Bhendi bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

Bhendi bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 1600 2000 1800
औरंगाबाद क्विंटल 52 500 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 5 2000 2500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 17 800 2600 1600
राहता क्विंटल 5 1000 2000 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 500 1600 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 28 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 131 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 66 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 130 1000 1200 1150
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1666 2600 3200 2900
08/05/2022
अकलुज क्विंटल 15 1500 2500 2000
अहमदनगर क्विंटल 91 1000 2500 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 1800 2200 2000
औरंगाबाद क्विंटल 34 600 1000 800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 700 1000 800
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 3000 2550
सातारा क्विंटल 26 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 6 500 2900 2000
राहता क्विंटल 10 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 70 1670 3335 2505
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1025 1500 1265
पुणे लोकल क्विंटल 404 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 74 1000 1500 1250
मंचर लोकल क्विंटल 26 725 2500 1450
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1800
07/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 1600 2200 1900
पुणे-मांजरी क्विंटल 113 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 39 600 1000 800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 1000 1500 1200
राहूरी क्विंटल 14 500 2500 1500
खेड-चाकण क्विंटल 84 1000 3000 2000
सातारा क्विंटल 32 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 7 700 2800 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 61 500 2080 1660
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1800 1600
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1120 1500 1330
सोलापूर लोकल क्विंटल 45 1000 2750 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 14 1000 1500 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 47 1800 2500 2150
नागपूर लोकल क्विंटल 90 1000 1500 1325
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 1400 1600 1500
मुंबई नं. १ क्विंटल 1509 2500 3500 3000
06/05/2022
अकलुज क्विंटल 15 2000 3000 2700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 1600 2000 1850
पुणे-मांजरी क्विंटल 92 2000 5000 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 16 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 76 1000 3000 2000
मंगळवेढा क्विंटल 11 400 1700 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 58 500 2000 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1800 1500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 68 1500 2500 2000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1125 1500 1375
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 500 2000 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 393 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 58 2000 2500 2250
मंचर लोकल क्विंटल 10 1000 2500 1750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 31 1000 3000 2800
भुसावळ लोकल क्विंटल 44 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
कामठी लोकल क्विंटल 9 1000 2000 1800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1318 2500 3500 3000
05/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 109 2000 3200 2600
औरंगाबाद क्विंटल 64 600 800 700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 2 800 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 77 1000 2500 1550
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 3000 2550
सातारा क्विंटल 45 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 7 500 2000 1400
राहता क्विंटल 10 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 65 750 1910 1160
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1600 1300
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1690 2000 1965
पुणे लोकल क्विंटल 330 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1800 2500 2150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 116 1500 3000 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 130 1000 1200 1150
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1100 2300 1700
मंचर लोकल क्विंटल 11 1000 2700 1600
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 17 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1500 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 32 1200 1500 1300
मुंबई नं. १ क्विंटल 1396 2000 2600 2300
04/05/2022
अकलुज क्विंटल 17 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2000 2400 2200
पुणे-मांजरी क्विंटल 120 2000 3200 2600
औरंगाबाद क्विंटल 55 600 800 700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 1000 2000 1500
राहूरी क्विंटल 12 500 2100 1300
पाटन क्विंटल 7 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 92 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 2000 3000 2550
सातारा क्विंटल 38 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 13 500 2200 1200
राहता क्विंटल 4 1500 2000 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 66 750 1850 1250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 84 1200 1600 1400
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 2035 2500 2245
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 500 2000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 16 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 497 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2000 2800 2400
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1000 1200 1150
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1000 2500 2000
मंचर लोकल क्विंटल 14 1000 2500 1700
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1600 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 12 1300 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 22 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 8 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1432 2000 2600 2300
03/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 3 2800 3200 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 90 2000 3500 2750
औरंगाबाद क्विंटल 36 800 1000 900
खेड-चाकण क्विंटल 130 1000 2000 1500
मंचर- वणी क्विंटल 1 900 900 900
नवापूर क्विंटल 5 1000 1500 1300
राहता क्विंटल 9 1500 2100 1800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 54 625 2100 1850
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 36 1200 1600 1400
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 3025 3600 3385
पुणे लोकल क्विंटल 325 1000 3000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 38 2000 3000 2500
मंचर लोकल क्विंटल 10 1000 2800 1550
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2000 2200 2100
मुंबई नं. १ क्विंटल 888 2000 2200 2100
02/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 1800 2200 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 130 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 70 800 1000 900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 1200 2000 1500
पाटन क्विंटल 4 1400 1800 1600
श्रीरामपूर क्विंटल 4 1000 2000 1500
सातारा क्विंटल 53 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 15 700 3500 2000
राहता क्विंटल 5 1000 1200 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 75 1500 2500 2175
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1500 1250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 29 1200 1600 1400
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
सोलापूर लोकल क्विंटल 36 1000 2500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 30 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 651 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1800 2500 2150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 111 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 25 500 1600 1000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1500 2100 1800
मंचर लोकल क्विंटल 11 1000 2500 1750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 33 1000 3000 2000
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 4500 4500
पेन लोकल क्विंटल 90 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 1000 1000 1000
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2100
पनवेल नं. १ क्विंटल 42 2000 2200 2100
मुंबई नं. १ क्विंटल 1277 3000 3600 3300

 

Leave a Comment