Bhendi bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

Bhendi bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !  

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 34 1500 5500 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 5500 6000 5750
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 2500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 14 1300 3800 2900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 46 3330 7910 6250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 45 5000 6000 5500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 3055 3500 3285
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 1000 4500 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 11 3000 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2500 6500 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 4000 5000 4500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 4600 6000 5400
कराड लोकल क्विंटल 12 3500 4500 4500
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 4000 3500
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 6500 7000 6850
29/07/2022
अकलुज क्विंटल 10 3000 4200 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4500 5000 4750
पुणे-मांजरी क्विंटल 104 5000 8000 6500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 48 500 6000 5000
खेड-चाकण क्विंटल 36 5000 6000 5500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 16 800 3300 2600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 42 4165 7915 6670
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6000 5700
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 72 5000 6000 5500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 3040 3500 3350
सोलापूर लोकल क्विंटल 22 1500 4000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 16 2500 4500 3500
पुणे लोकल क्विंटल 322 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 6000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 5000 6000 5500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 11 3000 7510 5000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 4000 6200 5500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 6 3500 5000 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 6 2000 3500 3000
मुंबई नं. १ क्विंटल 837 5000 7000 6000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 4000 5000 4500
28/07/2022
अकलुज क्विंटल 9 3000 4500 4000
पुणे-मांजरी क्विंटल 81 5000 8000 6500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 52 500 5800 5000
औरंगाबाद क्विंटल 25 5000 6000 5500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 19 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 39 5000 6000 5500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 2500 2250
सातारा क्विंटल 14 4000 6000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 10 1200 3500 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 43 4580 7500 7080
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 6500 6250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 18 5000 6000 5500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 3045 3500 3375
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 1000 3500 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 5 4500 4500 4500
पुणे लोकल क्विंटल 231 2000 6000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 5800 6000 5900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 52 3500 5000 4250
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3500 4000 3875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3800 6000 5200
मंचर लोकल क्विंटल 8 2000 6000 4000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 4000 4500 4250
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 15 2000 2400 2200
पारशिवनी लोकल क्विंटल 6 3000 3500 3200
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 4800 5200 5000
मुंबई नं. १ क्विंटल 841 6000 7500 6800
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 52 4000 5000 4500
27/07/2022
अकलुज क्विंटल 10 3000 4200 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4500 5000 4750
पुणे-मांजरी क्विंटल 76 5000 8000 6000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 31 500 6000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 19 4000 5500 4750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 23 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 3 3500 5500 4500
खेड-चाकण क्विंटल 43 5000 6000 5500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 63 200 600 400
सातारा क्विंटल 11 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 14 1200 4100 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 30 4580 8330 7080
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5700
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 29 5000 6000 5500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 3045 3500 3375
सोलापूर लोकल क्विंटल 19 1000 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 11 3000 4500 3500
पुणे लोकल क्विंटल 257 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 5500 6500 6000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 8 3000 7210 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 120 3500 4000 3875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3700 7000 5300
मंचर लोकल क्विंटल 8 2000 6250 4125
कराड लोकल क्विंटल 6 3500 4500 4500
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 4000 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 15 5000 6500 5750
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
पारशिवनी लोकल क्विंटल 6 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
मुंबई नं. १ क्विंटल 650 5500 7500 6500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 49 4000 5000 4500
26/07/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 5000 7000 6000
पुणे-मांजरी क्विंटल 89 5000 7500 6000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 34 1000 6200 5500
औरंगाबाद क्विंटल 18 4000 5200 4600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 43 1000 2000 1500
पाटन क्विंटल 3 4000 6000 5000
खेड-चाकण क्विंटल 69 5000 6000 5500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 60 400 700 550
सातारा क्विंटल 16 4000 6000 5000
पलूस क्विंटल 2 2500 3000 2800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 34 3750 7500 6250
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 6 500 4000 3000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 43 5000 6000 5500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 11 3065 4000 3555
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 1000 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 2500 4500 3500
पुणे लोकल क्विंटल 299 2000 5500 3750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 4000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 6000 6500 6250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 56 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 12 2000 7000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 110 3000 3500 3375
मंचर लोकल क्विंटल 9 1500 6510 4005
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 3000 5000 3950
कराड लोकल क्विंटल 6 4000 4500 4500
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 3000 3000 3000
रामटेक लोकल क्विंटल 14 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 4000 5000 4500
मुंबई नं. १ क्विंटल 741 6000 7000 6500
25/07/2022
अकलुज क्विंटल 15 3500 5500 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4000 5000 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 78 5000 7500 6000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 64 500 6500 5500
औरंगाबाद क्विंटल 17 3000 5500 4250
राहूरी क्विंटल 3 1500 6500 4000
पाटन क्विंटल 3 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 75 250 650 600
सातारा क्विंटल 7 4000 6500 5200
मंगळवेढा क्विंटल 13 1600 4100 3300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 33 3330 7915 6665
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 12 500 4000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 32 4000 5000 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 1500 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 20 3000 5000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 279 1500 6000 3750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 6000 7000 6500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 41 4000 6000 5000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 14 3000 7210 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 130 2000 2500 2350
चांदवड लोकल क्विंटल 3 6500 8500 7000
मंचर लोकल क्विंटल 7 2000 6510 4255
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3500
वाई लोकल क्विंटल 8 5000 6000 5500
पारशिवनी लोकल क्विंटल 7 3500 4000 3800
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 5800 6000 5900
मुंबई नं. १ क्विंटल 820 6000 7500 6500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 50 4000 5000 4500
24/07/2022
अकलुज क्विंटल 13 3000 5200 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4000 5000 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 90 5000 8000 6500
औरंगाबाद क्विंटल 29 5000 6000 5500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 52 6000 7000 6500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 2000 3000 2550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 29 500 700 600
सातारा क्विंटल 16 4000 6000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 10 1000 3700 2900
पलूस क्विंटल 2 3000 3500 3200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 32 3750 8125 7080
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 3535 4000 3815
पुणे लोकल क्विंटल 433 3000 5500 4250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 42 5000 6000 5500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 13 3000 6600 5000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2500 5800 4200
मंचर लोकल क्विंटल 19 2000 7000 4500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 3000 4500 3600
कराड लोकल क्विंटल 12 4500 5000 5000
भुसावळ लोकल क्विंटल 13 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
23/07/2022
अकलुज क्विंटल 8 4000 5500 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4500 5500 5000
पुणे-मांजरी क्विंटल 103 5000 8000 6500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 42 500 7000 6000
औरंगाबाद क्विंटल 13 4000 5000 4500
राहूरी क्विंटल 9 2000 6000 4000
पाटन क्विंटल 3 4000 6000 5000
खेड-चाकण क्विंटल 59 6500 7500 7000
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 51 400 650 500
सातारा क्विंटल 20 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 8 1600 4100 3300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 47 3750 7080 6250
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 5 1000 3500 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 7500 7250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 53 5500 6500 6000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 2055 2500 2295
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 2000 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 3000 6000 4500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 5000 6500 5750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 4000 6000 5000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 6 2000 6150 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3500 4000 3875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 5200 6100 5500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1500 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 9 5000 6000 6000
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 2000 2400 2200
पारशिवनी लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2300
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 6500 7000 6750
मुंबई नं. १ क्विंटल 1192 6500 7500 7000