Bhendi bajar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

Bhendi bajar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/04/2022
खेड-चाकण क्विंटल 72 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 4 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 4 1600 3800 2700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 2000 2000 2000
01/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3200 4000 3600
पुणे-मांजरी क्विंटल 72 3000 5000 4000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 75 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 2000 3000 2550
मंगळवेढा क्विंटल 7 400 2500 2100
राहता क्विंटल 4 1500 3500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 54 2000 3550 3000
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 625 2200 1800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 58 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 2550 3000 2825
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 800 5000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1200 2200 1800
पुणे लोकल क्विंटल 241 1500 3500 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 46 2500 3000 2750
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 28 2000 2400 2200
मुंबई नं. १ क्विंटल 1175 3200 4000 3600
31/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 49 1000 3000 2500
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1600 4000 2800
पुणे-मांजरी क्विंटल 72 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 52 1600 2000 1800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 77 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 4 2000 3000 2550
सातारा क्विंटल 24 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 4 2400 3700 3300
राहता क्विंटल 8 1000 3500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 69 2080 4080 3125
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 34 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 3040 4000 3590
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 1500 6000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 218 1500 3000 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 51 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 50 3000 3200 3100
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2700 3500 3000
मंचर लोकल क्विंटल 3 1500 2800 2150
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 4000 6000 5000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 18 2500 3000 2700
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1482 3200 3600 3400
30/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3500 4000 3750
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1500 4000 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 79 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 21 1500 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 63 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 2500 4200 3500
सातारा क्विंटल 9 2000 4000 3000
मंगळवेढा क्विंटल 7 1500 3900 3300
राहता क्विंटल 9 1000 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 68 2000 4000 3000
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 625 2750 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2200 1800
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 44 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 3110 3500 3370
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 400 4500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 23 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 315 1500 3000 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 4000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 40 3000 3200 3150
मुंबई लोकल क्विंटल 1211 3000 4000 3500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3200 4500 3800
मंचर लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 36 2000 2200 2100
29/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3200 3600 3400
उस्मानाबाद क्विंटल 7 1500 4000 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 80 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 31 2000 2600 2300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 79 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 19 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 6 1000 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 58 1250 3330 2500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 31 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 2550 3000 2850
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 2500 3500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 11 1500 2200 1800
पुणे लोकल क्विंटल 444 1000 3500 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 101 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 66 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 40 2500 3000 2875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2200 2200 2200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 4000 3800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 24 2500 3100 2850
कराड लोकल क्विंटल 30 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 2500 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 8 3000 3500 3250
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 2300 2500 2400
मुंबई नं. १ क्विंटल 1375 2500 3000 2800
28/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 81 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 26 2000 2700 2350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 1500 2500 2000
राहूरी क्विंटल 5 600 4000 2300
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 7 1000 4000 3000
सातारा क्विंटल 14 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 7 1400 4000 3500
राहता क्विंटल 6 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 58 1000 3525 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 54 1700 2100 1900
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 500 6000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 35 1200 2200 1600
पुणे लोकल क्विंटल 350 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2500 4000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 109 1000 3000 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 66 1000 2000 1500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2500 3400 3000
मंचर लोकल क्विंटल 5 700 2500 1600
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2600 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 8 3500 4000 3750
पनवेल नं. १ क्विंटल 50 2000 2500 2250
मुंबई नं. १ क्विंटल 1139 2500 3000 2800
27/03/2022
अकलुज क्विंटल 10 3000 3800 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 3500 3250
उस्मानाबाद क्विंटल 8 2000 4000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 79 3000 4500 3750
औरंगाबाद क्विंटल 34 2000 2500 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 108 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 2000 3000 2550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 7 2000 4000 3000
सातारा क्विंटल 20 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 6 2200 3700 3000
राहता क्विंटल 8 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 94 1000 3500 2500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 11 1500 2200 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 3535 4000 3815
पुणे लोकल क्विंटल 495 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 94 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 400 2500 3000 2875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3800 3800 3800
मंचर लोकल क्विंटल 9 1000 3000 2000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 20 2500 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 8 3000 4000 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
26/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 83 2500 4000 3250
औरंगाबाद क्विंटल 46 2000 2200 2100
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1500 2500 2000
राहूरी क्विंटल 15 1500 3500 2500
खेड-चाकण क्विंटल 135 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1500 2200 1850
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 7 2500 3500 3000
सातारा क्विंटल 16 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 4 800 3800 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 80 2925 3500 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1750
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 45 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 8 3015 3600 3335
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1000 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 27 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 109 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 30 3000 3500 3350
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2000 3500 2800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 14 3000 3500 3300
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2000 2400 2200
मुंबई नं. १ क्विंटल 1106 3000 3600 3300

 

Leave a Comment