Bhendi bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

Bhendi bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
अकलुज क्विंटल 14 1500 2500 2200
औरंगाबाद क्विंटल 23 1000 2000 1500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 22 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1500 2000 1750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 69 1040 3125 2705
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 1145 1500 1365
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 700 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1800 3000 2400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 70 2000 2500 2250
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2400 2800 2600
कराड लोकल क्विंटल 6 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2250
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2200 1900
27/05/2022
अकलुज क्विंटल 15 2500 3200 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 2000 3000 2500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 23 1000 2000 1500
पाटन क्विंटल 4 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 74 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 2000 2200 2100
मंगळवेढा क्विंटल 10 800 2900 2000
राहता क्विंटल 3 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 58 835 2500 2080
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 875 1000 965
सोलापूर लोकल क्विंटल 19 500 3200 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 11 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 257 1200 3000 2100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 47 2500 3000 2750
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1500 3000 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1007 3200 4000 3700
26/05/2022
अकलुज क्विंटल 15 2000 3000 2700
औरंगाबाद क्विंटल 31 1500 2200 1850
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 22 1000 1500 1200
राहूरी क्विंटल 20 800 3500 2200
खेड-चाकण क्विंटल 73 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 25 2000 2500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 12 500 2900 2000
राहता क्विंटल 11 2000 3200 2600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 56 830 2910 2290
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 45 1500 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 795 1000 935
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 1000 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 5 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 325 1500 3000 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 68 2000 3000 2500
मंचर लोकल क्विंटल 12 1000 3100 2050
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 1000 1500 1350
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2800 2800
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1800 1500
मुंबई नं. १ क्विंटल 1314 3200 4000 3600
25/05/2022
अकलुज क्विंटल 12 1500 2800 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2200 2800 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 97 2500 4000 3250
औरंगाबाद क्विंटल 55 600 1200 900
राहूरी क्विंटल 12 600 3000 1800
पाटन क्विंटल 4 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 64 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1500 2200 1850
सातारा क्विंटल 20 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 16 400 3100 2100
राहता क्विंटल 7 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 58 1040 2900 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2800 2600
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 34 1200 1800 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 810 1200 1030
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 1000 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 174 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2500 3500 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 1500 3500 2500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2300
मंचर लोकल क्विंटल 9 1000 2700 1850
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 35 1800 2500 2000
कराड लोकल क्विंटल 12 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1000 1400 1200
मुंबई नं. १ क्विंटल 1303 2600 3800 3200
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 45 2000 3000 2500
24/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 2500 3500 3000
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1800 3000 2400
पुणे-मांजरी क्विंटल 114 2500 4000 3250
औरंगाबाद क्विंटल 40 700 1300 1000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 74 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 22 1500 2000 1750
पलूस क्विंटल 6 2000 2200 2100
राहता क्विंटल 8 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 23 1040 2705 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2800 2600
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 94 1500 2200 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 810 1000 930
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 700 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 8 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 287 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1500 3000 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 2000 3000 2500
मंचर लोकल क्विंटल 11 1500 3000 2250
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1400 2500 1800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 1200 2000 1500
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 14 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 26 2000 2400 2200
मुंबई नं. १ क्विंटल 1465 2600 3800 3200
23/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 2400 3600 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 75 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 42 1000 1400 1200
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 16 1500 2000 1750
मंगळवेढा क्विंटल 11 600 3800 3000
राहता क्विंटल 4 2000 3500 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 47 1500 2500 2200
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 41 1000 1400 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 500 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 30 1500 2200 1800
पुणे लोकल क्विंटल 112 1000 3500 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 2200 2100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2200 3000 2600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 1500 2500 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 24 1000 2500 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 80 1500 1700 1650
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1500 3100 2500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 24 1400 2300 1800
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3500
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2000 2500 2250
मुंबई नं. १ क्विंटल 1372 2600 3400 3000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 48 2000 3000 2500
22/05/2022
अकलुज क्विंटल 12 2000 2700 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 1200 2000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 36 1000 1500 1250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 1000 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 83 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 1065 2000 4000 3000
सातारा क्विंटल 25 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 4 1000 3000 1700
राहता क्विंटल 4 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 51 1500 2500 2180
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 33 1100 1500 1300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 955 1200 1075
पुणे लोकल क्विंटल 404 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1800 2000 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 26 1000 2650 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1000 1200 1150
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2500 3000 2700
मंचर लोकल क्विंटल 23 1500 4100 2800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1200
कराड लोकल क्विंटल 6 2500 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 17 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 1800 1650
रामटेक लोकल क्विंटल 10 600 800 700
21/05/2022
अकलुज क्विंटल 14 2000 2700 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 1200 1800 1500
औरंगाबाद क्विंटल 45 1000 1600 1300
खेड-चाकण क्विंटल 82 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 2500 2250
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 10 1000 3400 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 47 1500 2500 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2800
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 27 1200 1600 1400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 950 1200 1080
सोलापूर लोकल क्विंटल 22 400 3000 2250
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1000 1500 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2000 2800 2400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 65 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 110 2500 3000 2875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2000 2600 2400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 42 1400 2500 2100
कराड लोकल क्विंटल 9 1800 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 14 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 3 600 1400 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2000 2500 2250
मुंबई नं. १ क्विंटल 1110 2600 3200 2900