Bhendi bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

Bhendi bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 56 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2200 2600 2400
औरंगाबाद क्विंटल 67 800 1200 1000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 7 600 3000 2300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 58 1580 2705 2160
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 1670 2000 1840
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 800 2500 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1600 2500 2050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1500 2800 2150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 60 1000 2500 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 60 3000 3500 3350
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1800
29/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2800 3200 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 102 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 92 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 2500 2250
पलूस क्विंटल 4 2000 2500 2200
राहता क्विंटल 6 1500 2000 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 42 1500 2500 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 40 1200 1800 1600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1880 2200 2060
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 500 2500 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 16 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 370 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1700 2000 1850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2000 2800 2400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 38 2000 3000 2500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 2000 3000 2800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 24 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2100
मुंबई नं. १ क्विंटल 2226 2800 3400 3100
28/04/2022
अकलुज क्विंटल 17 2500 3000 2800
पुणे-मांजरी क्विंटल 112 2000 3500 2750
औरंगाबाद क्विंटल 54 800 1500 1150
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 8 700 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 96 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 4 2000 2500 2250
सातारा क्विंटल 40 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 7 700 3800 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 51 1430 3080 2580
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 67 1200 1600 1400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 1910 2200 2080
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 1000 2500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 340 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1800 2500 2150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 40 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 70 1000 1850 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 80 1500 2500 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 2047 2600 3200 2900
मंचर लोकल क्विंटल 12 925 2500 1700
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2000 3500 3000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 6 2500 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 12 3500 4500 4500
भुसावळ लोकल क्विंटल 21 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2100
पनवेल नं. १ क्विंटल 32 2000 2200 2100
27/04/2022
अकलुज क्विंटल 16 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 1200 2000 1600
पुणे-मांजरी क्विंटल 111 2000 3600 2800
औरंगाबाद क्विंटल 48 1000 1200 1100
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 79 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 22 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 13 800 2600 2200
राहता क्विंटल 7 2000 2500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 46 1500 3000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2500 1800
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 51 1200 1600 1400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 2000 2400 2150
सोलापूर लोकल क्विंटल 33 1000 2500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 214 1000 3500 2250
पुणे- खडकी लोकल नग 7 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 71 1000 1850 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 40 2000 2200 2150
राहूरी लोकल क्विंटल 12 500 2100 1300
मुंबई लोकल क्विंटल 976 2600 3200 2900
मंचर लोकल क्विंटल 10 625 2200 1350
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 4000 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 34 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2100
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 1500 1800 1700
26/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 1200 1800 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 100 2500 3500 3000
औरंगाबाद क्विंटल 67 1000 1200 1100
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 92 1000 3000 2000
सातारा क्विंटल 26 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 10 1800 2800 2300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 61 1500 3000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2500 1800
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 52 1400 1600 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 3085 3500 3255
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 400 2250 1200
पुणे लोकल क्विंटल 300 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 59 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 40 1500 2000 1875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1300 2900 2200
मंचर लोकल क्विंटल 11 1000 2500 1950
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 21 900 3000 2000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 16 2000 2500 2200
कराड लोकल नग 12 2500 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 26 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2400
मुंबई नं. १ क्विंटल 1131 2500 3200 2900
25/04/2022
अकलुज क्विंटल 17 2000 2700 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 1800 2200 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 96 2000 3500 2750
औरंगाबाद क्विंटल 69 600 1200 900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 6 800 1200 1000
राहूरी क्विंटल 17 500 2100 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 28 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 13 1500 3900 2500
राहता क्विंटल 5 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 60 1000 3000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2600 2800 2700
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 46 1300 1700 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 400 2000 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 32 800 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 301 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 62 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 1500 1700 1650
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1200 2500 2000
मंचर लोकल क्विंटल 8 1000 2400 1650
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 31 1800 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2100
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 1200 1400 1300
मुंबई नं. १ क्विंटल 43 2500 3500 3000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 1500 3000 2500
24/04/2022
अकलुज क्विंटल 14 2000 2800 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 1800 2400 2100
पुणे-मांजरी क्विंटल 101 2000 3500 2750
औरंगाबाद क्विंटल 63 700 1300 1000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 17 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 87 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 2000 3000 2550
मंगळवेढा क्विंटल 5 600 2200 1600
राहता क्विंटल 6 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 65 1040 2410 1580
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 68 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 2585 2800 2715
पुणे लोकल क्विंटल 560 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 93 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 60 1500 1700 1650
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2800 2800 2800
मंचर लोकल क्विंटल 16 1000 2510 1755
कराड लोकल क्विंटल 6 3500 4000 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 31 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2100
23/04/2022
अकलुज क्विंटल 14 2000 2800 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 1800 2200 2000
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 101 2500 3500 3000
औरंगाबाद क्विंटल 160 600 1000 800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 1000 2000 1500
राहूरी क्विंटल 19 500 2500 1500
खेड-चाकण क्विंटल 87 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 4 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 23 2000 2500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 9 500 3400 1800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 52 1000 2125 1575
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 35 1200 1700 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 3655 4000 3875
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 1000 2000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1000 1500 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 77 1000 3000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 90 1800 2200 2025
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2000 3000 2900
कराड लोकल क्विंटल 6 1800 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 14 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 45 1000 1200 1100
मुंबई नं. १ क्विंटल 903 2500 3500 3000

Leave a Comment