Bhendi bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

Bhendi bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/03/2022
अकलुज क्विंटल 13 2000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 37 2000 2500 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 3000 2550
मंगळवेढा क्विंटल 4 1700 5000 3700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 71 1875 3750 2920
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2800 2400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 3075 3500 3385
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 1000 4000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1500 3000 2200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 101 1500 3000 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 3000 2875
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
11/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 87 1000 3500 2250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3500 4000 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 66 3000 5000 4000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 1200 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 69 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 2000 4000 3000
मंगळवेढा क्विंटल 3 1100 5000 4600
राहता क्विंटल 8 2000 3500 2500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 2 3000 3000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2800 2400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 2525 3000 2875
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 2000 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 22 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 327 1800 3500 2650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 42 2500 3000 2750
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1572 3000 3400 3200
10/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2000 5000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 69 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 31 2000 2600 2300
राहूरी क्विंटल 8 1500 4500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 73 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 2500 4000 3500
सातारा क्विंटल 22 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 3 900 5100 3500
राहता क्विंटल 6 2500 3800 3100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 94 1580 3080 2160
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 2410 3000 2790
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1500 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 32 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 358 1500 4000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 89 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 40 2500 3000 2875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 24 2000 4000 2800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 16 3000 3500 3300
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 28 2000 2400 2200
मुंबई नं. १ क्विंटल 1167 3000 3400 3200
09/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2500 3000 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 70 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 40 1500 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1500 2500 2000
राहूरी क्विंटल 6 1200 4000 2800
खेड-चाकण क्विंटल 83 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 9 2000 3000 2550
सातारा क्विंटल 15 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 3 3700 5000 4100
राहता क्विंटल 6 2000 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 87 1500 3000 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 86 2500 3500 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 3275 4000 3595
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 1000 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 18 1200 2200 1600
पुणे लोकल क्विंटल 327 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 40 3000 3500 3350
मंचर लोकल क्विंटल 5 1000 3200 2100
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 20 2000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 2500 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 8 3500 5000 4250
रामटेक लोकल क्विंटल 4 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 2100 2300 2200
मुंबई नं. १ क्विंटल 571 3500 4400 4000
08/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2600 3200 2900
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1800 4000 2900
पुणे-मांजरी क्विंटल 66 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 25 2000 2600 2300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 128 3000 4000 3500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 3000 4000 3500
सातारा क्विंटल 21 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 6 2000 3100 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 65 1500 3500 3000
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 6 1500 3500 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2600 2200
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 68 3500 4500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 3110 3500 3370
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 2000 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1500 2200 1800
पुणे लोकल क्विंटल 311 1000 4000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 64 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 35 1000 3000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 30 3000 4000 3750
चांदवड लोकल क्विंटल 3 5000 5000 5000
मंचर लोकल क्विंटल 3 1500 4000 2750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2600 5500 4500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 28 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 12 2000 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 18 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 28 2000 2400 2200
मुंबई नं. १ क्विंटल 1088 3000 4000 3500
07/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2800 3200 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 67 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 24 1200 2600 2400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 1500 2500 2000
राहूरी क्विंटल 4 2000 3800 2900
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 10 3500 4500 4000
मंगळवेढा क्विंटल 5 1500 5300 3100
राहता क्विंटल 6 2000 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 59 1660 4160 3540
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 2 3500 3500 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 68 2500 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 2000 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 11 1500 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 291 1200 4000 2600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 97 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 40 3000 3500 3350
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3500 4000 3700
मंचर लोकल क्विंटल 2 2000 3500 2750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 8 3000 4000 3800
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3500 3500
वाई लोकल क्विंटल 6 3000 5500 4500
मुंबई नं. १ क्विंटल 1433 3000 4000 3500
06/03/2022
अकलुज क्विंटल 9 3000 4000 3500
अहमदनगर क्विंटल 42 1500 3500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 4000 3500
उस्मानाबाद क्विंटल 7 2500 6000 4250
पुणे-मांजरी क्विंटल 59 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 37 1000 2800 1900
खेड-चाकण क्विंटल 284 2000 2500 2200
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 14 2500 3500 3000
सातारा क्विंटल 25 3000 4500 3700
मंगळवेढा क्विंटल 3 1900 4800 4100
राहता क्विंटल 6 1000 3000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 26 3500 4500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 3575 3800 3785
पुणे लोकल क्विंटल 394 1000 4000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 3000 3400 3200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 66 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 38 1000 2300 1500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3500 4000 3800
मंचर लोकल क्विंटल 5 1800 4000 2900
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 14 3500 4000 3800
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 21 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
05/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 4000 3500
उस्मानाबाद क्विंटल 4 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 66 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 34 1500 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 68 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 3000 2550
सातारा क्विंटल 12 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 3 2000 5600 3600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 81 3000 4160 3540
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 67 3500 4500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 2775 3500 3215
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 1500 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 51 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 40 3000 3500 3350
कराड लोकल क्विंटल 15 3000 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 4000 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 8 4000 6000 5000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 32 2000 2500 2250
मुंबई नं. १ क्विंटल 1358 3000 4000 3500

 

Leave a Comment