Bhendi bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

Bhendi bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
अकलुज क्विंटल 8 4000 5500 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4500 5500 5000
औरंगाबाद क्विंटल 13 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 8 1600 4100 3300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 47 3750 7080 6250
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 5 1000 3500 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 2055 2500 2295
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 2000 4500 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 5000 6500 5750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 4000 6000 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3500 4000 3875
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1500 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 9 5000 6000 6000
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 2000 2400 2200
पारशिवनी लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2300
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
22/07/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 5000 5500 5250
पुणे-मांजरी क्विंटल 87 5000 9000 7000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 37 1000 6500 5500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 16 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 22 7000 8000 7500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 2000 3000 2550
मंगळवेढा क्विंटल 9 1000 3100 2600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 44 4165 7500 6665
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 7500 7300
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 83 6000 7500 7000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 2045 2500 2225
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 600 4000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 8 3000 6000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 371 2000 6000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 6500 6500 6500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 36 4000 6000 5000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 14 2000 7350 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 6999 6000 7500 6800
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पारशिवनी लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2300
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 6000 6500 6250
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 47 4000 5000 4500
21/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 77 3000 8000 5000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 41 1000 6500 6000
औरंगाबाद क्विंटल 16 3500 5000 4250
खेड-चाकण क्विंटल 38 7000 8000 7500
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 51 300 650 500
सातारा क्विंटल 17 4000 6000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 10 900 3100 2300
राहता क्विंटल 7 4000 7000 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 17 4000 6500 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 7500 7250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 2045 2500 2265
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 2000 3500 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 7 3000 5000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 298 1500 6000 3750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 5000 7000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 36 3500 5000 4250
नागपूर लोकल क्विंटल 70 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 855 6000 7500 6800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 6 3500 4000 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 12 5500 6500 6000
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 5500 6000 5850
20/07/2022
अकलुज क्विंटल 12 3000 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4000 5000 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 88 4000 8500 6250
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 36 500 7800 7000
औरंगाबाद क्विंटल 40 4000 4800 4400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 35 5000 6000 5500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 2000 3000 2550
घोटी क्विंटल 9 1800 2000 1900
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 52 400 700 550
सातारा क्विंटल 7 4000 6000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 15 1100 3400 2300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 42 4165 7500 6250
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 7 700 4200 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 7500 7250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 29 3500 4500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 3355 4000 3815
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 1000 3500 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2000 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 211 3000 6000 4500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 9 3000 7200 5100
मंचर लोकल क्विंटल 9 1200 7200 4200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2500 3500 2800
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2500 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 8 5000 6000 5500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3500 4000 3800
मुंबई नं. १ क्विंटल 922 6000 9000 7500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 70 4000 5000 4500
19/07/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 5000 5500 5250
पुणे-मांजरी क्विंटल 81 4000 7000 5500
औरंगाबाद क्विंटल 29 4000 4500 4250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 53 5000 7000 6000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 57 500 700 600
सातारा क्विंटल 15 4000 6000 5000
पलूस क्विंटल 3 1800 2000 1900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 45 1330 7910 6250
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 10 500 3000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 7500 7250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 35 3000 4000 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 2115 2500 2425
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 1000 3500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 3500 3500 3500
पुणे लोकल क्विंटल 334 2000 6000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 6200 6200 6200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 41 4500 5000 4750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 9 2000 6000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2500 2700 2650
मंचर लोकल क्विंटल 7 2500 6510 4505
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 3000 6000 4900
कराड लोकल क्विंटल 15 3000 4000 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 18 4500 5000 4800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1159 6000 9000 7500
18/07/2022
अकलुज क्विंटल 18 3000 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3500 4500 4000
पुणे-मांजरी क्विंटल 103 4000 8000 6000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 61 200 6600 6000
औरंगाबाद क्विंटल 17 3000 5000 4000
पाटन क्विंटल 4 2500 3000 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 3000 2500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 237 1500 7000 6000
सातारा क्विंटल 5 3500 5500 4500
मंगळवेढा क्विंटल 11 1200 3700 2900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 35 2250 7500 2915
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 10 700 3000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6500 7000 6750
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 39 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 22 2500 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 193 2000 6000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 4000 5000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 6 2000 6810 5000
मंचर लोकल क्विंटल 8 1000 6610 3805
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 1600 2000 1800
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 4000 4500 4250
मुंबई नं. १ क्विंटल 1303 6000 8500 7300
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 4000 5000 4500
17/07/2022
अकलुज क्विंटल 10 2500 3500 3200
अहमदनगर क्विंटल 47 2000 6800 4400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3500 4500 4000
पुणे-मांजरी क्विंटल 79 4000 8000 6000
औरंगाबाद क्विंटल 16 2500 5500 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 800 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 42 6000 7000 6500
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 55 300 700 500
मंगळवेढा क्विंटल 7 1300 3900 3200
राहता क्विंटल 4 3000 5500 4200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 41 2500 7080 5410
पुणे लोकल क्विंटल 298 2000 6000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 5000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 40 4500 5000 4750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 6 2000 7510 5500
मंचर लोकल क्विंटल 15 1510 7000 4255
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 1000 3000 1900
कराड लोकल क्विंटल 12 3500 4000 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 8 4500 5500 5000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
16/07/2022
अकलुज क्विंटल 11 2500 3500 3200
अहमदनगर क्विंटल 49 2000 4500 3250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2800 3200 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 100 3000 7000 5000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 37 700 7000 6000
औरंगाबाद क्विंटल 14 2500 3500 3000
राहूरी क्विंटल 7 1000 6000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 47 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 48 3500 6000 5000
सातारा क्विंटल 16 3500 4500 4000
मंगळवेढा क्विंटल 7 1100 3600 2600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 38 1660 5205 4580
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 68 2500 3500 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 2035 2500 2345
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 1000 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 5 3500 3500 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 6 2000 5700 3600
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2000 2500 2375
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3000 5100 4000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 27 1000 2800 2400
कराड लोकल क्विंटल 12 2500 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 6 4000 5000 4500
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2100
मुंबई नं. १ क्विंटल 823 5500 7500 6500