Bhendi bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

Bhendi bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/03/2022
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1500 2200 1850
मंगळवेढा क्विंटल 4 800 3800 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 80 2925 3500 3000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 45 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 8 3015 3600 3335
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1000 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 27 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 109 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 30 3000 3500 3350
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 14 3000 3500 3300
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2000 2400 2200
25/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 3600 3300
पुणे-मांजरी क्विंटल 70 2000 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 68 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 11 2000 3000 2550
मंगळवेढा क्विंटल 6 800 3400 2700
राहता क्विंटल 6 2000 2500 2250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 66 1750 2920 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 68 2000 3000 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 3535 4000 3775
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 500 3500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 28 1200 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 331 1500 3500 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3500 3800 3650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 59 2500 3000 2750
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2500 3000 2700
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 14 3000 3500 3300
भुसावळ लोकल क्विंटल 20 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
मुंबई नं. १ क्विंटल 1425 3000 4000 3500
24/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 72 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 31 1200 2000 1600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1000 2000 1500
राहूरी क्विंटल 15 1000 4000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 106 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 2300 4000 3000
सातारा क्विंटल 28 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 6 1000 4100 3700
राहता क्विंटल 10 2000 3500 2750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 60 1660 2915 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 68 1200 1700 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 8 3015 3600 3335
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 2000 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 30 1000 2000 1600
पुणे लोकल क्विंटल 297 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 57 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 40 2500 3000 2875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1500 2800 2400
मंचर लोकल क्विंटल 3 1100 3000 2050
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 21 2000 3000 2450
कराड लोकल क्विंटल 12 2500 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 13 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
मुंबई नं. १ क्विंटल 938 3200 3600 3400
23/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 3400 3200
उस्मानाबाद क्विंटल 4 1600 4000 2800
पुणे-मांजरी क्विंटल 79 4000 5000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 52 1000 1600 1300
राहूरी क्विंटल 17 1100 4100 2600
खेड-चाकण क्विंटल 76 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 9 2000 3000 2550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 6 4000 6000 5000
सातारा क्विंटल 25 2000 3500 2750
मंगळवेढा क्विंटल 5 1600 3400 3000
राहता क्विंटल 6 2000 2500 2250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 66 1665 3200 2750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 83 2000 3000 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 3535 4000 3825
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 1000 3500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 22 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 325 1500 3000 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 40 2500 3000 2875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1500 3000 2200
मंचर लोकल क्विंटल 8 1000 3000 2000
कराड लोकल क्विंटल 15 3000 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 21 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 2000 2200 2100
मुंबई नं. १ क्विंटल 1432 3000 4000 3500
22/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2000 2800 2400
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1600 4500 3050
पुणे-मांजरी क्विंटल 83 4000 5000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 48 1000 1600 1300
खेड-चाकण क्विंटल 74 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 32 2000 3500 2750
राहता क्विंटल 16 1000 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 66 1670 3170 2670
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 53 1000 2000 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 3535 4000 3815
जळगाव लोकल क्विंटल 35 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 495 2000 3500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3800 3400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 94 1200 2000 1600
मंचर लोकल क्विंटल 5 1000 3000 2000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 21 2500 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 27 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 8 3500 4500 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 8 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 2000 2500 2250
मुंबई नं. १ क्विंटल 1221 3000 4000 3500
21/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 71 1500 3500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2000 2800 2400
पुणे-मांजरी क्विंटल 81 3000 4500 3750
औरंगाबाद क्विंटल 46 1000 1800 1400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1500 2500 2000
राहूरी क्विंटल 6 1000 4000 2500
पाटन क्विंटल 6 2000 3500 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 7 2000 3000 2550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 7 1500 5000 3500
सातारा क्विंटल 22 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 7 1000 4700 2900
राहता क्विंटल 6 3000 3200 3100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 60 1500 3350 2925
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2400 2000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 68 1500 2500 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 1000 4000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 65 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 411 1500 3500 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3500 4000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 128 1500 3000 2250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 68 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 2000 2200 2150
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3300
मंचर लोकल क्विंटल 7 1000 2500 1485
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
मुंबई नं. १ क्विंटल 1556 3000 4000 3500
20/03/2022
अकलुज क्विंटल 11 3200 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2000 2800 2400
उस्मानाबाद क्विंटल 5 1500 4000 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 82 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 31 1500 2000 1750
राहूरी क्विंटल 13 1000 4000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 106 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 9 2000 3000 2550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 1000 3200 2000
सातारा क्विंटल 27 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 3 1400 4000 3700
राहता क्विंटल 10 2000 4000 3000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 46 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 2575 3000 2815
पुणे लोकल क्विंटल 543 2000 3500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 57 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 42 1000 3000 2000
चांदवड लोकल नग 3 3800 4000 3900
मंचर लोकल क्विंटल 8 1500 3000 2250
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 16 3000 3500 3300
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
पेन लोकल क्विंटल 138 5000 5200 5000
भुसावळ लोकल क्विंटल 19 1100 1100 1100
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
19/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2000 2800 2400
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2500 4000 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 79 2000 5000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 48 1600 2000 1800
राहूरी क्विंटल 9 1500 4500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 102 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 23 2000 4000 3000
मंगळवेढा क्विंटल 4 1500 4400 3900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 60 1500 3350 2925
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 177 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 2775 3500 3215
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 1000 6000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 35 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3800 4000 3900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 131 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2500 3000 2875
कराड लोकल क्विंटल 6 2500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 13 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
मुंबई नं. १ क्विंटल 2286 3000 4000 3500

 

Leave a Comment