Bhendi bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

Bhendi bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/03/2022
पाटन क्विंटल 6 2000 3500 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 7 2000 3000 2550
राहता क्विंटल 6 3000 3200 3100
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2400 2000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 68 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3500 4000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 128 1500 3000 2250
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
20/03/2022
अकलुज क्विंटल 11 3200 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 82 2000 4000 3000
राहूरी क्विंटल 13 1000 4000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 9 2000 3000 2550
सातारा क्विंटल 27 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 3 1400 4000 3700
राहता क्विंटल 10 2000 4000 3000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 46 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 2575 3000 2815
पुणे लोकल क्विंटल 543 2000 3500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 57 2500 3000 2750
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 19 1100 1100 1100
19/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2000 2800 2400
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2500 4000 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 79 2000 5000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 48 1600 2000 1800
राहूरी क्विंटल 9 1500 4500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 102 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 23 2000 4000 3000
मंगळवेढा क्विंटल 4 1500 4400 3900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 60 1500 3350 2925
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 177 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 2775 3500 3215
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 1000 6000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 35 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3800 4000 3900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 131 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2500 3000 2875
कराड लोकल क्विंटल 6 2500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 13 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
18/03/2022
अकलुज क्विंटल 8 2500 3800 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 4000 3500
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2500 4200 3350
पुणे-मांजरी क्विंटल 51 2000 4000 3000
पाटन क्विंटल 7 2000 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 40 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 2000 3000 2550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 2000 4000 3000
मंगळवेढा क्विंटल 2 3500 4100 3500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 99 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 413 1500 3500 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 4200 4200 4200
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 20 2000 2500 2350
17/03/2022
अकलुज क्विंटल 15 3500 4000 3800
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2200 4000 3100
पुणे-मांजरी क्विंटल 67 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 34 1600 2000 1800
राहूरी क्विंटल 14 1500 4500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 108 2000 3000 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 3000 2550
सातारा क्विंटल 18 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 4 1500 3100 2500
राहता क्विंटल 8 2000 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 65 1660 4160 3330
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2800 2600
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 63 1800 2800 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 3265 4000 3615
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 1000 4250 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 17 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 353 1500 3500 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 41 2500 3000 2750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 21 3000 4500 4000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 2000 2500 2300
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
मुंबई नं. १ क्विंटल 70 4000 4500 4300
16/03/2022
अकलुज क्विंटल 15 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 64 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 34 2000 2800 2400
राहूरी क्विंटल 3 1500 4500 3000
पाटन क्विंटल 3 3500 4500 4000
खेड-चाकण क्विंटल 178 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 2000 4500 3000
सातारा क्विंटल 18 3500 4500 4000
मंगळवेढा क्विंटल 4 1200 4900 3700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 83 1660 3830 2910
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2800 2600
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 29 2500 3500 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 3550 4000 3790
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 2000 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 188 1500 4000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 3000 2875
मंचर लोकल क्विंटल 3 1400 3300 2350
कराड लोकल क्विंटल 6 2000 3000 3000
वाई लोकल क्विंटल 8 4000 5000 4500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1265 3000 4000 3500
15/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 70 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 39 2000 2500 2250
पाटन क्विंटल 3 3500 4500 4000
खेड-चाकण क्विंटल 109 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 16 3500 4500 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 85 1660 3830 2910
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 1000 4000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 40 2000 3000 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 3040 3500 3350
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 1000 4500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 317 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2800 3500 3150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 72 1800 2500 2150
नागपूर लोकल क्विंटल 40 3000 3200 3150
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2700 2700 2700
मंचर लोकल क्विंटल 3 1300 3000 2150
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 3000 4500 4000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 18 3000 3500 3200
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 1800 2000 1900
मुंबई नं. १ क्विंटल 1253 3000 4000 3500
14/03/2022
अकलुज क्विंटल 15 3000 4000 3800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 63 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 34 2000 3500 2750
राहूरी क्विंटल 5 1000 4000 2500
पाटन क्विंटल 3 4000 4500 4250
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 3000 4000 3500
सातारा क्विंटल 17 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 5 1500 5400 4200
राहता क्विंटल 10 2000 3500 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 83 1660 4000 3125
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2800 2600
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 61 2000 2500 2200
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 2000 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 35 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 323 1500 3500 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 101 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 30 2500 2700 2650
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3800 3800 3800
मंचर लोकल क्विंटल 3 1300 3000 2510
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 3000 5000 4800
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 28 2000 2200 2100
मुंबई नं. १ क्विंटल 1316 3000 4000 3500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 45 7000 8000 7500

Leave a Comment