 24 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 13 600 2500 2100
पलूस क्विंटल 2 1500 2000 1500
राहता क्विंटल 3 3000 4800 3900
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 28 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 2530 3000 2870
पुणे लोकल क्विंटल 480 1200 4000 2600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 1500 2500 1875
मंचर लोकल क्विंटल 16 1500 4500 3000
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 20 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
18/06/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3500 4000 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 106 4000 5000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 24 2000 3500 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 13 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 59 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 2200 2100
सातारा क्विंटल 17 3000 3500 3250
मंगळवेढा क्विंटल 9 500 2700 2200
राहता क्विंटल 3 3000 4500 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 56 1875 3950 3330
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 23 2200 2800 2400
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 2050 2500 2350
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 500 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 9 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 4000 4800 4400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 36 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2000 2200 2150
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 13 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 8 3000 3500 3400
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1301 4000 5000 4500
17/06/2022
अकलुज क्विंटल 10 2000 3000 2700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3600 4200 3900
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1500 3000 2250
पुणे-मांजरी क्विंटल 102 4000 5000 4500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 12 1000 2000 1500
पाटन क्विंटल 7 2000 2500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 64 3500 4500 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1500 2200 1850
मंगळवेढा क्विंटल 13 600 2300 2000
राहता क्विंटल 10 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 51 1750 3540 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4800 4400
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 202 1500 2500 2000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 2115 2500 2410
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 242 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3500 4500 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 3000 3500 3250
मंचर लोकल क्विंटल 10 1000 4300 2650
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1000 3000 2800
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2200 1800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1062 4000 5000 4500
16/06/2022
अकलुज क्विंटल 15 1800 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 114 4000 5500 4750
औरंगाबाद क्विंटल 22 3500 4200 3850
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 8 1000 2000 1500
राहूरी क्विंटल 12 1000 5000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 46 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 18 3000 3500 3250
मंगळवेढा क्विंटल 10 600 2400 2000
राहता क्विंटल 3 3000 5000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 54 1665 3750 2915
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3500 3000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 29 1400 1800 1600
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 2515 3000 2835
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 500 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 325 1000 3500 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 3500 4500 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 52 2500 3500 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 110 2000 2500 2350
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3000 4100 3600
मंचर लोकल क्विंटल 11 1500 4000 2750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 2000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2800 3000 2900
मुंबई नं. १ क्विंटल 1081 4000 6000 5000
15/06/2022
अकलुज क्विंटल 7 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 5000 4000
पुणे-मांजरी क्विंटल 96 3500 5500 4500
औरंगाबाद क्विंटल 23 1300 3200 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 12 1000 2000 1500
राहूरी क्विंटल 10 1000 3000 2000
पाटन क्विंटल 6 2000 2500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 84 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 14 2500 3500 3000
मंगळवेढा क्विंटल 16 600 3400 2300
राहता क्विंटल 6 3500 5000 4200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 51 1670 4165 2915
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3500 3000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 30 1600 2800 2400
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 2595 3000 2718
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 500 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 9 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 172 1500 3500 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 3500 4500 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2500 3000 2875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3600 4500 4200
मंचर लोकल क्विंटल 7 1000 4000 2500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 6 2500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2500 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 12 3500 4500 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
पनवेल नं. १ क्विंटल 26 2800 3200 3000
मुंबई नं. १ क्विंटल 910 4000 6000 5000
14/06/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 3500 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 96 3000 5500 4250
औरंगाबाद क्विंटल 22 1500 3000 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 1000 2000 1500
पाटन क्विंटल 7 2000 2500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 48 5000 6000 5500
सातारा क्विंटल 15 2000 3000 2500
पलूस क्विंटल 7 1500 2000 1800
राहता क्विंटल 4 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 55 1660 3950 3330
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3400 3200
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 31 1500 2500 2000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 2015 2500 2210
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 1000 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 11 1500 2800 2200
पुणे लोकल क्विंटल 224 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3500 4500 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 2000 3500 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 1424 3400 4400 3900
मंचर लोकल क्विंटल 8 1500 3500 2500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 2000 3500 2800
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 10 2500 3200 3000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 3200 3600 3400
13/06/2022
अकलुज क्विंटल 18 2500 3300 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3200 3600 3400
पुणे-मांजरी क्विंटल 77 4000 5000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 16 1200 2500 1850
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 13 1000 2000 1500
राहूरी क्विंटल 8 1000 3600 2300
पाटन क्विंटल 4 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 12 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 12 600 3400 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 49 1665 4165 2915
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3600 3400
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 23 1500 2500 2000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3800
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 500 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 25 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 203 1200 4000 2600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 43 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 70 2500 3000 2875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2000 4500 3200
मंचर लोकल क्विंटल 5 1500 3300 2400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1000 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1500
पारशिवनी लोकल क्विंटल 7 1600 2200 1800
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2200 1900
मुंबई नं. १ क्विंटल 1528 3500 4000 3800